Hoewel het opleidingsniveau van jongeren met een migratieachtergrond de afgelopen jaren is toegenomen, is hun positie op de arbeidsmarkt niet verbeterd. Kennisplatform Inclusief Samenleven onderzocht op basis van literatuuronderzoek wat er bekend is over de relevantie van eventuele verschillen tussen competenties van jongeren met een migratieachtergrond en met een Nederlandse achtergrond en hoe werkgevers daarop selecteren.

Vaak wordt verondersteld dat jongeren met een migratieachtergrond een gebrek aan werknemerscompetenties hebben. Uit dit vooronderzoek blijkt dat daar weinig bewijs voor is. Er is geen onderzoek bekend waarin door meting bij en vergelijking van jongeren is aangetoond hoe het is gesteld met de werknemerscompetenties van jongeren met een migratieachtergrond.

Dit vooronderzoek geeft antwoord op vragen als: welke werknemerscompetenties zoeken werkgevers? Hoe beoordelen zij of jongeren deze skills bezitten? En in hoeverre zijn deze werknemerscompetenties bij jongeren met een migratieachtergrond minder goed ontwikkeld?

De onderzoekers formuleren tenslotte zes do’s voor de diverse stakeholders: mensen die met jongeren werken, werkgevers en recruiters, en beleidsmakers. Bekijk die tips ook in de factsheet Werkt het verbeteren van werknemerscompetenties tegen jeugdwerkloosheid? waarin de resultaten van het onderzoek zijn gebundeld.

Auteur: 
Michelle Emmen
Uitgever: 
Kennisplatform Inclusief Samenleven
Jaar uitgave: 
2016