Inclusie en toegankelijkheid

Actueel

Artikel - 20 maart 2018

94% van de jongeren die discriminatie heeft meegemaakt, maakt daar geen melding van bij een instantie. Volgens veel jongeren heeft dat ‘toch geen zin’. Maar als ze weten bij welke organisatie ze moeten zijn, dan denkt twee derde dat ze eerder stappen gaat zetten. Dat blijkt uit een enquête die is uitgezet door Kennisplatform Integratie & Samenleving (KIS) onder 190 jongeren. Van deze jongeren geeft twee derde aan discriminatie te hebben ervaren.

Artikel - 16 maart 2018

Ontwikkelingen in Turkije laten de Turkse gemeenschap in Nederland niet onberoerd. Een recent voorbeeld hiervan is de Turkse ingreep in het Syrische Afrin en de spanningen tussen Turken en Koerden. Veel Turkse Nederlanders vragen zich af: ‘In hoeverre willen wij ons eigenlijk laten beïnvloeden door wat er in Turkije gebeurt?

Blog - 16 maart 2018

Schrijver en publicist Celal Altuntas spreekt in zijn blog voor KIS over een aanpassingsprobleem bij een grote groep jongeren met een migratieachtergrond. Altuntas stelt dat zoals nieuwkomers ondersteund worden in het integratieproces, een dergelijke aanpak eveneens zou moeten gelden voor tweede en latere generaties jongeren. Onderzoeker Mehmet Day denkt daar anders over.

Contactpersoon

  j.achahchah@movisie.nl
  06-55440627
  ahamdi@verwey-jonker.nl
  030-2303260