Publicaties

Hier vindt u alle publicaties van Kennisplatform Integratie & Samenleving. Deze downloadt u gratis. Klik op 'alle publicaties' wanneer u ook relevante publicaties van andere organisaties wilt zien.

Uitgelichte Publicatie

Vrouwelijke vluchtelingen komen lastiger aan het werk dan mannelijke vluchtelingen. Om meer inzicht te krijgen in de belemmerende factoren en de rol van gemeenten deed KIS een verkennend onderzoek. 

Filter op thema

Een handreiking bij de audit diversiteit
7 maart 2016

Organisaties die aan de slag willen met diversiteitsbeleid weten niet altijd hoe ze dat moeten aanpakken. Kennisplatform Integratie & Samenleving heeft een online instrument ontwikkeld waarmee bedrijven de voortgang van hun diversiteitsbeleid kunnen meten. Deze bijbehorende handreiking biedt meer achtergrond­informatie.

Auteur:
Hans Bellaart, Sven Oostrik, Inge Razenberg
Uitgever:
Kennisplatform Integratie & Samenleving
Uitgave:
2016
Werkt deze aanpak bij migrantenjongeren?
3 maart 2016

Tal van initiatieven proberen de werkloosheid onder niet-westerse jongeren te verminderen. Er is echter weinig bekend over de effecitviteit van die maatregelen. Kennisplatform Integratie & Samenleving onderzocht op basis van literatuuronderzoek of de inzet van mentoring de jeugdwerkloosheid onder migrantenjongeren vermindert.

Auteur:
Ikram Taouanza, Saskia Keuzenkamp
Uitgever:
Kennisplatform Integratie & Samenleving
Uitgave:
2016
Pagina's:
49
Belangrijke kwesties volgens vrijwilligers
25 februari 2016

De afgelopen jaren is vaker onderzoek uitgevoerd naar de problemen waar gezinnen uit Midden- en Oost-Europa in Nederland tegenaan lopen. Daarin kwamen de vrijwilligers, die juist zo dichtbij deze gezinnen staan, echter niet aan het woord. Kennisplatform Integratie & Samenleving vroeg ze naar hun mening.

Auteur:
Marjolijn Distelbrink, Mehmet Day, Gusta Wachter
Uitgever:
Kennisplatform Integratie & Samenleving
Uitgave:
2016
25 februari 2016

Studenten met een niet-westerse achtergrond moeten in het mbo meer moeite doen om een stage te bemachtigen dan autochtone studenten, zo bleek eerder uit onze factsheet. In het kennisatelier Even sterk op de stagemarkt werd gekeken naar welke factoren bijdragen aan ongelijke kansen en hoe dit aangepakt kan worden.

Auteur:
Maaike van Kapel, Hans Bellaart
Uitgever:
Kennisplatform Integratie & Samenleving
Uitgave:
2016
24 februari 2016

Deze publicatie is een actualisering van de factsheet van Forum, Instituut voor Multiculturele Vraagstukken, uit 2012. Op verzoek van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid zijn hierin, indien beschikbaar, actuelere gegevens verwerkt.

Auteur:
Claire Aussems
Uitgever:
Kennisplatform Integratie & Samenleving
Uitgave:
2016
8 februari 2016

Zes Europese steden (waaronder Amsterdam) hebben de krachten gebundeld en zijn een project gestart waarbij wordt onderzocht hoe zij nieuwe EU-migranten het beste kunnen verwelkomen en begeleiden. In deze samenvatting wordt een overzicht geven van het huidige Amsterdamse beleid ten opzichte van EU-migranten.

Auteur:
Inge Razenberg, Marjan de Gruijter
Uitgever:
Verwey-Jonker Instituut
Uitgave:
2016
Pagina's:
6
5 februari 2016

Twee scholen in Schiedam vroegen Kennisplatform Integratie & Samenleving in 2015 hoe zij de ouderbetrokkenheid van nieuwkomers uit Midden- en Oost-Europa en vluchtelingengroepen kunnen vergroten. De scholen streven vooral naar versterking van de onderwijsondersteuning van ouders thuis. Dit rapport geeft voorbeelden hoe scholen ouderbetrokkenheid vorm kunnen geven bij nieuwkomers. Daarnaast biedt het relevante aanbevelingen voor alle scholen die met deze groepen te maken hebben. 

Auteur:
Annet Hermans
Uitgever:
Kennisplatform Integratie & Samenleving
Uitgave:
2016
Pagina's:
29
5 februari 2016

Themanummer over de grootste etnische minderheid in Europa: de Roma. In deze bundel wordt door diverse auteurs en vanuit verschillende invalshoeken de veranderingen van het Nederlandse Romabeleid in de laatste decennia afgezet tegen de beleidsuitgangspunten op Europees niveau.

Auteur:
Wetenschappelijk Onderzoek en Documentatiecentrum (diverse auteurs)
Uitgever:
Boom Lemma uitgevers
Uitgave:
2015
4 februari 2016

Meisjes en jonge vrouwen hebben een andere motivatie dan jongemannen om als ISIS-ganger naar Syrië uit te reizen. Deze verschillen maken een specifieke aanpak voor vrouwen relevant. 

Auteur:
Sahar Noor
Uitgever:
Kennisplatform Integratie & Samenleving
Uitgave:
2016
Pagina's:
15
Burgers aan het woord over het vluchtelingenvraagstuk
1 februari 2016

Hoe denken burgers over het vluchtelingenvraagstuk? Aan de hand van diepte-interviews schetst de publicatie Mensen zoals jij en ik een beeld.

Auteur:
Marjan de Gruijter, Trude Rietveld, Inge Razenberg
Uitgever:
Kennisplatform Integratie & Samenleving
Uitgave:
2016
Pagina's:
28