Een promotieonderzoek naar de betekenis van recht op onderwijs voor kinderen in Nederland gericht op thuisonderwijs, thuiszitters en Roma kinderen.

Pagina 47 – 56 gaat specifiek in op de situatie van Roma kinderen in Nederland, gebaseerd op literatuuronderzoek en gesprekken met 5 kinderen, vier ouders/verzorgers en drie gemeente medewerkers.

Auteur: 
M.J. Hopman
Uitgever: 
Defense for Children – ECPAT The Netherlands