Toolboxen diversiteitsensitief werken in de jeugdzorg 

In een superdiverse samenleving is het belangrijk dat mensen die in de jeugdzorgsector werken goed omgaan met culturele of religieuze verschillen. Uit een rondgang langs jeugdzorgorganisaties blijkt dat er bij professionals en managers behoefte is aan praktische handvatten, methodieken en tools hiervoor.  Deze bestaan zeker, maar waar moet je zijn en welke moet je hebben? KIS maakte twee handige overzichten waarin makkelijk te zoeken is. 

Toolbox
Jeugd en opvoeding

Waarom deze toolboxen?

Een diversiteitsensitieve jeugdzorg is in ieders belang. Jeugdzorgprofessionals die sensitief zijn voor en kunnen omgaan met diversiteitsaspecten, zoals de culturele of religieuze achtergrond van cliënten, zijn betere hulpverleners omdat zij beter kunnen aansluiten bij de leefwereld van al hun cliënten. Cliënten krijgen daardoor tijdige en adequate hulp, ook als zij bijvoorbeeld een migratieachtergrond hebben. Zorg wordt hierdoor effectiever, duurzamer en betaalbaarder.

Maar diversiteitsensitief werken is in de jeugdzorgsector nog niet vanzelfsprekend. Professionals vinden het vaak lastig om de verschillen in referentiekader en taal te overbruggen in de hulpverlening aan gezinnen met een migratieachtergrond. Het feit dat het cliëntenbestand enorm divers is, maar het personeelsbestand een stuk minder, helpt daarin niet mee en verdient aandacht. Daarom zijn niet alleen professionals, maar ook managers en HR-medewerkers aan zet.  

KIS wil voor de hele sector de drempel verlagen om diversiteitsensitief werken vanzelfsprekend te maken met deze overzichten van al bestaande tools en trainingen. Tools en trainingen voor managers helpen bijvoorbeeld in het ontwikkelen van een visie met de bijbehorende doelstellingen en beleid over diversiteit en inclusie. Voor HR-medewerkers zijn er onder meer tools en trainingen die hen kunnen helpen met het vergroten van de diversiteit in het personeelsbestand. En voor professionals zelf zijn er allerlei trainingen met aandacht voor diversiteit via methodieken, gesprekstechnieken, casuïstiek, achtergrondkennis over culturen, inzichten in en reflectie op je eigen diversiteitsaspecten, en andere competenties die het diversiteitsensitief werken bevorderen.  

We maakten twee overzichten: 

Overzicht trainingaanbieders 

Waar kan je terecht voor een training in diversiteitsensitief werken en diversiteitsmanagement? In dit overzicht kan je zien welke trainers en organisaties op dit gebied actief zijn. Met behulp van filters kan je zoeken en uitkiezen welke trainer of organisatie bij jou past. Verderop in dit artikel vind je uitleg over het gebruik van de filters. 

Naar trainingaanbieders 

Overzicht tools 

Dit is een overzicht van tools die je zelf kunt gebruiken. Een tool kan van alles zijn: bijvoorbeeld een methodiek, een handreiking, een test, een onderbouwde interventie of stappenplan. Ook hier kan je filteren op diverse criteria, om de tool te vinden die je nodig hebt. 

Naar tools 

Voor wie zijn de overzichten?

Iedereen die in de jeugdzorg werkzaam is en aan de slag wil met diversiteit en inclusie, kan hier terecht om passende trainingen of tools te zoeken. Het is mogelijk om te filteren op tools voor HR-medewerkers, managers, of professionals die in de uitvoering werken. De overzichten zijn bedoeld voor mensen die in de jeugdzorg werken, maar ook mensen die actief zijn in het sociaal domein, in de zorg, het onderwijs en andere (maatschappelijke) sectoren kunnen er gebruik van maken. Want diversiteitsensitief werken is niet alleen essentieel in de jeugdzorg, maar ook nodig en verrijkend voor iedere organisatie en de samenleving als geheel.  

Wat is diversiteitsensitieve jeugdzorg?  

