Publicaties

Hier vindt u alle publicaties van Kennisplatform Integratie & Samenleving. Deze downloadt u gratis. Klik op 'alle publicaties' wanneer u ook relevante publicaties van andere organisaties wilt zien.

Uitgelichte Publicatie

This is me! is een methodiek die jongeren met een migratieachtergrond weerbaar maakt tegen discriminatie. Dat is nodig omdat jongeren zich nu vaak onvoldoende kunnen verweren tegen discriminatie. Dit kan negatieve gevolgen hebben voor hun identiteitsontwikkeling en mentale gezondheid. De methodiek is samen met jongeren ontwikkeld door Movisie, binnen het programma Kennisplatform Integratie en Samenleving (KIS).

Filter op thema

'Alleen krijg je het niet voor elkaar'
1 juni 2018

Migranten die geen rechtsgeldige verblijfstitel hebben in Nederland, hebben net als ieder ander recht op medisch noodzakelijke zorg. KIS verkende hoe ‘het recht op toegang tot medisch noodzakelijke zorg’ voor deze ongedocumenteerde migranten in de praktijk verloopt. Onze onderzoekers hebben de meest recente literatuur over het onderwerp bestudeerd en (nationale en lokale) stakeholders geïnterviewd.

Auteur:
Lineke van Hal, Femke Stoutjesdijk
Uitgever:
Kennisplatform Integratie & Samenleving
Uitgave:
2018
Pagina's:
9
weerbaarheids- en identiteitsversterking voor jongeren met een migratieachtergrond
31 mei 2018

This is me! is een methodiek die jongeren met een migratieachtergrond weerbaar maakt tegen discriminatie. Dat is nodig omdat jongeren zich nu vaak onvoldoende kunnen verweren tegen discriminatie. Dit kan negatieve gevolgen hebben voor hun identiteitsontwikkeling en mentale gezondheid. De methodiek is samen met jongeren ontwikkeld door Movisie, binnen het programma Kennisplatform Integratie en Samenleving (KIS).

Auteur:
Rozetta Meijer, Suzan de Winter-Koçak, Marjolijn Distelbrink, Sahar Noor
Uitgever:
Kennisplatform Integratie & Samenleving
Uitgave:
2018
Weerbaarheid en identiteit
31 mei 2018

In Nederland ervaart bijna de helft van de jongeren met een niet-westerse migratieachtergrond discriminatie op basis van hun cultureel-etnische achtergrond. Discriminatie, net als andere vormen van uitsluiting en afwijzing, kan vergaande gevolgen hebben voor zowel de fysieke en mentale gezondheid als de identiteitsontwikkeling van jongeren. Deze handleiding is bedoeld voor de trainers die de training This is me! gaan uitvoeren. In deze handleiding staat alles wat jij nodig hebt om een This is me! training te verzorgen.

Auteur:
Jamila Achahchah, Jeroen Horvers, Jhadir Mohamed Said, Judith van Werkhooven, Sahar Noor
Uitgever:
Kennisplatform Integratie & Samenleving
Uitgave:
2018
Gefundeerde methoden en werkwijzen om zelfbeschikking bespreekbaar te maken
7 mei 2018

Verschillende lokale (zelf) organisaties in Nederland zetten zich in om taboeonderwerpen zoals kindhuwelijken, huwelijksdwang, achterlating en eergerelateerd geweld bespreekbaar te maken. Om de aanwezige kennis en kunde van deze organisaties te ondersteunen, maakte KIS een overzicht van elementen en methoden die goed werken bij deze voorlichtende activiteiten.

Auteur:
Eliane Smits van Waesberghe, Suzan de Winter-Koçak
Uitgever:
Verwey-Jonker Instituut
Uitgave:
2018
Pagina's:
13
Een verkenning van Duits beleid
10 april 2018

Uitgeprocedeerde asielzoekers hebben geen recht meer op verblijf in Nederland, maar kunnen ook niet altijd uitgezet worden. Deze groep verkeert vaak in een uitzichtloze situatie.

Auteur:
Esther Horrevorts, Lineke van Hal
Uitgever:
Kennisplatform Integratie & Samenleving
Uitgave:
2018
Pagina's:
14
26 maart 2018

Te weinig jongvolwassen vluchtelingen met een verblijfsvergunning volgen een opleiding, terwijl dat wel hun integratie bevordert en hun kansen op de arbeidsmarkt vergroot. Waarom volgen zij dan geen onderwijs? En hoe kunnen we dat veranderen?

Auteur:
Lineke van Hal, Inge Razenberg, Marjan de Gruijter, Roos Hommers, Ruth Yohannes, Ashley Chin
Uitgever:
Kennisplatform Integratie & Samenleving
Uitgave:
2018
Pagina's:
41
19 maart 2018

De vraag naar en het aantal weerbaarheidstrainingen met aandacht voor meiden met een migratieachtegrond groeit. Het is echter nog niet goed mogelijk om een aanpak als effectief te bestempelen. KIS onderzoekt in deze verkennende studie hoe weerbaarheidsaanpakken voor meiden met een migratieachtergrond verbeterd kunnen worden.

Auteur:
Ikram Taouanza, Jamila Achahchah, Clous Hollemans (Msc)
Uitgever:
Kennisplatform Integratie & Samenleving
Uitgave:
2018
Pagina's:
52
15 maart 2018

De rechtbank Amsterdam streeft naar culturele diversiteit onder haar medewerkers van het juridisch personeel. Dit is echter geen makkelijke opgave - dat geldt voor vele organisaties. Onze onderzoekers gingen in gesprek met medewerkers van de rechtbank. Hoe denken zij over de diversiteit binnen hun organisatie?

Auteur:
Hans Boutellier, Inge Razenberg, Suzan de Winter-Koçak
Uitgever:
Kennisplatform Integratie & Samenleving
Uitgave:
2018
Pagina's:
33
15 maart 2018

Voor asielzoekers uit landen waar homoseksualiteit strafbaar is, kan het lastig zijn om tijdens de asielprocedure open en gedetailleerd hun verhaal te vertellen. Dat maakt het voor medewerkers van de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) moeilijk om te beoordelen of zij recht hebben op bescherming in Nederland. Om LHBTI-asielzoekers hierin te ondersteunen ontwikkelde KIS een nieuwe methodiek voor vrijwilligers en (sociaal) professionals.

Auteur:
Jurriaan Omlo, Jolanda Elferink
Uitgever:
Kennisplatform Integratie & Samenleving
Uitgave:
2018
Voormalig vluchtelingen aan het woord over integreren in Nederland
14 maart 2018

Welke lessen kunnen we trekken uit de ervaringen van voormalig vluchtelingen? Onderzoekers van KIS spraken uitgebreid met Nederlanders die voor het jaar 2000 naar Nederland zijn gevlucht. De ervaringen die zij deelden, zijn in deze publicatie gebundeld als zogenoemde lessen voor nieuwkomers, overheden en organisaties.

Auteur:
Marjan de Gruijter, Suzan de Winter-Koçak
Uitgever:
Kennisplatform Integratie & Samenleving
Uitgave:
2018