Publicaties

Hier vindt u alle publicaties van Kennisplatform Integratie & Samenleving. Deze downloadt u gratis. Klik op 'alle publicaties' wanneer u ook relevante publicaties van andere organisaties wilt zien.

Uitgelichte Publicatie

Vrouwelijke vluchtelingen komen lastiger aan het werk dan mannelijke vluchtelingen. Om meer inzicht te krijgen in de belemmerende factoren en de rol van gemeenten deed KIS een verkennend onderzoek. 

Filter op thema

Een diversiteitskader met praktische tips
29 januari 2018

Gemeenten en wijkteams worstelen met het tijdig bereiken van bewoners met een migratieachtergrond. Om hen te ondersteunen heeft KIS het diversiteitskader 'Wijkteams voor álle doelgroepen effectief' opgesteld.

Auteur:
Hans Bellaart, Ahmed Hamdi, Mehmet Day, Jamila Achahchah
Uitgever:
Kennisplatform Integratie & Samenleving
Uitgave:
2018
5 juli 2017

Het databoek van Kinderen in Tel (KIT) brengt al jaren de leefomstandigheden van kinderen onder de 18 in Nederland in beeld. Voor KIS zijn deze cijfers nu uitgesplitst naar de migratieachtergrond van kinderen en jongeren.

Auteur:
Bas Tierolf, Majone Steketee, Rob Gilsing, Hans Bellaart
Uitgever:
Kennisplatform Integratie & Samenleving
Uitgave:
2017
Hoe leg je een vruchtbare bodem om samen te werken?
4 juli 2017

Kennisplatform Integratie & Samenleving heeft een toolkit ontwikkeld die organisaties kunnen gebruiken om een brug te slaan tussen formele en informele opvoedondersteuners. Hoe kunnen zij elkaar versterken en bovenal hoe verbind je deze groepen?

Auteur:
Marjolijn Distelbrink, Elena Ponzoni
Uitgever:
Kennisplatform Integratie & Samenleving
Uitgave:
2017
2 juni 2017

Hoe kun je cliënten met een migratieachtergrond het beste ondersteunen bij financiële problematiek zoals betalingsachterstanden en schulden? In een nieuwe publicatie doet KIS aanbevelingen voor gemeenten en wijkteams om hun dienstverlening voor deze doelgroep verder te kunnen verbeteren.

Auteur:
Monique Stavenuiter
Uitgever:
Kennisplatform Integratie & Samenleving
Uitgave:
2017
23 mei 2017

Hoe kun je als beroepskracht ouders met een migratieachtergrond ondersteunen bij opvoeddilemma's? KIS lanceert voor professionals van Centra voor Jeugd en Gezin (CJG’s) en wijk – en jeugdteams een blauwdruk voor het houden van de teambijeenkomst Waardenopvoeding in Diversiteit.

Auteur:
Marjolijn Distelbrink, Trees Pels, Cecile Winkelman
Uitgever:
Kennisplatform Integratie & Samenleving
Uitgave:
2017
Toekomstoriëntatie van Nederlandse (migranten)jongeren
16 mei 2017

Jongeren denken - ongeacht hun etnische achtergrond - overeenkomstig over hun toekomst en leven in Nederland. Dat blijkt uit ons onderzoek Gedeelde Toekomst.

Auteur:
Eva Klooster, Suzan Koçak, Mehmet Day, Harrie Jonkman
Uitgever:
Verwey-Jonker Instituut
Uitgave:
2017
24 april 2017

Gemeenten hebben een voorbeeldfunctie als het gaat om diversiteit. Zowel door het beleid gericht op hun eigen medewerkers, als de manier waarop zij hun dienstverlening voor hun inwoners invullen. Deze checklist helpt gemeenten hun diversiteitsbeleid te verbeteren.

Auteur:
Trudi Nederland, Inge Razenberg, Jessica van den Toorn
Uitgever:
Kennisplatform Integratie & Samenleving
Uitgave:
2017
11 april 2017

Hans Boutellier houdt in zijn 'bericht aan de minister' een pleidooi voor beleid in termen van wederkerigheid.

Auteur:
Hans Boutellier
Uitgever:
Kennisplatform Integratie & Samenleving
Uitgave:
2017
Tools om wijkteams diversiteitsproof te maken
10 april 2017

Hoe verbetert een wijkteam het bereik en de ondersteuning van bewoners met een migratieachtergrond? Kennisplatform Integratie & Samenleving komt met een praktisch gids met tools.

Auteur:
Judith van Werkhooven, Jamila Achahchah
Uitgever:
Kennisplatform Integratie & Samenleving
Uitgave:
2017
Hoe wijkteams inspelen op etnisch-culturele diversiteit
5 april 2017

Kennisplatform Integratie & Samenleving onderzocht de stand van zaken, de succes- en faalfactoren, verbetermogelijkheden en behoeften aan diversiteit bij wijkteams in Nederland.

Auteur:
Hans Bellaart, Mehmet Day, Ahmed Hamdi
Uitgever:
Kennisplatform Integratie & Samenleving
Uitgave:
2017