Publicaties

Hier vindt u alle publicaties van Kennisplatform Integratie & Samenleving. Deze downloadt u gratis. Klik op 'alle publicaties' wanneer u ook relevante publicaties van andere organisaties wilt zien.

Uitgelichte Publicatie

This is me! is een methodiek die jongeren met een migratieachtergrond weerbaar maakt tegen discriminatie. Dat is nodig omdat jongeren zich nu vaak onvoldoende kunnen verweren tegen discriminatie. Dit kan negatieve gevolgen hebben voor hun identiteitsontwikkeling en mentale gezondheid. De methodiek is samen met jongeren ontwikkeld door Movisie, binnen het programma Kennisplatform Integratie en Samenleving (KIS).

Filter op thema

'Alleen krijg je het niet voor elkaar'
1 juni 2018

Migranten die geen rechtsgeldige verblijfstitel hebben in Nederland, hebben net als ieder ander recht op medisch noodzakelijke zorg. KIS verkende hoe ‘het recht op toegang tot medisch noodzakelijke zorg’ voor deze ongedocumenteerde migranten in de praktijk verloopt. Onze onderzoekers hebben de meest recente literatuur over het onderwerp bestudeerd en (nationale en lokale) stakeholders geïnterviewd.

Auteur:
Lineke van Hal, Femke Stoutjesdijk
Uitgever:
Kennisplatform Integratie & Samenleving
Uitgave:
2018
Pagina's:
9
Een verkenning van Duits beleid
10 april 2018

Uitgeprocedeerde asielzoekers hebben geen recht meer op verblijf in Nederland, maar kunnen ook niet altijd uitgezet worden. Deze groep verkeert vaak in een uitzichtloze situatie.

Auteur:
Esther Horrevorts, Lineke van Hal
Uitgever:
Kennisplatform Integratie & Samenleving
Uitgave:
2018
Pagina's:
14
26 maart 2018

Te weinig jongvolwassen vluchtelingen met een verblijfsvergunning volgen een opleiding, terwijl dat wel hun integratie bevordert en hun kansen op de arbeidsmarkt vergroot. Waarom volgen zij dan geen onderwijs? En hoe kunnen we dat veranderen?

Auteur:
Lineke van Hal, Inge Razenberg, Marjan de Gruijter, Roos Hommers, Ruth Yohannes, Ashley Chin
Uitgever:
Kennisplatform Integratie & Samenleving
Uitgave:
2018
Pagina's:
41
Voormalig vluchtelingen aan het woord over integreren in Nederland
14 maart 2018

Welke lessen kunnen we trekken uit de ervaringen van voormalig vluchtelingen? Onderzoekers van KIS spraken uitgebreid met Nederlanders die voor het jaar 2000 naar Nederland zijn gevlucht. De ervaringen die zij deelden, zijn in deze publicatie gebundeld als zogenoemde lessen voor nieuwkomers, overheden en organisaties.

Auteur:
Marjan de Gruijter, Suzan de Winter-Koçak
Uitgever:
Kennisplatform Integratie & Samenleving
Uitgave:
2018
Theory of Change: Wat werkt? En waarom?
9 maart 2018

Er is nog weinig bekend over beproefde en overdraagbare methodes rondom de arbeidstoeleiding van statushouders. In een nieuw onderzoek wordt de effectiviteit van twee interventies die statushouders voorbereiden op werk onder de loep genomen. Zo willen we de inzichten in wat werkt en waarom het werkt vergroten.

Auteur:
Kirsten Tinnemans, Monique Stavenuiter
Uitgever:
Kennisplatform Integratie & Samenleving
Uitgave:
2018
Een verkenning van het landelijke en lokale beleid
1 maart 2018

Hoe kan de financiële en sociale zelfredzaamheid van vluchtelingen, EU-arbeidsmigranten en gezinsvormers worden vergroot? En wat kan de bijdrage van nieuwkomers zelf, de gemeente, professionals, vrijwilligers en buurtbewoners zijn? In deze publicatie heeft KIS in kaart gebracht wat de integratie van nieuwkomers in de weg staat en hoe belemmeringen op het gebied van zelfredzaamheid kunnen worden weggenomen. 

Auteur:
Maaike van Rooijen, Merel Kahmann, Jolanda Elferink, Bora Avrić
Uitgever:
Kennisplatform Integratie & Samenleving
Uitgave:
2018
Een factsheet
18 december 2017

In Nederland hebben asielzoekers en vluchtelingen met een verblijfsvergunning verschillende rechten en plichten. Hoe zit dat precies? Deze factsheet geeft antwoord op vragen als: hebben asielzoekers recht op medische zorg? Is een inburgeringscursus verplicht? En krijgen vluchtelingen met voorrang een woning?

Auteur:
Ewoud Butter
Uitgever:
Kennisplatform Integratie & Samenleving
Uitgave:
2017
Pagina's:
19
'Jullie Nederlanders hebben voor alles een systeem'
31 augustus 2017

Integreren in een nieuwe samenleving is niet makkelijk. En veeleisend gezien de aanpak waarin het leren van de taal, het krijgen van huisvesting, een opleiding volgen en werk vinden gelijktijdig plaatsvinden. Met name voor Eritrese statushouders blijkt dat een lastige opgave. Hoe kunnen gemeenten hen helpen?

Auteur:
Judith Ferrier, Merel Kahman, Lisette Massink
Uitgever:
Kennisplatform Integratie & Samenleving
Uitgave:
2017
Vluchtelingen aan het werk, gemeenten in beweging
11 juli 2017

Uit de KIS-monitor van 2016 bleek dat gemeenten nog vooral bezig waren met het maken van beleid om recente vluchtelingen naar werk te bemiddelen. De monitor van 2017 laat zien dat gemeenten het afgelopen jaar concrete stappen vooruit hebben gemaakt. 

Auteur:
Inge Razenberg, Merel Kahmann, Marjan de Gruijter
Uitgever:
Kennisplatform Integratie & Samenleving
Uitgave:
2017
Een verkenning
22 mei 2017

Veel werkgevers staan positief tegenover het aanbieden van werk(ervarings)plekken aan statushouders, maar hebben daar nog wel veel vragen over. Gemeenten kunnen hen daarbij helpen. Is de ondersteuning die gemeenten momenteel bieden voldoende en wat kan er beter?

Auteur:
Inge Razenberg, Marjan de Gruijter
Uitgever:
Kennisplatform Integratie & Samenleving
Uitgave:
2017