Wijkteams en diversiteit

Kennisplatform Inclusief Samenleven onderzocht de stand van zaken, de succes- en faalfactoren, verbetermogelijkheden en behoeften aan diversiteit bij wijkteams in Nederland.

KIS publicatie
Diversiteitsbeleid

Uit dit onderzoek blijkt dat wijkteams bewoners met een migratieachtergrond nog niet optimaal bereiken. Ook de werkwijze, de competenties en de randvoorwaarden zouden nog beter kunnen aansluiten op deze doelgroep. Tweederde van de wijkteams zegt behoefte te hebben aan ondersteuning bij het verbeterproces.

De transitie en de transformatie waren bedoeld om dichterbij de burger te zijn. In de wijk, toegankelijk en aansluitend bij de bewoners. De eerste jaren waren de wijkteams vooral bezig met de organisatie. Nu lijkt er steeds meer ruimte te komen voor ‘diversiteitsproof werken’. De publicatie Wijkteams en diversiteit biedt praktische instrumenten en tips waarmee wijkteams een stap verder kunnen komen.

Publicatie details

Auteur
Hans Bellaart, Mehmet Day, Ahmed Hamdi
Uitgever
Kennisplatform Inclusief Samenleven
Jaar van uitgave
2017

Meer informatie?Neem contact op met:

Mehmet Day

icon_chevron Stuur een e-mail
Afbeelding

Hans Bellaart

icon_chevron Stuur een e-mail
icon_chevron 06-40082873
Afbeelding