Publicaties

Hier vindt u alle publicaties van Kennisplatform Integratie & Samenleving. Deze downloadt u gratis. Klik op 'alle publicaties' wanneer u ook relevante publicaties van andere organisaties wilt zien.

Uitgelichte Publicatie

This is me! is een methodiek die jongeren met een migratieachtergrond weerbaar maakt tegen discriminatie. Dat is nodig omdat jongeren zich nu vaak onvoldoende kunnen verweren tegen discriminatie. Dit kan negatieve gevolgen hebben voor hun identiteitsontwikkeling en mentale gezondheid. De methodiek is samen met jongeren ontwikkeld door Movisie, binnen het programma Kennisplatform Integratie en Samenleving (KIS).

Filter op thema

weerbaarheids- en identiteitsversterking voor jongeren met een migratieachtergrond
31 mei 2018

This is me! is een methodiek die jongeren met een migratieachtergrond weerbaar maakt tegen discriminatie. Dat is nodig omdat jongeren zich nu vaak onvoldoende kunnen verweren tegen discriminatie. Dit kan negatieve gevolgen hebben voor hun identiteitsontwikkeling en mentale gezondheid. De methodiek is samen met jongeren ontwikkeld door Movisie, binnen het programma Kennisplatform Integratie en Samenleving (KIS).

Auteur:
Rozetta Meijer, Suzan de Winter-Koçak, Marjolijn Distelbrink, Sahar Noor
Uitgever:
Kennisplatform Integratie & Samenleving
Uitgave:
2018
Weerbaarheid en identiteit
31 mei 2018

In Nederland ervaart bijna de helft van de jongeren met een niet-westerse migratieachtergrond discriminatie op basis van hun cultureel-etnische achtergrond. Discriminatie, net als andere vormen van uitsluiting en afwijzing, kan vergaande gevolgen hebben voor zowel de fysieke en mentale gezondheid als de identiteitsontwikkeling van jongeren. Deze handleiding is bedoeld voor de trainers die de training This is me! gaan uitvoeren. In deze handleiding staat alles wat jij nodig hebt om een This is me! training te verzorgen.

Auteur:
Jamila Achahchah, Jeroen Horvers, Jhadir Mohamed Said, Judith van Werkhooven, Sahar Noor
Uitgever:
Kennisplatform Integratie & Samenleving
Uitgave:
2018
Gefundeerde methoden en werkwijzen om zelfbeschikking bespreekbaar te maken
7 mei 2018

Verschillende lokale (zelf) organisaties in Nederland zetten zich in om taboeonderwerpen zoals kindhuwelijken, huwelijksdwang, achterlating en eergerelateerd geweld bespreekbaar te maken. Om de aanwezige kennis en kunde van deze organisaties te ondersteunen, maakte KIS een overzicht van elementen en methoden die goed werken bij deze voorlichtende activiteiten.

Auteur:
Eliane Smits van Waesberghe, Suzan de Winter-Koçak
Uitgever:
Verwey-Jonker Instituut
Uitgave:
2018
Pagina's:
13
15 maart 2018

De rechtbank Amsterdam streeft naar culturele diversiteit onder haar medewerkers van het juridisch personeel. Dit is echter geen makkelijke opgave - dat geldt voor vele organisaties. Onze onderzoekers gingen in gesprek met medewerkers van de rechtbank. Hoe denken zij over de diversiteit binnen hun organisatie?

Auteur:
Hans Boutellier, Inge Razenberg, Suzan de Winter-Koçak
Uitgever:
Kennisplatform Integratie & Samenleving
Uitgave:
2018
Pagina's:
33
15 maart 2018

Voor asielzoekers uit landen waar homoseksualiteit strafbaar is, kan het lastig zijn om tijdens de asielprocedure open en gedetailleerd hun verhaal te vertellen. Dat maakt het voor medewerkers van de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) moeilijk om te beoordelen of zij recht hebben op bescherming in Nederland. Om LHBTI-asielzoekers hierin te ondersteunen ontwikkelde KIS een nieuwe methodiek voor vrijwilligers en (sociaal) professionals.

Auteur:
Jurriaan Omlo, Jolanda Elferink
Uitgever:
Kennisplatform Integratie & Samenleving
Uitgave:
2018
Onderzoek naar het vertrouwen van jongeren in politie, onderwijs en politiek
27 februari 2018

Het is belangrijk dat jongeren vertrouwen hebben in instituties zoals de politie, het onderwijs en de politiek. Dat ze zich gehoord en gerespecteerd voelen. Hoe groter dat vertrouwen, hoe meer kans op een samenleving waarin deze jongeren zich thuis voelen.

Auteur:
Maaike van Kapel, Sahar Noor, Jolijn Broekhuizen
Uitgever:
Kennisplatform Integratie & Samenleving
Uitgave:
2018
Een analyse van ISRD-3: een grootschalig onderzoek onder scholieren
27 februari 2018

Hoeveel vertrouwen hebben jongeren in de politie? Voelen ze zich rechtvaardig behandeld? En zijn er verschillen tussen hoe jongeren met verschillende etnisch-culturele achtergronden daarover denken?

Auteur:
Jolijn Broekhuizen, Maaike van Kapel, Majone Steketee, Lilian Roetman
Uitgever:
Kennisplatform Integratie & Samenleving
Uitgave:
2018
20 februari 2018

Hoe zorg je ervoor dat diversiteitsbeleid op de werkvloer tot prioriteit wordt gemaakt? In een deze publicatie beschrijft KIS hoe je in vijf stappen urgentiebesef rond diversiteitsbeleid ontwikkelt.

Auteur:
Hans Bellaart, Suzan de Winter-Koçak en Jolanda Elferink
Uitgever:
Kennisplatform Integratie & Samenleving
Uitgave:
2018
Een diversiteitskader met praktische tips
29 januari 2018

Gemeenten en wijkteams worstelen met het tijdig bereiken van bewoners met een migratieachtergrond. Om hen te ondersteunen heeft KIS het diversiteitskader 'Wijkteams voor álle doelgroepen effectief' opgesteld.

Auteur:
Hans Bellaart, Ahmed Hamdi, Mehmet Day, Jamila Achahchah
Uitgever:
Kennisplatform Integratie & Samenleving
Uitgave:
2018
5 juli 2017

Het databoek van Kinderen in Tel (KIT) brengt al jaren de leefomstandigheden van kinderen onder de 18 in Nederland in beeld. Voor KIS zijn deze cijfers nu uitgesplitst naar de migratieachtergrond van kinderen en jongeren.

Auteur:
Bas Tierolf, Majone Steketee, Rob Gilsing, Hans Bellaart
Uitgever:
Kennisplatform Integratie & Samenleving
Uitgave:
2017