Corona en vluchtelingen

Overzicht leestips en goede initiatieven in tijden van het coronavirus

Het coronavirus houdt Nederland in zijn greep. In dit artikel verzamelen we nieuws, artikelen, goede initiatieven en tips van andere organisaties uit het sociaal domein.

CenteringPregnancy voor Eritrese vrouwen: winnaar Avicennaprijs 2020

De Avicennaprijs wordt om de twee jaar uitgereikt aan een project, dat een bijzondere bijdrage levert aan het verbeteren van de gezondheid van mensen met een migratieachtergrond in Nederland. Dit jaar gaat de stimuleringsprijs naar een groepsgewijze verloskundige aanpak die sinds enkele jaren in Amsterdam wordt aangeboden aan zwangere Eritrese vrouwen en meisjes.

Impact van corona op mensen met migratieachtergrond

Het COVID-19-virus lijkt mensen met een migratieachtergrond vaker en harder te treffen. ‘We zien heel veel besmettingen.’ Aanleiding voor Kennisplatform Integratie en Samenleving (KIS) om te verkennen of de communicatie over corona met deze doelgroepen effectief genoeg is.

Eritrese zwangeren ontmoeten elkaar online

Afgelopen zomer liepen er online centering-groepen voor Eritrese zwangeren, uit alle delen van Nederland. Hier praatten circa vijftien jonge vrouwen in eigen taal met elkaar, over zwangerschap, bevalling, geboortezorg en ouderschap in Nederland. Deze pilot, die tijdens de lockdown is ontstaan, laat zien dat het mogelijk is om deze kwetsbare zwangeren digitaal te bereiken.

Asielzoekerscentra ten tijde van corona

De parkeerplaats voor de ingang is vrijwel leeg. Het asielzoekerscentrum (azc) in Leersum is sinds de uitbraak van de corona voor bezoekers gesloten. Dit geldt voor alle azc’s in Nederland. De wind ruist lichtjes door de bomen op deze welhaast zomerse lentedag. Het is stil. Heel stil. Toch wachten hier ruim vijfhonderd bewoners dagelijks in spanning af wat de coronacrisis voor hen en eventuele gezinsleden gaat betekenen. En al weken houden ze met de grootste moeite de verplichte anderhalve meter afstand aan, wat in een azc praktisch onmogelijk is.

Migranten zonder papieren in de knel door corona

Als de coronacrisis iets bloot heeft gelegd, is het de veerkracht in de Nederlandse samenleving en de wil om elkaar te helpen. Een tamelijk grote, diverse groep ongedocumenteerden, migranten zonder verblijfspapieren, zitten in zwaar weer. Ze werken veelal als huishoudelijke hulp en moesten noodgedwongen maandenlang binnen blijven zonder inkomen. Honger en huisuitzetting dreigen.

Coronavirus vergroot isolement en gezondheidsrisico’s van zwangere statushouders

Zwangere statushouders zijn een erg kwetsbare groep in de geboortezorg. Door corona is hun isolement en kwetsbaarheid nog groter. Betere aansluiting bij hun leefwereld is nodig om deze nieuwe moeders en baby’s een goede start te kunnen bieden.

Hoe ondersteunen migrantenorganisaties hun achterban tijdens de coronacrisis?

Ontmoetingen en persoonlijk contact vormen de basis van de activiteiten van veel migrantenorganisaties. Nu door de overheidsmaatregelen veel daarvan niet doorgaan, hebben de doelgroepen van deze organisaties met nieuwe uitdagingen te maken. Ondersteuning van hen gebeurt nu online. De migrantenorganisaties maken zich zorgen over hun eigen voortbestaan. KIS sprak met drie van hen.

Corona helpdesk voor statushouders gestart

Er is een corona helpdesk voor statushouders gestart. Getrainde vrijwilligers staan mensen vanuit huis te woord in het Arabisch of Tigrinya. Doel van de helpdesk is om nieuwkomers beter te informeren en te beschermen tegen het coronavirus.

Abonneren op RSS - corona-vluchtelingen