Publicaties

Hier vindt u alle publicaties van Kennisplatform Integratie & Samenleving. Deze downloadt u gratis. Klik op 'alle publicaties' wanneer u ook relevante publicaties van andere organisaties wilt zien.

Uitgelichte Publicatie

KIS brengt door middel van een maatschappelijke rendementsanalyse de meerwaarde in beeld van de Schilderswijk Moeders in Den Haag. Dit is een project van buurtcentrum de Mussen en een aantal zelforganisaties, waarin vrijwilligers geïsoleerde vrouwen in de Schilderswijk ondersteunen en begeleiden naar reguliere hulpverlening.

Filter op thema

Factcheck over moslimhaat
10 augustus 2016

Klopt het dat er sprake is van een toename van moslimhaat in Nederland? Kennisplatform Integratie & Samenleving vroeg onderzoeker Ewoud Butter om het uit te zoeken.

Auteur:
Ewoud Butter
Uitgever:
Kennisplatform Integratie & Samenleving
Uitgave:
2016
Achter de cijfers
2 augustus 2016

In Nederland hebben 135.000 jongeren tussen de 15 en 27 jaar geen werk, opleiding of uitkering, zo blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Circa 66.000 van deze jongeren zijn "buiten beeld". Hoe komt dit en wat valt er aan te doen?

Auteur:
Trudi Nederland, Betty Noordhuizen, Meintje van Dijk
Uitgever:
Kennisplatform Integratie & Samenleving
Uitgave:
2016
Onderzoek naar de effectiviteit van praktijkervaringen op arbeidsmarktkansen van jongeren
27 juli 2016

Kennisplatform Integratie & Samenleving onderzocht op basis van literatuuronderzoek of het opdoen van praktijkervaring de jeugdwerkloosheid onder migrantenjongeren kan verminderen.

Auteur:
Ikram Taouanza, Saskia Keuzenkamp
Uitgever:
Kennisplatform Integratie & Samenleving
Uitgave:
2016
Enquête onder gemeenten over arbeidstoeleiding van statushouders
23 juni 2016

Kennisplatform Integratie & Samenleving en Divosa hebben alle Nederlandse gemeenten in een online enquête gevraagd wat de huidige stand van zaken is bij de arbeidsmarkttoeleiding van vluchtelingen met een verblijfsvergunning. Wat zien gemeenten als kansen en knelpunten, randvoorwaarden en uitdagingen?

Auteur:
Inge Razenberg, Marjan de Gruijter
Uitgever:
Kennisplatform Integratie & Samenleving
Uitgave:
2016
Onderzoek naar verbindingen tussen wijkteams en informele ondersteuners
23 juni 2016

In dit onderzoek gaat aandacht uit naar mogelijke vormen van samenwerking tussen wijkteams en migrantenorganisaties (informele werkers). Welke vormen zijn denkbaar in het jeugdveld, welke rollen hebben de verschillende partijen daarbij en welke voorwaarden zijn er voor duurzame samenwerking?

Auteur:
Elena Ponzoni, Marjolijn Distelbrink
Uitgever:
Kennisplatform Integratie & Samenleving
Uitgave:
2016
Onderzoek naar de betekenis van recht op onderwijs voor o.a. Roma kinderen in Nederland.
21 juni 2016

Een promotieonderzoek naar de betekenis van recht op onderwijs voor kinderen in Nederland gericht op thuisonderwijs, thuiszitters en Roma kinderen.

Auteur:
M.J. Hopman
Uitgever:
Defense for Children – ECPAT The Netherlands
20 juni 2016

Hoofdstuk uit jaarrapport (2016) Fundamentele rechten van de mens Europese Unie, over de integratie van de Roma in Europa met daarin een aanbeveling hoe de Europese landen.

Auteur:
FRA
Uitgave:
2016
Factsheet Gemeente Westland
13 juni 2016

In de beleidsvoering van de gemeente Westland geldt het uitgangspunt dat EU-migranten dezelfde rechten en plichten hebben als autochtone inwoners van de gemeente. De gemeente focust zich onder meer op registratie, huisvesting en informatievoorziening van arbeidsmigranten.

Auteur:
Betty Noordhuizen, Inge Razenberg
Uitgever:
Kennisplatform Integratie & Samenleving
Uitgave:
2016
Een verkenning
10 juni 2016

De overheid zet sterk in op het verminderen van taalachterstanden. In deze rapportage verkennen we het aanbod van taalonderwijs voor anderstaligen en hun deelname daaraan.

Auteur:
Claire Aussems, Jodi Mak
Uitgever:
Kennisplatform Integratie & Samenleving
Uitgave:
2016
Handreiking
8 juni 2016

Professionals en beleidsambtenaren weten vaak niet goed hoe zij om moeten gaan met maatschappelijke onrust en spanningen in de wijk. Voor hen is er deze handreiking met achtergrondinformatie en praktische tips.

Auteur:
Ron van Wonderen, Rob Witte
Uitgever:
Kennisplatform Integratie & Samenleving
Uitgave:
2016