Publicaties

Hier vindt u alle publicaties van Kennisplatform Integratie & Samenleving. Deze downloadt u gratis. Klik op 'alle publicaties' wanneer u ook relevante publicaties van andere organisaties wilt zien.

Uitgelichte Publicatie

KIS brengt door middel van een maatschappelijke rendementsanalyse de meerwaarde in beeld van de Schilderswijk Moeders in Den Haag. Dit is een project van buurtcentrum de Mussen en een aantal zelforganisaties, waarin vrijwilligers geïsoleerde vrouwen in de Schilderswijk ondersteunen en begeleiden naar reguliere hulpverlening.

Filter op thema

Een handreiking om geïsoleerde mantelzorgers van niet-westerse herkomst te bereiken en ondersteunen
18 november 2015

Risico’s op overbelasting en lage kwaliteit van zorg doen zich vooral voor onder geïsoleerde mantelzorgers van niet-westerse herkomst. Ze weten vaak de hulp niet te vinden of de ondersteuning die wordt aangeboden sluit niet goed aan op de behoefte van deze mantelzorgers.

Auteur:
Jamila Achahchah, Sahar Noor, Joline Verloove
Uitgever:
Kennisplatform Integratie & Samenleving
Uitgave:
2015
Pagina's:
18
Een verkenning naar kleurrijk sociaal ondernemerschap en zijn kansen voor werkgelegenheid
12 november 2015

Kleurrijke sociale ondernemingen hebben de potentie om bij te dragen aan een inclusieve arbeidsmarkt en het vergroten van werkgelegenheid voor mensen met een migrantenachtergrond. Dat blijkt uit een verkennend onderzoek van Kennisplatform Integratie & Samenleving.

Auteur:
Jamila Achahchah, Ikram Taouanza
Uitgever:
Kennisplatform Integratie & Samenleving
Uitgave:
2015
Pagina's:
45
21 oktober 2015

In 2004 is Polen tot de EU toegetreden en sinds mei 2007 mogen Poolse arbeidsmigranten in Nederland arbeid verrichten zonder dat ze een werkvergunning nodig hebben. Sindsdien kreeg Nederland te maken met een sterke toename van het aantal arbeidsmigranten uit Polen.

Auteur:
Suzanne Wolf
Uitgever:
Kennisplatform Integratie & Samenleving
Uitgave:
2015
Een verkenning
13 oktober 2015

Welke rol speelt religie en etnisch-culturele achtergrond bij het werven van pleegouders, de matching tussen pleegkind en pleegouders en de plaatsing in het pleeggezin? Kennisplatform Integratie & Samenleving verrichte naar aanleiding van een binnengekomen vraag verkennend onderzoek onder zestien pleegzorginstellingen.

Auteur:
Hans Bellaart, Mehmet Day
Uitgever:
Kennisplatform Integratie & Samenleving
Uitgave:
2015
Pagina's:
16
23 september 2015

Weinig aanpakken richten zich specifiek op de vermindering van de werkloosheid onder jongeren met een migrantenachtergrond. Kennisplatform Integratie & Samenleving komt met een overzicht van projecten die zijn ingezet om jeugdwerkloosheid tegen te gaan.

Auteur:
Ikram Taouanza, Saskia Keuzenkamp
Uitgever:
Kennisplatform Integratie & Samenleving
Uitgave:
2015
Kennisplatform Integratie & Samenleving analyseert CBS-cijfers 2011-2013
20 september 2015

Hangt het gebruik van de jeugdzorg samen met de herkomst van jeugdigen? Kennisplatform Integratie & Samenleving maakte een analyse van de cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) van het gebruik van de 'oude' jeugdzorg, voor de invoering van de Jeugdwet in 2015.

Auteur:
Rob Gilsing, Trees Pels, Hans Bellaart, Bas Tierolf
Uitgever:
Kennisplatform Integratie & Samenleving
Uitgave:
2015
Pagina's:
18
13 augustus 2015

Jaarlijks trouwen naar schatting honderden Nederlandse jongeren tegen hun zin. Vooral jongeren tussen de 16 en 25 jaar met een niet-westerse achtergrond zijn kwetsbaar voor uithuwelijking. Wanneer spreken we eigenlijk van huwelijksdwang en vanuit welke motieven wordt iemand gedwongen in het huwelijk te treden?

Auteur:
Hilde Bakker, Sahar Noor
Uitgever:
Movisie
Uitgave:
2015
Pagina's:
24
Inclusie van derdelanders en de decentralisaties
3 juli 2015

De handreiking Op eigen kracht ver gekomen biedt goede voorbeelden, werkwijzen, projecten en aanpakken voor beleidsmakers in Nederland en maakt deel uit van het project Inclusie in tijden van transitie.

Auteur:
Rika Ringersma, Nyske van der Feen, Elise Roelofse, Henriëtte Neuijen
Uitgever:
CMO STAMM, Spectrum - partner met elan, Partoer, Interconnect
Uitgave:
2015
Vervolgmeting
29 mei 2015

Allochtone jongeren krijgen nog steeds niet dezelfde kansen als autochtone jongeren. Deze conclusie wordt onderbouwd in de Monitor Diversiteit in het Jeugdbeleid van het CBS.

Auteur:
Vieveen, E.; Tan, S.; Weert, C. van; Broek, A. van den; Kleijnen, E.
Uitgever:
CBS
Uitgave:
2012
De situatie (waar, waarom en wat te doen) van schoolverzuim en –uitval bij Roma-meisjes in het voortgezet onderwijs in Nederland
19 mei 2015

Welke problemen ervaren gemeenten ten aanzien van schoolverzuim onder Roma-jongeren, en met name meisjes? Hoe bevordert het gemeentebeleid de schoolgang van Roma-jongeren in het voortgezet onderwijs? Deze studie geeft antwoord.

Auteur:
C. van der Veen, M.C. de Jonge, S. van Oorspronk, K. Curie
Uitgever:
Trimbos Instituut
Uitgave:
2012
Pagina's:
98