Bewoners met een migratieachtergrond die hulp nodig hebben, weten de weg naar wijkteams vaak slecht te vinden. Andersom worstelen wijkteams met het effectief bereiken van deze bewoners. Gebrek aan kennis en maatwerk, maar ook schaamte en onbekendheid met hulpverlening spelen hierbij een rol.

Uit onderzoek blijkt dat zestig procent van de Nederlandse wijkteams behoefte heeft aan ondersteuning bij diversiteitsproof werken. Ook gemeenten kunnen hierbij hulp gebruiken.

Het diversiteitskader is een totaalpakket voor wijkteams en gemeenten om het aanbod van wijkteams optimaal te laten aansluiten bij de diversiteit aan bewoners in de wijken. De interactieve pdf is een hulpmiddel om afhankelijk van de lokale situatie en ambities een eigen groeimodel op te stellen.

Haalbare stappen

Aan de hand van vijf bouwstenen (de werkwijze, de competenties van medewerkers, de teamsamenstelling, de samenwerking met informele netwerken in de gemeente en het proces) geven onderzoekers voorbeelden en praktische tips om in haalbare stappen toe te werken naar een meer diversiteitssensitieve hulpverlening. 

Auteur: 
Hans Bellaart, Ahmed Hamdi, Mehmet Day, Jamila Achahchah
Uitgever: 
Kennisplatform Integratie & Samenleving
Jaar uitgave: 
2018