Corona en intercultureel vakmanschap

Overzicht leestips en goede initiatieven in tijden van het coronavirus

Het coronavirus houdt Nederland in zijn greep. In dit artikel verzamelen we nieuws, artikelen, goede initiatieven en tips van andere organisaties uit het sociaal domein.

CenteringPregnancy voor Eritrese vrouwen: winnaar Avicennaprijs 2020

De Avicennaprijs wordt om de twee jaar uitgereikt aan een project, dat een bijzondere bijdrage levert aan het verbeteren van de gezondheid van mensen met een migratieachtergrond in Nederland. Dit jaar gaat de stimuleringsprijs naar een groepsgewijze verloskundige aanpak die sinds enkele jaren in Amsterdam wordt aangeboden aan zwangere Eritrese vrouwen en meisjes.

Eritrese zwangeren ontmoeten elkaar online

Afgelopen zomer liepen er online centering-groepen voor Eritrese zwangeren, uit alle delen van Nederland. Hier praatten circa vijftien jonge vrouwen in eigen taal met elkaar, over zwangerschap, bevalling, geboortezorg en ouderschap in Nederland. Deze pilot, die tijdens de lockdown is ontstaan, laat zien dat het mogelijk is om deze kwetsbare zwangeren digitaal te bereiken.

Coronavirus vergroot isolement en gezondheidsrisico’s van zwangere statushouders

Zwangere statushouders zijn een erg kwetsbare groep in de geboortezorg. Door corona is hun isolement en kwetsbaarheid nog groter. Betere aansluiting bij hun leefwereld is nodig om deze nieuwe moeders en baby’s een goede start te kunnen bieden.

Zondebokken voor de coronacrisis: hoe ga je als hulpverlener om met valse religieuze aannames?

In tijden van crisis zijn de zondebokken snel gevonden. En voor de orzaak wijzen beschuldigende vingers niet zelden naar onvroom, zondig gedrag. Zo ook in de huidige coronacrisis. Waar komt dat vandaan? En hoe ga je als sociaal werker, docent of geestelijk verzorger om met valse aannames gedaan op grond van religieuze voorschriften?

Hoe ondersteunen migrantenorganisaties hun achterban tijdens de coronacrisis?

Ontmoetingen en persoonlijk contact vormen de basis van de activiteiten van veel migrantenorganisaties. Nu door de overheidsmaatregelen veel daarvan niet doorgaan, hebben de doelgroepen van deze organisaties met nieuwe uitdagingen te maken. Ondersteuning van hen gebeurt nu online. De migrantenorganisaties maken zich zorgen over hun eigen voortbestaan. KIS sprak met drie van hen.

Abonneren op RSS - corona-intercultureel-vakmanschap