Publicaties

Hier vindt u alle publicaties van Kennisplatform Integratie & Samenleving. Deze downloadt u gratis. Klik op 'alle publicaties' wanneer u ook relevante publicaties van andere organisaties wilt zien.

Uitgelichte Publicatie

Integreren in een nieuwe samenleving is niet makkelijk. En veeleisend gezien de aanpak waarin het leren van de taal, het krijgen van huisvesting, een opleiding volgen en werk vinden gelijktijdig plaatsvinden. Met name voor Eritrese statushouders blijkt dat een lastige opgave. Hoe kunnen gemeenten hen helpen?

Filter op thema

Een verkenning van de mogelijkheden
17 maart 2016

Geradicaliseerde jongeren zorgen al enkele jaren voor hoofdbrekens bij nationale en lokale overheden, hulpverleningsprofessionals, ouders en andere betrokkenen. De vraag die altijd de boventoon voert is: hoe kunnen we radicalisering voorkomen? Binnen dit onderzoek is een instrument ontwikkeld dat de risicofactoren signaleert die gezamenlijk een voedingsbodem voor radicalisering kunnen vormen.

Auteur:
Jolijn Broekhuizen, Freek Hermens, Maaike van Kapel, Ron van Wonderen
Uitgever:
Kennisplatform Integratie & Samenleving
Uitgave:
2016
11 maart 2016

Kennisplatform Integratie & Samenleving heeft dertien praktijkvoorbeelden beschreven die de afgelopen tien jaar in Nederland zijn ontwikkeld en toegepast om radicalisering van islamitische jongeren te voorkomen. De voorbeelden zijn niet bewezen effectief, maar dienen ter inspiratie voor professionals die radicalisering willen tegengaan.

Auteur:
Freek Hermens, Maaike van Kapel, Ron van Wonderen, Marijke Booijink
Uitgever:
Kennisplatform Integratie & Samenleving
Uitgave:
2016
Een handreiking bij de audit diversiteit
7 maart 2016

Organisaties die aan de slag willen met diversiteitsbeleid weten niet altijd hoe ze dat moeten aanpakken. Kennisplatform Integratie & Samenleving heeft een online instrument ontwikkeld waarmee bedrijven de voortgang van hun diversiteitsbeleid kunnen meten. Deze bijbehorende handreiking biedt meer achtergrond­informatie.

Auteur:
Hans Bellaart, Sven Oostrik, Inge Razenberg
Uitgever:
Kennisplatform Integratie & Samenleving
Uitgave:
2016
Werkt deze aanpak bij migrantenjongeren?
3 maart 2016

Tal van initiatieven proberen de werkloosheid onder niet-westerse jongeren te verminderen. Er is echter weinig bekend over de effecitviteit van die maatregelen. Kennisplatform Integratie & Samenleving onderzocht op basis van literatuuronderzoek of de inzet van mentoring de jeugdwerkloosheid onder migrantenjongeren vermindert.

Auteur:
Ikram Taouanza, Saskia Keuzenkamp
Uitgever:
Kennisplatform Integratie & Samenleving
Uitgave:
2016
Pagina's:
49
Belangrijke kwesties volgens vrijwilligers
25 februari 2016

De afgelopen jaren is vaker onderzoek uitgevoerd naar de problemen waar gezinnen uit Midden- en Oost-Europa in Nederland tegenaan lopen. Daarin kwamen de vrijwilligers, die juist zo dichtbij deze gezinnen staan, echter niet aan het woord. Kennisplatform Integratie & Samenleving vroeg ze naar hun mening.

Auteur:
Marjolijn Distelbrink, Mehmet Day, Gusta Wachter
Uitgever:
Kennisplatform Integratie & Samenleving
Uitgave:
2016
25 februari 2016

Studenten met een niet-westerse achtergrond moeten in het mbo meer moeite doen om een stage te bemachtigen dan autochtone studenten, zo bleek eerder uit onze factsheet. In het kennisatelier Even sterk op de stagemarkt werd gekeken naar welke factoren bijdragen aan ongelijke kansen en hoe dit aangepakt kan worden.

Auteur:
Maaike van Kapel, Hans Bellaart
Uitgever:
Kennisplatform Integratie & Samenleving
Uitgave:
2016
24 februari 2016

Deze publicatie is een actualisering van de factsheet van Forum, Instituut voor Multiculturele Vraagstukken, uit 2012. Op verzoek van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid zijn hierin, indien beschikbaar, actuelere gegevens verwerkt.

Auteur:
Claire Aussems
Uitgever:
Kennisplatform Integratie & Samenleving
Uitgave:
2016
8 februari 2016

Zes Europese steden (waaronder Amsterdam) hebben de krachten gebundeld en zijn een project gestart waarbij wordt onderzocht hoe zij nieuwe EU-migranten het beste kunnen verwelkomen en begeleiden. In deze samenvatting wordt een overzicht geven van het huidige Amsterdamse beleid ten opzichte van EU-migranten.

Auteur:
Inge Razenberg, Marjan de Gruijter
Uitgever:
Verwey-Jonker Instituut
Uitgave:
2016
Pagina's:
6
5 februari 2016

Twee scholen in Schiedam vroegen Kennisplatform Integratie & Samenleving in 2015 hoe zij de ouderbetrokkenheid van nieuwkomers uit Midden- en Oost-Europa en vluchtelingengroepen kunnen vergroten. De scholen streven vooral naar versterking van de onderwijsondersteuning van ouders thuis. Dit rapport geeft voorbeelden hoe scholen ouderbetrokkenheid vorm kunnen geven bij nieuwkomers. Daarnaast biedt het relevante aanbevelingen voor alle scholen die met deze groepen te maken hebben. 

Auteur:
Annet Hermans
Uitgever:
Kennisplatform Integratie & Samenleving
Uitgave:
2016
Pagina's:
29
5 februari 2016

Themanummer over de grootste etnische minderheid in Europa: de Roma. In deze bundel wordt door diverse auteurs en vanuit verschillende invalshoeken de veranderingen van het Nederlandse Romabeleid in de laatste decennia afgezet tegen de beleidsuitgangspunten op Europees niveau.

Auteur:
Wetenschappelijk Onderzoek en Documentatiecentrum (diverse auteurs)
Uitgever:
Boom Lemma uitgevers
Uitgave:
2015