Publicaties

Hier vindt u alle publicaties van Kennisplatform Integratie & Samenleving. Deze downloadt u gratis. Klik op 'alle publicaties' wanneer u ook relevante publicaties van andere organisaties wilt zien.

Uitgelichte Publicatie

Vrouwelijke vluchtelingen komen lastiger aan het werk dan mannelijke vluchtelingen. Om meer inzicht te krijgen in de belemmerende factoren en de rol van gemeenten deed KIS een verkennend onderzoek. 

Filter op thema

27 januari 2016

Het volgen van een stage in het middelbaar beroepsonderwijs fungeert als een kennismaking met de beroepspraktijk, maar ook als een springplank naar de arbeidsmarkt. Uit onderzoek komt echter naar voren dat mbo-studenten met een niet westerse-achtergrond meer moeite moeten doen om een stageplek te vinden.

Auteur:
Eva Klooster, Suzan Koçak, Mehmet Day
Uitgever:
Kennisplatform Integratie & Samenleving
Uitgave:
2016
20 januari 2016

Het aantal migranten uit Midden-, Oost, en Zuid-Europa is de afgelopen tien jaar sterk toegenomen. Een deel van hen vestigt zich (semi-)permanent in Nederland en zal hier een leven gaan opbouwen. Om dat goed te kunnen doen, hebben zij informatie en soms ook hulp bij praktische zaken nodig. Hier ligt een belangrijke rol voor gemeenten.

Auteur:
Marjan de Gruijter, Betty Noordhuizen, Inge Razenberg, Bora Avrić, Oka Storms
Uitgever:
Kennisplatform Integratie & Samenleving
Uitgave:
2016
Pagina's:
12
Preventie om vatbaarheid voor radicalisering te verminderen
14 januari 2016

Een gedeelte van de Somalisch-Nederlandse jongeren bevindt zich in een kwetsbare positie. Zo bleek het afgelopen decennium uit verschillende onderzoeken. De jongeren nemen een achterstandspositie in op het gebied van onderwijs en werk en gezinnen zijn kwetsbaar door cultuur- en generatieconflicten.

Auteur:
Jolijn Broekhuizen, Freek Hermens, Anna Wróblewska
Uitgever:
Kennisplatform Integratie & Samenleving
Uitgave:
2016
Ervaringen en behoefte aan informatie in Nederland
16 december 2015

EU-migranten uit Midden-, Oost- en Zuid-Europa lukt het vaak wel een bestaan op te bouwen in Nederland. De meerderheid is dan ook positief over hun leefsituatie. Toch ervaart het merendeel problemen op met name het gebied van werk, huisvesting en taal. Daarnaast blijkt het voor EU-migranten lastig om betrouwbare informatie te vinden over praktische zaken.

Auteur:
Inge Razenberg, Betty Noordhuizen, Marjan de Gruijter
Uitgever:
Kennisplatform Integratie & Samenleving
Uitgave:
2015
Pagina's:
37
14 december 2015

Specifiek beleid voor migranten is afgeschaft. Maar hoe werk je als gemeente, migrantenorganisatie en maatschappelijke organisatie nu samen aan beleid dat werkt voor alle groepen?

Auteur:
Jan van Dam, Olaf Stomp
Uitgever:
Kennisplatform Integratie & Samenleving
Uitgave:
2015
25 november 2015

Recente cijfers over de periode van 2010 tot medio 2015 laten zien dat er nog steeds opmerkelijke verschillen zijn in werkloosheid tussen groepen jongeren met verschillende herkomst. Jongeren van niet-westerse herkomst blijken beduidend vaker werkloos te zijn dan autochtone jongeren.

Auteur:
Hans Bellaart, Claire Aussems, Lisanne Wichgers
Uitgever:
Kennisplatform Integratie & Samenleving
Uitgave:
2015
Pagina's:
5
Een handreiking om geïsoleerde mantelzorgers van niet-westerse herkomst te bereiken en ondersteunen
18 november 2015

Risico’s op overbelasting en lage kwaliteit van zorg doen zich vooral voor onder geïsoleerde mantelzorgers van niet-westerse herkomst. Ze weten vaak de hulp niet te vinden of de ondersteuning die wordt aangeboden sluit niet goed aan op de behoefte van deze mantelzorgers.

Auteur:
Jamila Achahchah, Sahar Noor, Joline Verloove
Uitgever:
Kennisplatform Integratie & Samenleving
Uitgave:
2015
Pagina's:
18
Een verkenning naar kleurrijk sociaal ondernemerschap en zijn kansen voor werkgelegenheid
12 november 2015

Kleurrijke sociale ondernemingen hebben de potentie om bij te dragen aan een inclusieve arbeidsmarkt en het vergroten van werkgelegenheid voor mensen met een migrantenachtergrond. Dat blijkt uit een verkennend onderzoek van Kennisplatform Integratie & Samenleving.

Auteur:
Jamila Achahchah, Ikram Taouanza
Uitgever:
Kennisplatform Integratie & Samenleving
Uitgave:
2015
Pagina's:
45
21 oktober 2015

In 2004 is Polen tot de EU toegetreden en sinds mei 2007 mogen Poolse arbeidsmigranten in Nederland arbeid verrichten zonder dat ze een werkvergunning nodig hebben. Sindsdien kreeg Nederland te maken met een sterke toename van het aantal arbeidsmigranten uit Polen.

Auteur:
Suzanne Wolf
Uitgever:
Kennisplatform Integratie & Samenleving
Uitgave:
2015
Een verkenning
13 oktober 2015

Welke rol speelt religie en etnisch-culturele achtergrond bij het werven van pleegouders, de matching tussen pleegkind en pleegouders en de plaatsing in het pleeggezin? Kennisplatform Integratie & Samenleving verrichte naar aanleiding van een binnengekomen vraag verkennend onderzoek onder zestien pleegzorginstellingen.

Auteur:
Hans Bellaart, Mehmet Day
Uitgever:
Kennisplatform Integratie & Samenleving
Uitgave:
2015
Pagina's:
16