Publicaties

Hier vindt u alle publicaties van Kennisplatform Integratie & Samenleving. Deze downloadt u gratis. Klik op 'alle publicaties' wanneer u ook relevante publicaties van andere organisaties wilt zien.

Uitgelichte Publicatie

KIS brengt door middel van een maatschappelijke rendementsanalyse de meerwaarde in beeld van de Schilderswijk Moeders in Den Haag. Dit is een project van buurtcentrum de Mussen en een aantal zelforganisaties, waarin vrijwilligers geïsoleerde vrouwen in de Schilderswijk ondersteunen en begeleiden naar reguliere hulpverlening.

Filter op thema

Een inventarisatie van interventies gericht op preventie van etnisch profileren door het verbeteren van de relatie tussen jongeren en politie
7 juni 2016

Kennisplatform Integratie & Samenleving inventariseerde op verzoek van het ministerie van Veiligheid en Justitie welke werkwijzen worden toegepast om de relatie tussen politie en jongeren te verstevigen en etnisch profileren tegen te gaan. Die inventarisatie moet inzichtelijk maken welke interventies kansrijk zijn om verder op te bouwen.

Auteur:
Sahar Noor
Uitgever:
Kennisplatform Integratie & Samenleving
Uitgave:
2016
Onderzoek naar effectiviteit van sociale media-campagnes tegen discriminatie
4 juni 2016

De bestrijding van discriminatie staat in Nederland hoog op de agenda. Met onder andere dialoogbijeenkomsten, diversiteitstrainingen voor werkgevers en films op scholen wordt geprobeerd om discriminatie tegen te gaan. Ook sociale media zoals Facebook en Twitter worden steeds vaker ingezet. Kennisplatform Integratie & Samenleving onderzocht of de inzet van sociale media-campagnes discriminatie kan verminderen.

Auteur:
Hanneke Felten, Ikram Taouanza, Saskia Keuzenkamp
Uitgever:
Kennisplatform Integratie & Samenleving
Uitgave:
2016
Een verkenning
31 mei 2016

De laatste cijfers van het RIVM over eenzaamheid in Nederland (2013) laten zien dat 60 procent van volwassenen met een niet-westerse achtergrond zich eenzaam voelt. Bij autochtone Nederlanders is dit ruim 35 procent. Hoe komt het dat dit percentage zo hoog en het verschil zo groot is?

Auteur:
Trudi Nederland, Inge Razenberg
Uitgever:
Kennisplatform Integratie & Samenleving
Uitgave:
2016
Afstudeerscriptie
23 mei 2016

Afstudeerscriptie van Enisa Ramadanovic. Hierin beschrijft zij waarom emancipatie van Roma meisjes moeilijk is, enkele interventies die toegepast kunnen worden om de emancipatie van Roma meisjes te bevorderen en een verslag van praktijkonderzoek onder Roma meisjes van Bulgaarse afkomst.

Auteur:
Enisa Ramadanovic
Uitgever:
Hogeschool In Holland
Uitgave:
2016
Staalkaart voor gemeentelijk beleid gericht op de integratie van EU-migranten
17 mei 2016

Gemeenten die aan de slag willen met het bevorderen van integratie van EU-migranten, kunnen deze publicatie gebruiken ter informatie en inspiratie voor het ontwikkelen van integratiebeleid. De Staalkaart EU-migranten biedt goede voorbeelden op het gebied van registratie, informatie, taal, werk, samenleven en opvoeding.

Auteur:
Betty Noordhuizen, Inge Razenberg, Meintje van Dijk
Uitgever:
Kennisplatform Integratie & Samenleving
Uitgave:
2016
Een verkenning
13 mei 2016

Vanuit het veld zijn er signalen dat er tussen migrantenorganisaties en wijkprofessionals sprake is van miscommunicatie, wantrouwen en onbegrip. Aan Kennisplatform Integratie & Samenleving is gevraagd te verkennen welk beeld sociale wijkteams hebben bij burgers met een migrantenachtergrond, hoe hun houding is ten opzichte van deze groep en waarom de samenwerking met migrantenorganisaties niet goed verloopt.

Auteur:
Suzan Koçak, Harrie Jonkman
Uitgever:
Kennisplatform Integratie & Samenleving
Uitgave:
2016
Verslag bijeenkomst Kennisplatform Integratie & Samenleving
10 mei 2016

Hoe staat het met diversiteit en integratie in Nederland? Wat zijn de bevindingen van Kennisplatform Integratie & Samenleving in het eerste jaar van zijn bestaan? Een jaar na zijn start in 2015, blikte het kennisplatform tijdens een bijeenkomst op 4 april 2016 terug en vooruit.

Auteur:
Jan van Dam, communicatie Movisie/Verwey-Jonker Instituut
Uitgever:
Kennisplatform Integratie & Samenleving
Uitgave:
2016
Een verkennend onderzoek naar de kwetsbaarheid van kinderen voor mensenhandel
29 april 2016

Onderzoek van de Nationale Rapporteur Mensenhandel naar kwetsbaarheid van kinderen mensenhandel.

Auteur:
C.E. Dettmeijer-Vermeulen, L.B. Esser, F. Noteboom
Uitgever:
Nationaal Rapporteur Mensenhandel en Seksueel Geweld tegen Kinderen
Uitgave:
2016
Factsheet Amsterdam
18 april 2016

De gemeente Amsterdam zet zich sterk in voor het verbeteren van de taalvaardigheid van EU-migranten. De Amsterdamse aanpak kan gezien worden als een goed voorbeeld van integratiebeleid voor EU-migranten.

Auteur:
Betty Noordhuizen, Inge Razenberg
Uitgever:
Kennisplatform Integratie & Samenleving
Uitgave:
2016
29 maart 2016

Kennisplatform Integratie & Samenleving maakte een inventarisatie van sprekende verhalen van biculturele LHBT’s in Nederland. Alle artikelen, bundels, boeken en interviews tussen 1975 en 2015 waarin de lesbiennes, homoseksuelen, biseksuelen en transgenders zelf aan het woord komen over hun persoonlijke leven zijn verzameld en naar culturele achtergrond gerangschikt.

Auteur:
Marian van der Klein, Sven Oostrik, Suna Duysak
Uitgever:
Kennisplatform Integratie & Samenleving
Uitgave:
2016