Wat doet KIS op het thema ouderen?

Bij ouderen met een migratieachtergrond is maatschappelijke problematiek, zoals bijvoorbeeld eenzaamheid, groter dan gemiddeld. Toch missen juist zij een toegankelijk hulpaanbod dat goed bij hun leefwereld aansluit.

KIS onderzoekt hoe lokale netwerken het intercultureel vakmanschap van professionals in onder andere de ouderenzorg kunnen versterken. Wat werkt er in de praktijk? Welke organisatorische randvoorwaarden zijn nodig?

Interview met bijzonder hoogleraar Tineke Fokkema

‘Eenzaamheid onder oudere migranten is een complex en veelkoppig monster’

In Nederland wonen 312 duizend 55-plussers met een migratieachtergrond. Een vaak vergeten groep die Tineke Fokkema, bijzonder hoogleraar Ageing, Families and Migration, al jaren met veel passie en bevlogenheid onder de aandacht brengt van wetenschappers en professionals. 'Natuurlijk zou het mooi zijn als alle ouderenzorg multicultureel is, maar dat is ook een beetje wensdenken. Mensen willen zich nu eenmaal omringen met gelijkgestemden.'
Meer informatie over dit thema? Neem contact op met onze experts.
Marian
van der
Klein