Wat doet KIS in 2019 op het thema onderwijs?

In 2018 zijn we gestart met twee trajecten. We voerden een studie uit naar schooladviezen in het primair onderwijs evenals een voorverkenning naar de aandacht voor diversiteit op pabo’s en lerarenopleidingen. Op deze onderwerpen willen we in 2019 voortbouwen. Ook zoomen we in hoe vmbo’ers met een

migratieachtergrond beter ondersteund kunnen worden bij hun studiekeuze. Daarnaast willen we meer inzicht bieden in hoe en waarom het stapelen binnen het onderwijs in de praktijk werkt en welke knelpunten jongeren met een migratieachtergrond – tijdens het stapelen – ervaren.

Liever Mark dan Mohammed?

Scholen herkennen vaak discriminatie niet

Leerwerkbedrijven zeggen nog wel eens dat studenten met een hoofddoek niet welkom zijn. Of dat ze liever Mark dan Mohammed als stagiair hebben. Ook reageren werkgevers voorzichtiger op stagiairs die zij als ‘risicovol’ bestempelen. Die zullen wel altijd te laat komen of iets stelen, is de gedachte. Deze heldere signalen van discriminatie leiden niet altijd tot een reactie of officiële melding vanuit het onderwijs.
Meer informatie over dit thema? Neem contact op met onze experts.
Suzan
de Winter-Koçak