Trefwoorden

armoede

vluchtelingen asielzoekers

Filter op thema

Artikel - 26 september 2017

Veel jongeren met een migratieachtergrond hebben een gebrekkige financiële opvoeding gehad en belanden daardoor in de schulden. Om hen te helpen heeft KIS een peertraining ontwikkeld die dit najaar van start gaat.

Artikel - 1 augustus 2017

Van nieuwe onderzoeksresultaten over arbeidsbemiddeling van vluchtelingen - verpakt in een strakke infographic - tot het versterken van sociale binding tussen bevolkingsgroepen en waarom kinderen met een migratieachtergrond vaker opgroeien in armoede: dit is juli door onze bezoekers het best gelezen.

Artikel - 5 juli 2017

Kinderen met een niet-westerse migratieachtergrond groeien bijna zes keer zo vaak in armoede op als hun leeftijdgenoten met een Nederlandse achtergrond. Dat komt naar voren uit onderzoek van KIS. Voor deze kinderen is ander, specifiek beleid nodig.

Publicatie - 5 juli 2017

Het databoek van Kinderen in Tel (KIT) brengt al jaren de leefomstandigheden van kinderen onder de 18 in Nederland in beeld. Voor KIS zijn deze cijfers nu uitgesplitst naar de migratieachtergrond van kinderen en jongeren.

Publicatie - 2 juni 2017

Hoe kun je cliënten met een migratieachtergrond het beste ondersteunen bij financiële problematiek zoals betalingsachterstanden en schulden? In een nieuwe publicatie doet KIS aanbevelingen voor gemeenten en wijkteams om hun dienstverlening voor deze doelgroep verder te kunnen verbeteren.

Publicatie - 1 december 2016

De transitie en transformatie van de jeugdhulp was mede bedoeld om de dremel naar deze zorg te verlagen. Maar is dat ook gelukt bij gezinnen met een migratieachtergrond en/of gezinnen die in armoede leven? Het Verwey-Jonker Instituut voerde in opdracht van de gemeente Den Haag een verkenning uit om te onderzoeken of de jeugdhulp in Den Haag alle bevolkingsgroepen even effectief bereikt. 

Artikel - 9 mei 2016

Het gezin waarin een kind wordt geboren, is steeds bepalender voor zijn loopbaan in het onderwijs. Dat concludeerde de Inspectie van het Onderwijs. Anita Nanhoe deed er in 2012 promotieonderzoek naar: ‘Als er geen drastische maatregelen worden getroffen, blijft het een onderwijssysteem voor welgestelden.’

Artikel - 26 januari 2016

Ondanks kleine verbeteringen is de maatschappelijke positie van Roma en Sinti in Nederland nog steeds erg slecht. Dat blijkt uit het onderzoeksrapport van Risbo, een vervolg op de monitor Inclusie Roma en Sinti van Movisie in 2013.