Publicaties

Hier vindt u alle publicaties van Kennisplatform Integratie & Samenleving. Deze downloadt u gratis. Klik op 'alle publicaties' wanneer u ook relevante publicaties van andere organisaties wilt zien.

Uitgelichte Publicatie

KIS brengt door middel van een maatschappelijke rendementsanalyse de meerwaarde in beeld van de Schilderswijk Moeders in Den Haag. Dit is een project van buurtcentrum de Mussen en een aantal zelforganisaties, waarin vrijwilligers geïsoleerde vrouwen in de Schilderswijk ondersteunen en begeleiden naar reguliere hulpverlening.

Filter op thema

5 februari 2016

Twee scholen in Schiedam vroegen Kennisplatform Integratie & Samenleving in 2015 hoe zij de ouderbetrokkenheid van nieuwkomers uit Midden- en Oost-Europa en vluchtelingengroepen kunnen vergroten. De scholen streven vooral naar versterking van de onderwijsondersteuning van ouders thuis. Dit rapport geeft voorbeelden hoe scholen ouderbetrokkenheid vorm kunnen geven bij nieuwkomers. Daarnaast biedt het relevante aanbevelingen voor alle scholen die met deze groepen te maken hebben. 

Auteur:
Annet Hermans
Uitgever:
Kennisplatform Integratie & Samenleving
Uitgave:
2016
Pagina's:
29
5 februari 2016

Themanummer over de grootste etnische minderheid in Europa: de Roma. In deze bundel wordt door diverse auteurs en vanuit verschillende invalshoeken de veranderingen van het Nederlandse Romabeleid in de laatste decennia afgezet tegen de beleidsuitgangspunten op Europees niveau.

Auteur:
Wetenschappelijk Onderzoek en Documentatiecentrum (diverse auteurs)
Uitgever:
Boom Lemma uitgevers
Uitgave:
2015
4 februari 2016

Meisjes en jonge vrouwen hebben een andere motivatie dan jongemannen om als ISIS-ganger naar Syrië uit te reizen. Deze verschillen maken een specifieke aanpak voor vrouwen relevant. 

Auteur:
Sahar Noor
Uitgever:
Kennisplatform Integratie & Samenleving
Uitgave:
2016
Pagina's:
15
Burgers aan het woord over het vluchtelingenvraagstuk
1 februari 2016

Hoe denken burgers over het vluchtelingenvraagstuk? Aan de hand van diepte-interviews schetst de publicatie Mensen zoals jij en ik een beeld.

Auteur:
Marjan de Gruijter, Trude Rietveld, Inge Razenberg
Uitgever:
Kennisplatform Integratie & Samenleving
Uitgave:
2016
Pagina's:
28
27 januari 2016

Het volgen van een stage in het middelbaar beroepsonderwijs fungeert als een kennismaking met de beroepspraktijk, maar ook als een springplank naar de arbeidsmarkt. Uit onderzoek komt echter naar voren dat mbo-studenten met een niet westerse-achtergrond meer moeite moeten doen om een stageplek te vinden.

Auteur:
Eva Klooster, Suzan Koçak, Mehmet Day
Uitgever:
Kennisplatform Integratie & Samenleving
Uitgave:
2016
20 januari 2016

Het aantal migranten uit Midden-, Oost, en Zuid-Europa is de afgelopen tien jaar sterk toegenomen. Een deel van hen vestigt zich (semi-)permanent in Nederland en zal hier een leven gaan opbouwen. Om dat goed te kunnen doen, hebben zij informatie en soms ook hulp bij praktische zaken nodig. Hier ligt een belangrijke rol voor gemeenten.

Auteur:
Marjan de Gruijter, Betty Noordhuizen, Inge Razenberg, Bora Avrić, Oka Storms
Uitgever:
Kennisplatform Integratie & Samenleving
Uitgave:
2016
Pagina's:
12
Preventie om vatbaarheid voor radicalisering te verminderen
14 januari 2016

Een gedeelte van de Somalisch-Nederlandse jongeren bevindt zich in een kwetsbare positie. Zo bleek het afgelopen decennium uit verschillende onderzoeken. De jongeren nemen een achterstandspositie in op het gebied van onderwijs en werk en gezinnen zijn kwetsbaar door cultuur- en generatieconflicten.

Auteur:
Jolijn Broekhuizen, Freek Hermens, Anna Wróblewska
Uitgever:
Kennisplatform Integratie & Samenleving
Uitgave:
2016
Ervaringen en behoefte aan informatie in Nederland
16 december 2015

EU-migranten uit Midden-, Oost- en Zuid-Europa lukt het vaak wel een bestaan op te bouwen in Nederland. De meerderheid is dan ook positief over hun leefsituatie. Toch ervaart het merendeel problemen op met name het gebied van werk, huisvesting en taal. Daarnaast blijkt het voor EU-migranten lastig om betrouwbare informatie te vinden over praktische zaken.

Auteur:
Inge Razenberg, Betty Noordhuizen, Marjan de Gruijter
Uitgever:
Kennisplatform Integratie & Samenleving
Uitgave:
2015
Pagina's:
37
14 december 2015

Specifiek beleid voor migranten is afgeschaft. Maar hoe werk je als gemeente, migrantenorganisatie en maatschappelijke organisatie nu samen aan beleid dat werkt voor alle groepen?

Auteur:
Jan van Dam, Olaf Stomp
Uitgever:
Kennisplatform Integratie & Samenleving
Uitgave:
2015
25 november 2015

Recente cijfers over de periode van 2010 tot medio 2015 laten zien dat er nog steeds opmerkelijke verschillen zijn in werkloosheid tussen groepen jongeren met verschillende herkomst. Jongeren van niet-westerse herkomst blijken beduidend vaker werkloos te zijn dan autochtone jongeren.

Auteur:
Hans Bellaart, Claire Aussems, Lisanne Wichgers
Uitgever:
Kennisplatform Integratie & Samenleving
Uitgave:
2015
Pagina's:
5