Publicaties

Hier vindt u alle publicaties van Kennisplatform Integratie & Samenleving. Deze downloadt u gratis. Klik op 'alle publicaties' wanneer u ook relevante publicaties van andere organisaties wilt zien.

Uitgelichte Publicatie

Integreren in een nieuwe samenleving is niet makkelijk. En veeleisend gezien de aanpak waarin het leren van de taal, het krijgen van huisvesting, een opleiding volgen en werk vinden gelijktijdig plaatsvinden. Met name voor Eritrese statushouders blijkt dat een lastige opgave. Hoe kunnen gemeenten hen helpen?

Filter op thema

Een handleiding voor omgaan met lokale maatschappelijke spanningen
27 februari 2015

Maatschappelijke spanningen kunnen de sociale stabiliteit negatief beïnvloeden. In deze praktijkgerichte handleiding is een stappenplan voor gemeenten omschreven om alert met spanningen om te gaan.

Auteur:
FORUM
Uitgever:
FORUM
Uitgave:
2011
25 februari 2015

Trees Pels betoogt in dit artikel dat er veel aanwijzingen zijn voor risico’s en beschermende factoren in de opvoeding die zeer relevant zijn voor de preventie van radicalisering. Pels gaat in op de inzichten die de (Nederlandse) literatuur biedt, toegespitst op de opvoeding van moslimjongeren.

Auteur:
Trees Pels
Uitgever:
Verwey-Jonker Instituut
Uitgave:
2014
Een verkenning van een potentieel beleidsconcept
17 februari 2015

In dit essay wordt onderzocht wat de betekenis is van het begrip sociale stabiliteit. De auteurs definiëren dit vooralsnog als een dynamisch evenwicht in de samenleving. Maar: sociale stabiliteit gaat ook over recht, orde en veiligheid, over vrede, sociale cohesie en vertrouwen, over rust en harmonie.

Auteur:
Hans Boutellier, Ron van Wonderen, Inge Bakker, Renske van der Gaag
Uitgever:
Verwey-Jonker Instituut
Uitgave:
2012
Verkennend onderzoek leefsituatie en maatschappelijke participatie Afghaanse en Somalische bewoners
15 februari 2015

Dit rapport beschrijft de resultaten van twee verkennende onderzoeken die zijn uitgevoerd in de gemeente Capelle aan den IJssel. Om specifiek beleid te kunnen ontwikkelen voor relatief nieuwe bevolkingsgroepen, is behoefte aan meer inzicht in de leefsituatie en achtergronden van deze groepen.

Auteur:
Ron van Wonderen, Rianne Verwijs
Uitgever:
Verwey-Jonker Instituut
Uitgave:
2011
Een verkenning van sociale interventies op het terrein van radicalisering en culturele spanningen
4 februari 2015

Deze verkenning verzamelt interventies op het terrein van radicalisering en culturele spanningen. Ze beschrijft de maatschappelijke context aan de hand van drie onderwerpen: Lonsdale-jongeren, radicaliserende moslimjongeren en links-radicale jeugdgroepen.

Auteur:
Vasco Lub
Uitgever:
Movisie
Uitgave:
2009