Stempel afbeelding: 

Participatief Drama

Participatief Drama beoogt met diverse participatieve (drama- en theater)methodieken de positie van kwetsbare mensen in de samenleving te verbeteren door dialoog te creëren rondom een maatschappelijke vraag. Dit kan zowel in een workshopachtige setting als in een productiegericht traject. Participatief Drama is in Nederland nog weinig ingezet voor vluchtelingen, maar bijvoorbeeld wel voor ongedocumenteerde migranten.

Resto VanHarte

Resto VanHarte vindt dat iedereen erbij hoort in de samenleving en wil eenzaamheid en sociaal isolement onder de aandacht brengen en bestrijden. Door mensen met elkaar in verbinding te brengen, zodat zij samen kunnen koken en eten, en vooral zelf kunnen bijdragen aan een leefbare gemeenschap. Er waren in 2016 meer dan 40 Resto’s in 22 steden verspreid door Nederland. Veel van deze locaties zetten zich actief in voor asielzoekers en vluchtelingen die zich in een buurt hebben gevestigd.

Themis

Themis is een participatiecursus voor mensen zonder opleiding of met een zeer lage opleiding. Empowerment staat in de cursus centraal. De nadruk wordt gelegd op het verwerven van sociale competenties waarmee mensen hun eigen leven beter richting kunnen geven op basis van zelf gestelde doelen. Deze methode is bij uitstek geschikt voor laagopgeleide vluchtelingen.

Present

De methode Present brengt groepen mensen die zich incidenteel willen inzetten in contact met mensen die hulp nodig hebben. Het doel is dat meer mensen vanzelfsprekend naar elkaar omzien. Het gaat Present niet (alleen) om de geboden hulp, maar juist om de ontmoeting tussen mensen uit verschillende leefwerelden en de ervaring die vrijwilligers opdoen. Present doet dit in 71 lokale stichtingen in 125 Nederlandse gemeenten.

Abonneren op RSS - Goed beschreven