Publicaties

Hier vindt u alle publicaties van Kennisplatform Integratie & Samenleving. Deze downloadt u gratis. Klik op 'alle publicaties' wanneer u ook relevante publicaties van andere organisaties wilt zien.

Uitgelichte Publicatie

This is me! is een methodiek die jongeren met een migratieachtergrond weerbaar maakt tegen discriminatie. Dat is nodig omdat jongeren zich nu vaak onvoldoende kunnen verweren tegen discriminatie. Dit kan negatieve gevolgen hebben voor hun identiteitsontwikkeling en mentale gezondheid. De methodiek is samen met jongeren ontwikkeld door Movisie, binnen het programma Kennisplatform Integratie en Samenleving (KIS).

Filter op thema

Belangrijke kwesties volgens vrijwilligers
25 februari 2016

De afgelopen jaren is vaker onderzoek uitgevoerd naar de problemen waar gezinnen uit Midden- en Oost-Europa in Nederland tegenaan lopen. Daarin kwamen de vrijwilligers, die juist zo dichtbij deze gezinnen staan, echter niet aan het woord. Kennisplatform Integratie & Samenleving vroeg ze naar hun mening.

Auteur:
Marjolijn Distelbrink, Mehmet Day, Gusta Wachter
Uitgever:
Kennisplatform Integratie & Samenleving
Uitgave:
2016
25 februari 2016

Studenten met een niet-westerse achtergrond moeten in het mbo meer moeite doen om een stage te bemachtigen dan autochtone studenten, zo bleek eerder uit onze factsheet. In het kennisatelier Even sterk op de stagemarkt werd gekeken naar welke factoren bijdragen aan ongelijke kansen en hoe dit aangepakt kan worden.

Auteur:
Maaike van Kapel, Hans Bellaart
Uitgever:
Kennisplatform Integratie & Samenleving
Uitgave:
2016
24 februari 2016

Deze publicatie is een actualisering van de factsheet van Forum, Instituut voor Multiculturele Vraagstukken, uit 2012. Op verzoek van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid zijn hierin, indien beschikbaar, actuelere gegevens verwerkt.

Auteur:
Claire Aussems
Uitgever:
Kennisplatform Integratie & Samenleving
Uitgave:
2016
8 februari 2016

Zes Europese steden (waaronder Amsterdam) hebben de krachten gebundeld en zijn een project gestart waarbij wordt onderzocht hoe zij nieuwe EU-migranten het beste kunnen verwelkomen en begeleiden. In deze samenvatting wordt een overzicht geven van het huidige Amsterdamse beleid ten opzichte van EU-migranten.

Auteur:
Inge Razenberg, Marjan de Gruijter
Uitgever:
Verwey-Jonker Instituut
Uitgave:
2016
Pagina's:
6
5 februari 2016

Twee scholen in Schiedam vroegen Kennisplatform Integratie & Samenleving in 2015 hoe zij de ouderbetrokkenheid van nieuwkomers uit Midden- en Oost-Europa en vluchtelingengroepen kunnen vergroten. De scholen streven vooral naar versterking van de onderwijsondersteuning van ouders thuis. Dit rapport geeft voorbeelden hoe scholen ouderbetrokkenheid vorm kunnen geven bij nieuwkomers. Daarnaast biedt het relevante aanbevelingen voor alle scholen die met deze groepen te maken hebben. 

Auteur:
Annet Hermans
Uitgever:
Kennisplatform Integratie & Samenleving
Uitgave:
2016
Pagina's:
29
4 februari 2016

Meisjes en jonge vrouwen hebben een andere motivatie dan jongemannen om als ISIS-ganger naar Syrië uit te reizen. Deze verschillen maken een specifieke aanpak voor vrouwen relevant. 

Auteur:
Sahar Noor
Uitgever:
Kennisplatform Integratie & Samenleving
Uitgave:
2016
Pagina's:
15
Burgers aan het woord over het vluchtelingenvraagstuk
1 februari 2016

Hoe denken burgers over het vluchtelingenvraagstuk? Aan de hand van diepte-interviews schetst de publicatie Mensen zoals jij en ik een beeld.

Auteur:
Marjan de Gruijter, Trude Rietveld, Inge Razenberg
Uitgever:
Kennisplatform Integratie & Samenleving
Uitgave:
2016
Pagina's:
28
27 januari 2016

Het volgen van een stage in het middelbaar beroepsonderwijs fungeert als een kennismaking met de beroepspraktijk, maar ook als een springplank naar de arbeidsmarkt. Uit onderzoek komt echter naar voren dat mbo-studenten met een niet westerse-achtergrond meer moeite moeten doen om een stageplek te vinden.

Auteur:
Eva Klooster, Suzan Koçak, Mehmet Day
Uitgever:
Kennisplatform Integratie & Samenleving
Uitgave:
2016
20 januari 2016

Het aantal migranten uit Midden-, Oost, en Zuid-Europa is de afgelopen tien jaar sterk toegenomen. Een deel van hen vestigt zich (semi-)permanent in Nederland en zal hier een leven gaan opbouwen. Om dat goed te kunnen doen, hebben zij informatie en soms ook hulp bij praktische zaken nodig. Hier ligt een belangrijke rol voor gemeenten.

Auteur:
Marjan de Gruijter, Betty Noordhuizen, Inge Razenberg, Bora Avrić, Oka Storms
Uitgever:
Kennisplatform Integratie & Samenleving
Uitgave:
2016
Pagina's:
12
Preventie om vatbaarheid voor radicalisering te verminderen
14 januari 2016

Een gedeelte van de Somalisch-Nederlandse jongeren bevindt zich in een kwetsbare positie. Zo bleek het afgelopen decennium uit verschillende onderzoeken. De jongeren nemen een achterstandspositie in op het gebied van onderwijs en werk en gezinnen zijn kwetsbaar door cultuur- en generatieconflicten.

Auteur:
Jolijn Broekhuizen, Freek Hermens, Anna Wróblewska
Uitgever:
Kennisplatform Integratie & Samenleving
Uitgave:
2016