Werkzame elementen in de preventie van recidive bij ex-gedetineerde migrantenjongeren

Wat zijn werkzame factoren die ervoor zorgen dat ex-gedetineerde jongeren en jongvolwassenen met een migratieachtergrond niet terugvallen in de criminaliteit? Die vraag beantwoorden we in dit rapport.

KIS publicatie
Jeugd en opvoeding

Recidive voorkomen onder criminele jongeren is een complex vraagstuk; dat geldt voor alle jongeren ongeacht afkomst. Zowel vanuit het perspectief van de maatschappij als vanuit het perspectief van de jongeren zelf is het van groot belang dat de vicieuze cirkel van criminaliteit bij deze jongeren doorbroken wordt.

Er zijn weinig interventies die specifiek gericht zijn op ex-delinquenten met een migratieachtergrond. Daarom beantwoorden we in deze publicatie de vraag ‘wat werkt’ voor deze doelgroep, op basis van literatuuronderzoek en diepte-interviews met experts en professionals die met deze doelgroep werken.

Publicatie details

Auteur
René Broekroelofs, Anouk Visser, Joey Poerwoatmodjo, Jayanti Lalji
Uitgever
Kennisplatform Inclusief Samenleven
Jaar van uitgave
2020

Meer informatie?Neem contact op met:

Oka Storms

icon_chevron Stuur een e-mail
icon_chevron 030-7892168
Afbeelding

René Broekroelofs

icon_chevron Stuur een e-mail
icon_chevron 030-7892121
Afbeelding