Publicaties

Hier vindt u alle publicaties van Kennisplatform Integratie & Samenleving. Deze downloadt u gratis. Klik op 'alle publicaties' wanneer u ook relevante publicaties van andere organisaties wilt zien.

Uitgelichte Publicatie

This is me! is een methodiek die jongeren met een migratieachtergrond weerbaar maakt tegen discriminatie. Dat is nodig omdat jongeren zich nu vaak onvoldoende kunnen verweren tegen discriminatie. Dit kan negatieve gevolgen hebben voor hun identiteitsontwikkeling en mentale gezondheid. De methodiek is samen met jongeren ontwikkeld door Movisie, binnen het programma Kennisplatform Integratie en Samenleving (KIS).

Filter op thema

Een verkenning
13 mei 2016

Vanuit het veld zijn er signalen dat er tussen migrantenorganisaties en wijkprofessionals sprake is van miscommunicatie, wantrouwen en onbegrip. Aan Kennisplatform Integratie & Samenleving is gevraagd te verkennen welk beeld sociale wijkteams hebben bij burgers met een migrantenachtergrond, hoe hun houding is ten opzichte van deze groep en waarom de samenwerking met migrantenorganisaties niet goed verloopt.

Auteur:
Suzan Koçak, Harrie Jonkman
Uitgever:
Kennisplatform Integratie & Samenleving
Uitgave:
2016
Verslag bijeenkomst Kennisplatform Integratie & Samenleving
10 mei 2016

Hoe staat het met diversiteit en integratie in Nederland? Wat zijn de bevindingen van Kennisplatform Integratie & Samenleving in het eerste jaar van zijn bestaan? Een jaar na zijn start in 2015, blikte het kennisplatform tijdens een bijeenkomst op 4 april 2016 terug en vooruit.

Auteur:
Jan van Dam, communicatie Movisie/Verwey-Jonker Instituut
Uitgever:
Kennisplatform Integratie & Samenleving
Uitgave:
2016
Factsheet Amsterdam
18 april 2016

De gemeente Amsterdam zet zich sterk in voor het verbeteren van de taalvaardigheid van EU-migranten. De Amsterdamse aanpak kan gezien worden als een goed voorbeeld van integratiebeleid voor EU-migranten.

Auteur:
Betty Noordhuizen, Inge Razenberg
Uitgever:
Kennisplatform Integratie & Samenleving
Uitgave:
2016
29 maart 2016

Kennisplatform Integratie & Samenleving maakte een inventarisatie van sprekende verhalen van biculturele LHBT’s in Nederland. Alle artikelen, bundels, boeken en interviews tussen 1975 en 2015 waarin de lesbiennes, homoseksuelen, biseksuelen en transgenders zelf aan het woord komen over hun persoonlijke leven zijn verzameld en naar culturele achtergrond gerangschikt.

Auteur:
Marian van der Klein, Sven Oostrik, Suna Duysak
Uitgever:
Kennisplatform Integratie & Samenleving
Uitgave:
2016
Een literatuuronderzoek
24 maart 2016

Steeds vaker richten migrantengemeenschappen eigen voorzieningen op rond opvoeding, opvang, educatie en zorg voor de jeugd. Deze eigen voorzieningen, al dan niet gestoeld op etnische, culturele of religieuze basis, kunnen zowel kansen als risico’s in zich dragen.

Auteur:
Mehmet Day, Trees Pels, Rob Gilsing
Uitgever:
Kennisplatform Integratie & Samenleving
Uitgave:
2016
Een verkenning onder onderwijsprofessionals en studenten
17 maart 2016

Dat studenten met een niet-westerse achtergrond meer moeite moeten doen om een stageplaats te vinden dan studenten van Nederlandse herkomst is al langer bekend. De vraag is in hoeverre dit verband houdt met discriminatie. En zo ja, hoe daar in de praktijk van het middelbaar beroepsonderwijs (mbo) op wordt gereageerd.

Auteur:
Eva Klooster, Suzan Koçak, Mehmet Day
Uitgever:
Kennisplatform Integratie & Samenleving
Uitgave:
2016
Een verkenning van de mogelijkheden
17 maart 2016

Geradicaliseerde jongeren zorgen al enkele jaren voor hoofdbrekens bij nationale en lokale overheden, hulpverleningsprofessionals, ouders en andere betrokkenen. De vraag die altijd de boventoon voert is: hoe kunnen we radicalisering voorkomen? Binnen dit onderzoek is een instrument ontwikkeld dat de risicofactoren signaleert die gezamenlijk een voedingsbodem voor radicalisering kunnen vormen.

Auteur:
Jolijn Broekhuizen, Freek Hermens, Maaike van Kapel, Ron van Wonderen
Uitgever:
Kennisplatform Integratie & Samenleving
Uitgave:
2016
11 maart 2016

Kennisplatform Integratie & Samenleving heeft dertien praktijkvoorbeelden beschreven die de afgelopen tien jaar in Nederland zijn ontwikkeld en toegepast om radicalisering van islamitische jongeren te voorkomen. De voorbeelden zijn niet bewezen effectief, maar dienen ter inspiratie voor professionals die radicalisering willen tegengaan.

Auteur:
Freek Hermens, Maaike van Kapel, Ron van Wonderen, Marijke Booijink
Uitgever:
Kennisplatform Integratie & Samenleving
Uitgave:
2016
Een handreiking bij de audit diversiteit
7 maart 2016

Organisaties die aan de slag willen met diversiteitsbeleid weten niet altijd hoe ze dat moeten aanpakken. Kennisplatform Integratie & Samenleving heeft een online instrument ontwikkeld waarmee bedrijven de voortgang van hun diversiteitsbeleid kunnen meten. Deze bijbehorende handreiking biedt meer achtergrond­informatie.

Auteur:
Hans Bellaart, Sven Oostrik, Inge Razenberg
Uitgever:
Kennisplatform Integratie & Samenleving
Uitgave:
2016
Werkt deze aanpak bij migrantenjongeren?
3 maart 2016

Tal van initiatieven proberen de werkloosheid onder niet-westerse jongeren te verminderen. Er is echter weinig bekend over de effecitviteit van die maatregelen. Kennisplatform Integratie & Samenleving onderzocht op basis van literatuuronderzoek of de inzet van mentoring de jeugdwerkloosheid onder migrantenjongeren vermindert.

Auteur:
Ikram Taouanza, Saskia Keuzenkamp
Uitgever:
Kennisplatform Integratie & Samenleving
Uitgave:
2016
Pagina's:
49