Publicaties

Hier vindt u alle publicaties van Kennisplatform Integratie & Samenleving. Deze downloadt u gratis. Klik op 'alle publicaties' wanneer u ook relevante publicaties van andere organisaties wilt zien.

Uitgelichte Publicatie

Vrouwelijke vluchtelingen komen lastiger aan het werk dan mannelijke vluchtelingen. Om meer inzicht te krijgen in de belemmerende factoren en de rol van gemeenten deed KIS een verkennend onderzoek. 

Filter op thema

Verkennend onderzoek naar wat werkt bij het vergroten van de acceptatie van LHBT onder vluchtelingen
1 november 2016

Kennisplatform Integratie & Samenleving onderzocht wat werkt bij het vergroten van de acceptatie van LHBT onder vluchtelingen.

Auteur:
Hanneke Felten
Uitgever:
Kennisplatform Integratie & Samenleving
Uitgave:
2016
Onder welke omstandigheden werkt het?
25 september 2016

Kennisplatform Integratie & Samenleving onderzocht op basis van literatuuronderzoek of kennismaking tussen werkgevers en migrantenjongeren vooroordelen vermindert en deze jongeren een eerlijkere kans geeft op de arbeidsmarkt.

Auteur:
Jan Willem van de Maat
Uitgever:
Kennisplatform Integratie & Samenleving
Uitgave:
2016
9 handvatten om mensen met een migrantenachtergrond meer te betrekken
22 september 2016

Iedereen moet mee kunnen doen binnen onze (participatie)maatschappij. Maar ondertussen wordt steeds duidelijker dat dit geen vanzelfsprekendheid is. Mensen met een migrantenachtergrond blijken minder vaak te participeren. Burgerinitiatieven worden vaak door een specifieke groep autochtone Nederlanders opgezet en bezocht.

Auteur:
Inge Razenberg
Uitgever:
Kennisplatform Integratie & Samenleving
Uitgave:
2016
Internationale vergelijking zelfrapportage en beleid
18 september 2016

In criminaliteitscijfers zijn jongeren met een migrantenachtergrond in vergelijking met jongeren met een niet-migrantenachtergrond, oververtegenwoordigd. Dit is zowel het geval in Nederland als in veel andere Europese landen. Wat zijn mogelijke verklaringen voor deze verschillen? En is er voor jongeren uit migrantengroepen speciaal beleid of een specifieke aanpak nodig?

Auteur:
Majone Steketee, Renske van der Gaag, Annemieke Wolthuis
Uitgever:
Kennisplatform Integratie & Samenleving
Uitgave:
2016
Pagina's:
95
Een factsheet
9 september 2016

De Vereniging Sport Utrecht (VSU) vroeg Kennisplatform Integratie & Samenleving om onderzoek te doen naar de toenemende diversiteit in sportverenigingen en hoe zij hierbij beter ondersteund kunnen worden.

Auteur:
Niels Hermens, Freek Hermens, Hans Bellaart
Uitgever:
Kennisplatform Integratie & Samenleving
Uitgave:
2016
Onderzoek naar trainingen gericht op bewustwording van vooroordelen in werving en selectie
7 september 2016

Kennisplatform Integratie & Samenleving onderzocht of diversiteitstrainingen die bewustwording willen creëren door middel van confrontatie met eigen vooroordelen of stereotypen, discriminatie verminderen.

Auteur:
Hanneke Felten, Daniëlle van Oostrum, Ikram Taouanza, Saskia Keuzenkamp
Uitgever:
Kennisplatform Integratie & Samenleving
Uitgave:
2016
Factcheck over moslimhaat
10 augustus 2016

Klopt het dat er sprake is van een toename van moslimhaat in Nederland? Kennisplatform Integratie & Samenleving vroeg onderzoeker Ewoud Butter om het uit te zoeken.

Auteur:
Ewoud Butter
Uitgever:
Kennisplatform Integratie & Samenleving
Uitgave:
2016
Achter de cijfers
2 augustus 2016

In Nederland hebben 135.000 jongeren tussen de 15 en 27 jaar geen werk, opleiding of uitkering, zo blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Circa 66.000 van deze jongeren zijn "buiten beeld". Hoe komt dit en wat valt er aan te doen?

Auteur:
Trudi Nederland, Betty Noordhuizen, Meintje van Dijk
Uitgever:
Kennisplatform Integratie & Samenleving
Uitgave:
2016
Onderzoek naar de effectiviteit van praktijkervaringen op arbeidsmarktkansen van jongeren
27 juli 2016

Kennisplatform Integratie & Samenleving onderzocht op basis van literatuuronderzoek of het opdoen van praktijkervaring de jeugdwerkloosheid onder migrantenjongeren kan verminderen.

Auteur:
Ikram Taouanza, Saskia Keuzenkamp
Uitgever:
Kennisplatform Integratie & Samenleving
Uitgave:
2016
Enquête onder gemeenten over arbeidstoeleiding van statushouders
23 juni 2016

Kennisplatform Integratie & Samenleving en Divosa hebben alle Nederlandse gemeenten in een online enquête gevraagd wat de huidige stand van zaken is bij de arbeidsmarkttoeleiding van vluchtelingen met een verblijfsvergunning. Wat zien gemeenten als kansen en knelpunten, randvoorwaarden en uitdagingen?

Auteur:
Inge Razenberg, Marjan de Gruijter
Uitgever:
Kennisplatform Integratie & Samenleving
Uitgave:
2016