Deze handreiking geeft informatie, adviezen en tips voor hulpverleners in wijkteams en de huisartsenzorg om de psychische gezondheid en veerkracht van vluchtelingen (kinderen, jongeren en volwassenen) in de wijk te versterken. Je krijgt als wijkteammedewerker, maatschappelijk werker, huisarts of praktijkondersteuner (poh)-ggz handvatten hoe om te gaan met psychische problematiek.

Auteur: 
Pharos
Uitgever: 
Pharos
Jaar uitgave: 
2018