Zicht op radicalisering

Kennisplatform Inclusief Samenleven heeft een onderzoeksinstrument ontwikkeld voor gemeenten waarmee de voedingsbodem van radicalisering vastgesteld kan worden.

KIS publicatie
Polarisatie en verbinding

Het instrument brengt risico’s en mogelijkheden in beeld, bij jongeren met een islamitische achtergrond en bij hun omgeving. De kennis die gemeenten vanuit dit instrument verkrijgen, kan worden ingezet om het preventieve beleid te versterken.

Inzicht in de voedingsbodem voor radicalisering kan een impuls geven aan bestaand beleid. Het onderzoeksinstrument biedt gemeenten mogelijkheden voor een gefundeerde aanpak van de radicaliseringsproblematiek. Door in te zetten op factoren die jongeren vatbaar maken, kunnen gemeenten mogelijke problemen in de kiem smoren.

Publicatie details

Auteur
Jolijn Broekhuizen
Uitgever
Kennisplatform Inclusief Samenleven
Jaar van uitgave
2017

Meer informatie?Neem contact op met:

Rozetta Meijer

icon_chevron Stuur een e-mail
icon_chevron 030-2303260
Afbeelding