Met diversiteitsensitieve jeugdzorg bedoelen we dat medewerkers competenties bezitten om verschillen in referentiekader te overbruggen. Zij beschikken over methodieken en tools die diversiteitsaspecten bevatten. Organisatorische randvoorwaarden zijn aanwezig die het mogelijk maken om passende zorg te bieden aan cliënten met een grote verscheidenheid aan achtergronden. Denk bij randvoorwaarden bijvoorbeeld aan een divers personeelsbestand, voldoende flexibiliteit, taalvoorzieningen, samenwerking met informele netwerken. 

Filters

De tools en trainers in deze overzichten lopen uiteen: sommige trainingsaanbieders zijn gespecialiseerd in de jeugdzorg, andere bieden bredere trainingen aan voor (maatschappelijke) organisaties, sommige zijn gericht op professionals en bieden hen concrete tools en handvatten voor het dagelijks werk, andere gaan over een inclusieve werkvloer en zijn meer gericht op managers of HR-medewerkers. Daarom hebben we filters gemaakt om snel een overzicht te krijgen van trainingen die aansluiten bij ieders wens en behoefte.  

Overzicht Trainers 

  • Type - Zoek je een bestaande training waarbij je kunt aanschuiven (open inschrijving), een op maat gemaakte training voor jouw organisatie, of een  e-learning?  
  • Voor wie - Ben je een professional in de uitvoering, een manager of een HR-medewerker? Zoek via deze filter een training die aansluit bij jouw dagelijkse werk en behoefte. Trainingen die voor professionals zijn bedoeld richten zich vaak op (onder meer) specifieke competenties, houding, reflectie op eigen diversiteitskenmerken, gespreksvoering, en praktische tips voor het omgaan met verschillen. Trainingen voor managers of HR-medewerkers gaan vaak (onder meer) over het creëren van een inclusieve werkvloer en het faciliteren van professionals om diversiteitsensitief te kunnen werken.  
  • Domein - Sommige aanbieders bieden een algemene introductie in diversiteitsensitief werken, andere bieden meer verdieping, of ze bieden trainingen op maat aan die aansluiten bij jouw behoeften. Zoek je een training die specifiek op diversiteitsensitief werken in de jeugdzorg gericht is, of in het sociaal domein / zorg en welzijn? Of zoek je een algemene (brede) training rond diversiteitsensitief werken?
  • SKJ accreditatie - Een deel van trainingen is SKJ-geaccrediteerd, gebruik deze filter als dit een specifieke wens is. 
  • Locatie - Via deze filter kun je zoeken op trainingen in jouw regio (provincie), of op trainingen die bij jouw organisatie ‘thuis’ worden gegeven (in-company) of trainingen die niet aan een locatie gebonden zijn (online).  

Overzicht Tools 

  • Type - Via deze filter kun je zoeken op een bepaald type tool, zoals bijvoorbeeld een methodiek, checklist of bordspel. 
  • Voor wie - Ben je een professional in de uitvoering, een manager of een HR-medewerker? Zoek via deze filter een tool die aansluit bij jouw dagelijkse werk en behoefte. Sommige tools zijn specifiek gericht op de uitvoerende praktijk, en gaan bijvoorbeeld over bepaalde methodieken zoals het TOPOI-model of Beschermjassen. Andere tools richten zich meer op HR-medewerkers of managers en helpen bij het bevorderen van een inclusieve werkvloer. Er zijn ook tools die op meerdere of alle doelgroepen zijn gericht.  
  • Domein - Gebruik deze filteroptie als je een tool zoekt die specifiek gericht is op de jeugdzorg of, iets breder, op zorg en welzijn of sociaal domein.

Trainer of tool aandragen

Ken jij een aanbieder of tool die niet mag ontbreken in de overzichten? Laat het ons weten via onderstaande formulieren. Download het formulier, vul het in, en stuur het naar Caroline van Slobbe via c.vanslobbe@movisie.nl. 

Disclaimer

KIS is tot deze overzichten gekomen dankzij een brede inventarisatie binnen en buiten ons eigen netwerk en via uitgebreide zoekacties. We hebben nadrukkelijk geen onderzoek gedaan naar de effectiviteit en kwaliteit van deze trainingen en tools.

Meer informatie?Neem contact op met:

Hans Bellaart

icon_chevron Stuur een e-mail
icon_chevron 06-40082873
Afbeelding

Caroline van Slobbe

icon_chevron Stuur een e-mail
icon_chevron 030 -7892187
Afbeelding
Caroline van Slobbe