Trefwoorden

diversiteit

vluchtelingen asielzoekers

Filter op thema

Publicatie - 13 december 2018

Ondanks het wettelijk verbod komt discriminatie nog veel voor. Dit Wat werkt-dossier gaat in op werkzame mechanismen bij de aanpak van discriminatie. Waarom werken ze, hoe werken ze? Het dossier gaat daarnaast onder meer op historie, wetgeving en de belangrijkste spelers bij de aanpak van discriminatie.

Artikel - 2 november 2018

In Nederland is er een tekort aan islamitische pleegouders. Dit heeft tot gevolg dat kinderen met een islamitische achtergrond vaak niet passend geplaatst kunnen worden. In het kader van de Week van de Pleegzorg ging KIS in gesprek met Paul Donkers van Stichting Jeugdformaat en pleegouders Mohammed Yaqini en Selma Vural.

Publicatie - 22 oktober 2018

De pleegzorg kampt met een tekort aan pleegouders, waaronder pleegouders met een migratieachtergrond. Hierdoor kunnen kinderen met een islamitische achtergrond vaak niet passend geplaatst worden. Het Verwey-Jonker Instituut/Kennisplatform Integratie & Samenleving onderzocht wat effectieve manieren zijn om islamitische pleegouders te werven, trainen en begeleiden.

Blog - 26 juni 2018

Statistieken zijn onschuldig. Maar aan de conclusies die eruit getrokken worden, kan een luchtje zitten. Dat is niet anders bij het laatste advies van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) over de verscheidenheid naar herkomst. De fijnproevers van dikke rapporten hebben twee opties: een mening vellen op basis van de statistieken of de conclusies van de onderzoekers met een korreltje zout nemen.

Artikel - 16 mei 2018

De inclusieve samenleving is als een feestje. Je nodigt statushouders uit om te komen: dat is stap één. Maar vraag je hem of haar vervolgens ook ten dans? Mag hij of zij echt meefeesten? Die vraag stelde Ruud Antonius (voorzitter netwerk wereldburgers van de FNV) op het podium voor een volle zaal belangstellenden voor de jaarbijeenkomst van Kennisplatform Integratie & Samenleving. Het thema van de bijeenkomst in het Haagse The Student Hotel was ‘Samen werken, samen leven’. 

Artikel - 15 mei 2018

De vraag naar de verhouding tussen samen werken en samen leven, staat centraal in dit derde jaarbericht van KIS. Ons uitgangspunt is dat de samenleving, die haar diversiteit productief weet te maken, uiteindelijk de beste papieren heeft voor de toekomst. Maar zo eenvoudig is dat niet, diversiteit productief maken. De ontvankelijkheid van de samenleving lijkt vaak toch tekort te schieten, wat kan leiden tot demotivering en afhaken. 

Project - 26 april 2018

Professionals werken in een omgeving van toegenomen diversiteit en daarmee ook van tegenstellingen en polarisatie. KIS wil bijdragen aan het bespreekbaar maken van lastige kwesties en handvaten bieden om tot een gezamenlijk normatief kader te komen. Op basis daarvan kunnen sociale professionals beter omgaan met lastige kwesties rond polariserend gedrag en dreigend conflict. Daarbij zullen grondwettelijke kaders en de visie van de instelling richtinggevend zijn. Daarnaast willen wij het maatschappelijke debat over morele dilemma’s en ‘schurende waarden’ in de samenleving voeden.

Project - 26 april 2018

Voor het vergroten van inclusie en toegankelijkheid van burgers met een migratieachtergrond is ‘intercultureel vakmanschap’ heel belangrijk. Sociale vraagstukken als huiselijk geweld, armoede en sociale ongelijkheid moeten op een duurzame manier aangepakt worden. Het blijkt dat de interculturele vraag naar dienstverlening en ondersteuning en het aanbod niet goed op elkaar zijn afgestemd. Professionals willen deskundiger worden in het omgaan met diversiteit, maar ze vinden het lastig om de sociale vraagstukken goed in beeld te krijgen en er een goede aanpak voor te vinden.  

Artikel - 6 april 2018

Met hun boek 'Heb je een boze moslim voor mij?’ hopen Zoë Papaikonomou en Annebregt Dijkman steun te bieden aan mensen in de media die willen werken aan een inclusieve journalistiek. Daarnaast beogen ze redacties in beweging te krijgen. ‘Inclusieve journalistiek is een verantwoordelijkheid van elke journalist.’

Artikel - 5 april 2018

Vier vragen, vier antwoorden. Dit keer aan Mariam El Maslouhi van Dipsaus Podcast. Samen met Anousha Nzume en Ebissé Rouw presenteert zij deze podcast ‘voor en door vrouwen van kleur en iedereen die geïnteresseerd is in een ander geluid.’