Risico’s op overbelasting en lage kwaliteit van zorg doen zich vooral voor onder geïsoleerde mantelzorgers van niet-westerse herkomst. Ze weten vaak de hulp niet te vinden of de ondersteuning die wordt aangeboden sluit niet goed aan op de behoefte van deze mantelzorgers.

De signalen en verhalen zijn er al lang. Mantelzorgers van niet-westerse herkomst zijn vaak kwetsbaar, verkeren soms in een isolement en zijn onvoldoende in beeld bij de mantelzorgondersteuner. En eenmaal wel in beeld, dan sluit de ondersteuning vaak niet goed aan. Deze handreiking biedt inzicht in de knelpunten die mantelzorgers van niet-westerse herkomst ervaren. Ook leest u hoe u geïsoleerde mantelzorgers kunt bereiken en ondersteunen.

Auteur: 
Jamila Achahchah, Sahar Noor, Joline Verloove
Uitgever: 
Kennisplatform Inclusief Samenleven
Jaar uitgave: 
2015