Publicaties

Hier vindt u alle publicaties van Kennisplatform Integratie & Samenleving. Deze downloadt u gratis. Klik op 'alle publicaties' wanneer u ook relevante publicaties van andere organisaties wilt zien.

Uitgelichte Publicatie

This is me! is een methodiek die jongeren met een migratieachtergrond weerbaar maakt tegen discriminatie. Dat is nodig omdat jongeren zich nu vaak onvoldoende kunnen verweren tegen discriminatie. Dit kan negatieve gevolgen hebben voor hun identiteitsontwikkeling en mentale gezondheid. De methodiek is samen met jongeren ontwikkeld door Movisie, binnen het programma Kennisplatform Integratie en Samenleving (KIS).

Filter op thema

19 maart 2018

De vraag naar en het aantal weerbaarheidstrainingen met aandacht voor meiden met een migratieachtegrond groeit. Het is echter nog niet goed mogelijk om een aanpak als effectief te bestempelen. KIS onderzoekt in deze verkennende studie hoe weerbaarheidsaanpakken voor meiden met een migratieachtergrond verbeterd kunnen worden.

Auteur:
Ikram Taouanza, Jamila Achahchah, Clous Hollemans (Msc)
Uitgever:
Kennisplatform Integratie & Samenleving
Uitgave:
2018
Pagina's:
52
Nederlanders over etnisch-culturele diversiteit in de samenleving
19 december 2017

Hoe denken Nederlanders nu echt over het integratiedebat? Onderzoekers van KIS spraken intensief met zeventig Nederlanders over hun ideeën, opvattingen en ervaringen omtrent mensen met een andere etnisch-culturele achtergrond dan zijzelf.

Auteur:
Ron van Wonderen, Maaike van Kapel
Uitgever:
Kennisplatform Integratie & Samenleving
Uitgave:
2017
Een factcheck
3 augustus 2017

Tolerantie ten opzichte van homo- en biseksualiteit wordt als een Nederlandse kernwaarde beschouwd. Nieuwkomers krijgen te horen dat het accepteren van lesbische vrouwen, homoseksuele mannen, biseksuelen en transgenders (LHBT’s) een wezenlijk onderdeel is van de Nederlandse identiteit. Maar hoe verdraagzaam zijn we eigenlijk?

Auteur:
Ewoud Butter
Uitgever:
Kennisplatform Integratie & Samenleving
Uitgave:
2017
De aanpak beschreven en geëvalueerd
23 juni 2017

Hoe kunnen moeders hun islamitische kinderen zo opvoeden dat zij minder vatbaar zijn voor radicalisering? De aanpak Weerbaar opvoeden tegen radicalisering van Stichting Attanmia biedt uitkomst. In een nieuwe publicatie heeft KIS deze preventie aanpak beschreven, onderbouwd en in de praktijk geëvalueerd.

Auteur:
Ron van Wonderen, Sarah Capel
Uitgever:
Kennisplatform Integratie & Samenleving
Uitgave:
2017
1 mei 2017

Professionals bij gemeenten, politie en welzijns-, onderwijs- en maatschappelijke organisaties hebben te maken met radicalisering. Praktijkvoorbeelden over zij hoe radicalisering kunnen voorkomen of tegengaan, blijken vaak lastig vindbaar. Een nieuwe publicatie van KIS beschrijft vier uiteenlopende aanpakken die inzicht geven in geleerde lessen uit de praktijk.

Auteur:
Rozetta Meijer
Uitgever:
Kennisplatform Integratie & Samenleving
Uitgave:
2017
11 april 2017

Hans Boutellier houdt in zijn 'bericht aan de minister' een pleidooi voor beleid in termen van wederkerigheid.

Auteur:
Hans Boutellier
Uitgever:
Kennisplatform Integratie & Samenleving
Uitgave:
2017
Een onderzoeksinstrument
21 maart 2017

Kennisplatform Integratie & Samenleving heeft een onderzoeksinstrument ontwikkeld voor gemeenten waarmee de voedingsbodem van radicalisering kan worden vastgesteld. Zodat jongeren weerbaarder worden tegen radicale invloeden.

Auteur:
Jolijn Broekhuizen
Uitgever:
Kennisplatform Integratie & Samenleving
Uitgave:
2017
28 februari 2017

De mislukte staatsgreep door militairen in Turkije in de zomer van 2016 leidde in dat land tot spanningen. Maar niet alleen daar. Ook in Nederland leidde de coup en de nasleep ervan tot incidenten binnen de Turks-Nederlandse gemeenschap. Dit riep veel vragen op bij gemeenten. Waar komen deze spanningen vandaan? Welke groeperingen zijn er eigenlijk te onderscheiden binnen de Turks-Nederlandse gemeenschap?

Auteur:
Kennisplatform Integratie & Samenleving en Expertise-unit Sociale Stabiliteit
Uitgever:
Kennisplatform Integratie & Samenleving
Uitgave:
2017
Omgaan met weerstand tegen de multiculturele samenleving
11 januari 2017

Zwarte Piet, de komst van vluchtelingen of een nieuw asielzoekerscentrum in de wijk zijn onderwerpen waarbij voor- en tegenstanders vaak lijnrecht tegenover elkaar staan. Ook gemeenten signaleren toenemende wij-zijgevoelens, vooral wanneer het gaat over de multiculturele samenleving. Hoe kunnen gemeenten omgaan met zogenoemde 'boze burgers'? En welke interventies kunnen zij daarvoor inzetten?

Auteur:
Hans Bellaart, Jolijn Broekhuizen, Shira van Dongen
Uitgever:
Kennisplatform Integratie & Samenleving
Uitgave:
2017
Een inventarisatie van de verkiezingsprogramma's over immigratie, integratie, discriminatie en tegengaan van radicalisering
21 november 2016

Welke standpunten nemen de politieke partijen in hun verkiezingsprogramma's in over vluchtelingen, integratie, discriminatie en radicalisering? Kennisplatform Integratie & Samenleving vroeg onderzoeker Ewoud Butter om de verkiezingsprogramma's op deze thema's te inventariseren.

Auteur:
Ewoud Butter
Uitgever:
Kennisplatform Integratie & Samenleving
Uitgave:
2016