Publicaties

Hier vindt u alle publicaties van Kennisplatform Integratie & Samenleving. Deze downloadt u gratis. Klik op 'alle publicaties' wanneer u ook relevante publicaties van andere organisaties wilt zien.

Uitgelichte Publicatie

KIS brengt door middel van een maatschappelijke rendementsanalyse de meerwaarde in beeld van de Schilderswijk Moeders in Den Haag. Dit is een project van buurtcentrum de Mussen en een aantal zelforganisaties, waarin vrijwilligers geïsoleerde vrouwen in de Schilderswijk ondersteunen en begeleiden naar reguliere hulpverlening.

Filter op thema

Handreiking voor het verhogen van de participatie van nieuwe Nederlanders
27 februari 2015

Meedoen en meetellen in de samenleving. Dat is een grote uitdaging voor alle burgers, maar in het bijzonder voor nieuwe Nederlanders. De handreiking Betrokkenheid loont biedt praktische tips.

Auteur:
Ministerie van VROM, in samenwerking met FORUM
Uitgever:
Ministerie van VROM in samenwerking met FORUM
Uitgave:
2010
27 februari 2015

Elke gemeente kent een rampenplan. Dit is doorgaans gericht is op fysieke calamiteiten als een gifwolk of ontploffing. Een draaiboek voor het voorkomen en bestrijden van sociale calamiteiten bestaat vrijwel nergens.

Auteur:
FORUM in samenwerking met Capgemini
Uitgever:
FORUM
Uitgave:
2009
Een handleiding voor omgaan met lokale maatschappelijke spanningen
27 februari 2015

Maatschappelijke spanningen kunnen de sociale stabiliteit negatief beïnvloeden. In deze praktijkgerichte handleiding is een stappenplan voor gemeenten omschreven om alert met spanningen om te gaan.

Auteur:
FORUM
Uitgever:
FORUM
Uitgave:
2011
25 februari 2015

Trees Pels betoogt in dit artikel dat er veel aanwijzingen zijn voor risico’s en beschermende factoren in de opvoeding die zeer relevant zijn voor de preventie van radicalisering. Pels gaat in op de inzichten die de (Nederlandse) literatuur biedt, toegespitst op de opvoeding van moslimjongeren.

Auteur:
Trees Pels
Uitgever:
Verwey-Jonker Instituut
Uitgave:
2014
Een verkenning van een potentieel beleidsconcept
17 februari 2015

In dit essay wordt onderzocht wat de betekenis is van het begrip sociale stabiliteit. De auteurs definiëren dit vooralsnog als een dynamisch evenwicht in de samenleving. Maar: sociale stabiliteit gaat ook over recht, orde en veiligheid, over vrede, sociale cohesie en vertrouwen, over rust en harmonie.

Auteur:
Hans Boutellier, Ron van Wonderen, Inge Bakker, Renske van der Gaag
Uitgever:
Verwey-Jonker Instituut
Uitgave:
2012
Verkennend onderzoek leefsituatie en maatschappelijke participatie Afghaanse en Somalische bewoners
15 februari 2015

Dit rapport beschrijft de resultaten van twee verkennende onderzoeken die zijn uitgevoerd in de gemeente Capelle aan den IJssel. Om specifiek beleid te kunnen ontwikkelen voor relatief nieuwe bevolkingsgroepen, is behoefte aan meer inzicht in de leefsituatie en achtergronden van deze groepen.

Auteur:
Ron van Wonderen, Rianne Verwijs
Uitgever:
Verwey-Jonker Instituut
Uitgave:
2011
Een verkenning van sociale interventies op het terrein van radicalisering en culturele spanningen
4 februari 2015

Deze verkenning verzamelt interventies op het terrein van radicalisering en culturele spanningen. Ze beschrijft de maatschappelijke context aan de hand van drie onderwerpen: Lonsdale-jongeren, radicaliserende moslimjongeren en links-radicale jeugdgroepen.

Auteur:
Vasco Lub
Uitgever:
Movisie
Uitgave:
2009