Raad van Advies

diversiteit in de wijk

De Raad van Advies bestaat uit een gevarieerde groep experts die op uiteenlopende manieren deskundig zijn rond diversiteit. De raad komt maximaal twee keer per jaar bij elkaar manieren deskundig zijn rond diversiteit.

De raad heeft drie functies:

  • Meedenken over de ontwikkeling van de kennisfunctie van KIS
  • Bijdragen aan de doorwerking van de kennis naar verschillende maatschappelijke terreinen
  • Bijdragen aan de maatschappelijke verankering van het kennisplatform in het algemeen

Leden van de Raad van Advies:

Naam

Functie Organisatie
Alexander Rinnooy Kan (voorzitter) Hoogleraar economie en bedrijfskunde Universiteit van Amsterdam
Firoez Azarhoosh Projectcoördinator Stichting Bevordering Maatschappelijke participatie
Nico van Rossen Programmamanager burgerschap en diversiteit Gemeente Amsterdam
Paul Mbikayi Managing director  Refugee Talent Hub
Rinda den Besten Voorzitter PO-Raad
Liesbeth Huyzer Lid korpsleiding  Politie
Martin Sitalsing Directeur  GGZ Lentis
Domenica Ghidei Biidu Collegelid College voor de rechten van de Mens
Shervin Nekuee Socioloog/Publicist Zelfstandig
Fawzia Nasrullah Voorzitter Raad van Bestuur  Youké, Sterke Jeugd