Zo zijn we niet getrouwd

De problematiek van huwelijksdwang, achterlating in het land van herkomst en huwelijkse gevangenschap kreeg de afgelopen jaren toenemende aandacht van de Nederlandse overheid. Tot op heden ontbreekt echter een overzicht van de omvang en aard van de problematiek.

KIS publicatie

Deze informatie is van groot belang voor het opstellen van doeltreffend beleid om huwelijksdwang, achterlating en huwelijkse gevangenschap tegen te kunnen gaan. Uit dit rapport blijkt dat de minimale ondergrens (gebaseerd op feitelijke registraties) achtereenvolgend voor huwelijksdwang op 181 zaken ligt, voor achterlating op 178 zaken en voor huwelijkse gevangenschap ligt de ondergrens op 140 zaken. Betrokken professionals maakten vervolgens een geschatte boven- en ondergrens van de totale omvang, dus ook de gevallen die niet bij instanties zijn geregistreerd. Voor huwelijksdwang bedroeg deze schatting tussen de 674 en 1914 gevallen, voor achterlating wordt er een schatting gemaakt van tussen de 364 en 1631 gevallen en voor huwelijkse gevangenschap ligt de marge tussen de 447 en 1687 gevallen.

Publicatie details

Auteur
Eliane Smits van Waesberghe, Iris Sportel Lisanne Drost, Esther van Eijk, Elja Diepenbrock
Uitgever
Verwey-Jonker Instituut
Jaar van uitgave
2014