Zorgt u ook voor iemand?

Veel mantelzorgers met een migrantenachtergrond zijn overbelast. Ze zouden graag een betere balans willen tussen zorgen en tijd voor zichzelf. Ook hebben ze behoefte aan contact met lotgenoten.

KIS publicatie
Intercultureel vakmanschap

Deze mantelzorgers hebben het aanzienlijk zwaarder dan autochtonen die iemand verzorgen. Ze beginnen er meestal veel jonger aan (vaak zijn ze nog geen achttien) en ze zorgen over een langere periode.

Professionals bij gemeenten en instellingen blijken voor het merendeel goed op de hoogte van de ondersteuningsbehoeften van deze specifieke groep mantelzorgers. Ook weten ze wat je moet doen om hen te bereiken. Dat in de praktijk weinig gebeurt, komt mede door een gebrek aan te besteden uren. Ook gelden wellicht andere prioriteiten. Professionals geven aan dat er meer aandacht zou moeten uitgaan naar de verzorgden, naar mannen en naar erg jonge mantelzorgers. Het onderzoek Zorgt u ook voor iemand? geeft antwoord op (bijna) alle vragen die u over mantelzorgers met een migrantenachtergrond wilt stellen.

Publicatie details

Titel
Zorgt u ook voor iemand?
Auteur
Anne van Gerven, Fernando Miguel Fernández
Uitgever
FORUM
Jaar van uitgave
2011