Werkt praktijkervaring tegen jeugdwerkloosheid?

Het voortgezet onderwijs en het mbo zijn verplicht om begeleiding te bieden bij het maken van een vervolgstudie of beroep. Dit wordt ook wel loopbaanoriëntatie en -begeleiding (LOB) genoemd. Een belangrijk onderdeel hiervan is praktijkervaring. Kennisplatform Inclusief Samenleven onderzocht op basis van literatuuronderzoek of het opdoen van praktijkervaring de jeugdwerkloosheid onder migrantenjongeren kan verminderen.

KIS publicatie
Werk

Volgens het onderzoek is het aannemelijk dat praktijkervaring de werkloosheid onder migrantenjongeren vermindert. Uit diverse studies blijkt dat concrete kennis opdoen tijdens een stages of werkplek bijdraagt aan het vinden van werk. Wel komt uit het literatuuronderzoek naar voren dat er enkele belangrijke randvoorwaarden zijn.

Bekijk ook de factsheet Wat is het effect van praktijkervaring? waarin de resultaten van het onderzoek zijn gebundeld.

Werkloosheid

De werkloosheid onder jongeren van niet-westerse herkomst is veel hoger dan de gemiddelde werkloosheid onder alle jongeren. Zo was van de jonge autochtonen (tussen 15 en 25 jaar) in 2014 10% werkloos, terwijl dat onder Marokkaans-Nederlandse jongeren liefst 28% was, onder Turks-Nederlandse jongeren 25% en onder Surinaams-Nederlandse jongeren 26%.

Publicatie details

Auteur
Ikram Taouanza, Saskia Keuzenkamp
Uitgever
Kennisplatform Inclusief Samenleven
Jaar van uitgave
2016

Meer informatie?Neem contact op met:

Saskia Keuzenkamp

icon_chevron Stuur een e-mail
icon_chevron 030-7892034
Afbeelding