In dit onderzoek zijn door groepsgesprekken met Marokkaanse ouderen en hun kinderen de woon- zorg- en welzijnswensen geïnventariseerd. De meeste ouderen werden voor de eerste keer bevraagd over hoe zij in Nederland oud willen worden. De onderzoeksresultaten geven inzicht in de specifieke problemen van deze ouderen en de dilemmas waar zij en hun kinderen mee geconfronteerd worden.

Ook zijn er gesprekken gevoerd met aanbieders van woon-, zorg- en welzijnsvoorzieningen. Zij geven hun visie op een mogelijke aanpak van de gebrekkige aansluiting van vraag en aanbod. Daarnaast hebben de onderzoekers een verkenning uitgevoerd naar projecten van allochtone ouderen in het land, die aanknopingspunten biedt voor mogelijke oplossingen.

Auteur: 
Dick Oudenampsen, Marjan de Gruijter
Uitgever: 
Verwey-Jonker Instituut
Jaar uitgave: 
2002
Thema: