Deze preventieve aanpak van radicalisering onder islamitische jongeren richt zich op moeders. Hoe kunnen zij hun islamitische kinderen weerbaar opvoeden, zodat ze minder vatbaar zijn voor radicalisering? De aanpak is beschreven, onderbouwd en in de praktijk geëvalueerd.

De aanpak Weerbaar opvoeden tegen radicalisering van Stichting Attanmia bestaat uit de training Weerbaar opvoeden en het traject Opvoedambassadeurs. De focus van de training ligt op het creëren van bewustzijn bij moeders over hun invloed op de ontwikkeling en weerbaarheid van hun kinderen. Door middel van de training verkrijgen zij kennis over onderwerpen die met islamitische radicalisering samenhangen en worden hen praktische vaardigheden aangeleerd die de moeders kunnen helpen bij de opvoeding.
In het traject Opvoedambassadeurs worden moeders getraind in het voeren van vertrouwelijke gesprekken met andere moeders over opvoedvragen. Opvoedambassadeurs zoeken persoonlijk contact met vrouwen die ‘moeilijk bereikbaar’ zijn (sociaal geïsoleerd of de Nederlandse taal niet goed machtig) en helpen hen met gezinsproblematiek, waaronder radicalisering en huiselijk geweld.

In dit rapport staat de aanpak beschreven en onderbouwd. We gaan in op de methodieken die de interventie gebruikt en we beschrijven de waardering en opbrengsten die de deelnemende moeders hebben ervaren. Tot slot staan ook de verschillende praktische zaken en randvoorwaarden beschreven die nodig zijn om de aanpak te kunnen faciliteren en uitvoeren.   

Auteur: 
Ron van Wonderen, Sarah Capel
Uitgever: 
Kennisplatform Inclusief Samenleven
Jaar uitgave: 
2017