Publicaties

Hier vindt u alle publicaties van Kennisplatform Integratie & Samenleving. Deze downloadt u gratis. Klik op 'alle publicaties' wanneer u ook relevante publicaties van andere organisaties wilt zien.

Uitgelichte Publicatie

Integreren in een nieuwe samenleving is niet makkelijk. En veeleisend gezien de aanpak waarin het leren van de taal, het krijgen van huisvesting, een opleiding volgen en werk vinden gelijktijdig plaatsvinden. Met name voor Eritrese statushouders blijkt dat een lastige opgave. Hoe kunnen gemeenten hen helpen?

Filter op thema

16 februari 2017

Kennisplatform Integratie en Samenleving kreeg een vraag voorgelegd van de Stichting Kleurrijk Gezin en Jeugd. Deze stichting heeft eerder onderzoek laten uitvoeren door het Nederlands Jeugdinstituut, waaruit onder andere naar voren kwam dat de emotionele problematiek van jonge Turkse vrouwen groter is dan gemiddeld en ook groter dan bij andere groepen met een migratieachtergrond (Van den Berg, Bellaart & Yar, 2015). Hiervoor werden maar weinig verklaringen gevonden. Deze publicatie geeft antwoord op de volgende kennisvragen.

Auteur:
Hans Bellaart, Shira van Dongen, Anna Wróblewska
Uitgever:
Kennisplatform Integratie & Samenleving
Uitgave:
2017
Een verkenning
14 februari 2017

Hoe ga je om met ingrijpende gebeurtenissen in de klas? Moet je als onderwijsinstelling wel of geen aandacht besteden aan maatschappelijke spanningen en aan welke wel en aan welke niet? Het ongemak voor de klas is groot, blijkt uit verkennend onderzoek van Hogeschool Utrecht (HU) en Kennisplatform Integratie & Samenleving.

Auteur:
Ikram Taouanza, Helen Ten Cate
Uitgever:
Kennisplatform Integratie & Samenleving
Uitgave:
2017
Omgaan met weerstand tegen de multiculturele samenleving
11 januari 2017

Zwarte Piet, de komst van vluchtelingen of een nieuw asielzoekerscentrum in de wijk zijn onderwerpen waarbij voor- en tegenstanders vaak lijnrecht tegenover elkaar staan. Ook gemeenten signaleren toenemende wij-zijgevoelens, vooral wanneer het gaat over de multiculturele samenleving. Hoe kunnen gemeenten omgaan met zogenoemde 'boze burgers'? En welke interventies kunnen zij daarvoor inzetten?

Auteur:
Hans Bellaart, Jolijn Broekhuizen, Shira van Dongen
Uitgever:
Kennisplatform Integratie & Samenleving
Uitgave:
2017
Roma-selected findings
12 december 2016

Dit Engelstalige rapport van de FRA (Bureau van de Europese Unie voor de grondrechten) beschrijft een grootschalig onderzoek naar Roma-integratie in Europa. Belangrijkste conclusie: het gaat, ondanks alle pogingen, niet goed met de integratie van Roma in Europa.

Auteur:
FRA
Uitgever:
FRA
Uitgave:
2016
12 december 2016

De FRA (Bureau van de Europese Unie voor de grondrechten) schetst in dit verslag een aantal ontwikkelen in Europa – gebaseerd op data uit 2015 - op onder meer het terrein van Asiel en migratie naar de EU, Gelijkheid en non- discriminatie, Racisme, vreemdelingenhaat en daarmee samenhangende onverdraagzaamheid, rechten van de kind én over de integratie van Roma (p 12-13). Tevens voorzien van aanbevelingen van de FRA om de grondrechten te waarborgen.

Auteur:
FRA
Uitgever:
FRA
Uitgave:
2016
Onderzoek naar de plausibiliteit van de inzet van rolmodellen in de preventie van discriminatie
11 december 2016

In Nederland worden verschillende preventieve werkwijzen ingezet om discriminatie onder scholieren te bestrijden. Een daarvan is de inzet van rolmodellen. Werkt die aanpak tegen discriminatie?

Auteur:
Hanneke Felten, Saskia Keuzenkamp
Uitgever:
Kennisplatform Integratie & Samenleving
Uitgave:
2016
Wat is weerbaarheid en hoe worden jongeren met een migratieachtergrond weerbaar?
9 december 2016

Veel jongeren met een migratieachtergrond worstelen met hun identiteit in de Nederlandse samenleving.  Ze ervaren vaak onrecht en discriminatie. Deze ervaringen dragen er mogelijk toe bij dat ze zich niet thuis voelen in Nederland of dat ze het gevoel hebben dat de samenleving hen niet als Nederlander ziet.

Auteur:
Sahar Noor
Uitgever:
Kennisplatform Integratie & Samenleving
Uitgave:
2016
Een vooronderzoek
6 december 2016

Hoewel het opleidingsniveau van jongeren met een migratieachtergrond de afgelopen jaren is toegenomen, is hun positie op de arbeidsmarkt niet verbeterd. Kennisplatform Integratie & Samenleving onderzocht op basis van literatuuronderzoek wat er bekend is over de relevantie van eventuele verschillen tussen competenties van jongeren met een migratieachtergrond en met een Nederlandse achtergrond, en hoe werkgevers daarop selecteren.

Auteur:
Michelle Emmen
Uitgever:
Kennisplatform Integratie & Samenleving
Uitgave:
2016
1 december 2016

De transitie en transformatie van de jeugdhulp was mede bedoeld om de dremel naar deze zorg te verlagen. Maar is dat ook gelukt bij gezinnen met een migratieachtergrond en/of gezinnen die in armoede leven? Het Verwey-Jonker Instituut voerde in opdracht van de gemeente Den Haag een verkenning uit om te onderzoeken of de jeugdhulp in Den Haag alle bevolkingsgroepen even effectief bereikt. 

Auteur:
Hans Bellaart, Mehmet Day, Rob Gilsing
Uitgever:
Verwey-Jonker Instituut
Uitgave:
2016
Een inventarisatie van de verkiezingsprogramma's over immigratie, integratie, discriminatie en tegengaan van radicalisering
21 november 2016

Welke standpunten nemen de politieke partijen in hun verkiezingsprogramma's in over vluchtelingen, integratie, discriminatie en radicalisering? Kennisplatform Integratie & Samenleving vroeg onderzoeker Ewoud Butter om de verkiezingsprogramma's op deze thema's te inventariseren.

Auteur:
Ewoud Butter
Uitgever:
Kennisplatform Integratie & Samenleving
Uitgave:
2016