Trefwoorden

diversiteit

diversiteit in de wijk

Filter op thema

Blog - 7 december 2017

Atta de Tolk (echte naam: Fouad Bechara) bezocht op 30 oktober onze conferentie voor wijkteams. Hij tekende de sfeer van die dag op in een spoken word column.

Artikel - 17 november 2017

Ouders met een migratieachtergrond hebben dezelfde opvoedvragen als iedereen. Hun migratieachtergrond maakt echter dat zij soms ook met andere kwesties te maken krijgen. Professionals die ouders ondersteunen bij de opvoeding kunnen dat beter doen als ze begrijpen in welke positie deze ouders verkeren.

Blog - 30 augustus 2017

Kinderen met 'gemengde' ouders worden op dezelfde hoop gegooid als kinderen met een migratieachtergrond, aldus recent onderzoek. Als ‘witte’ moeder van gemengde kinderen valt me op wat de gevolgen zijn als je in een bepaalde categorie wordt ingedeeld. Een subtiel maar sluipend proces dat maakt dat mijn Nederlandse kinderen zeggen: ‘Ik ben geen Nederlander.’

Artikel - 4 augustus 2017

Kinderen met 'gemengde' ouders worden ten onrechte op dezelfde hoop gegooid als kinderen met een migratieachtergrond. Uit onderzoek van de Universiteit van Amsterdam blijkt dat er grote verschillen zijn.

Artikel - 4 juli 2017

Twaalf werkgevers, onder wie Reclassering Nederland, ondertekenden in juni het Charter Diversiteit van Diversiteit in Bedrijf. ‘Te lang hebben we dit onderschat, diversiteit gaat niet van zelf’, aldus ondertekenaar Sjef van Gennip, algemeen directeur van Reclassering Nederland.

Blog - 2 juni 2017

Ook in teams van docenten en andere professionals bestaat er wij-zij-denken en discriminatie. Om dat tegen te gaan, is het volgens KIS-programmaleider Annemarie van Hinsberg hoog tijd dat teams tot een gedeelde visie komen over wat wel en niet acceptabel is.

Publicatie - 2 juni 2017

Hoe kun je cliënten met een migratieachtergrond het beste ondersteunen bij financiële problematiek zoals betalingsachterstanden en schulden? In een nieuwe publicatie doet KIS aanbevelingen voor gemeenten en wijkteams om hun dienstverlening voor deze doelgroep verder te kunnen verbeteren.

Artikel - 26 mei 2017

Ouders met een migratieachtergrond hebben soms specifieke opvoedvragen. Bijvoorbeeld wanneer tieners in de samenleving meer vrijheid krijgen dan ouders prettig vinden. KIS ontwikkelde een teambijeenkomst zodat professionals ouders bij dit soort vragen kunnen ondersteunen.

Publicatie - 23 mei 2017

Hoe kun je als beroepskracht ouders met een migratieachtergrond ondersteunen bij opvoeddilemma's? KIS lanceert voor professionals van Centra voor Jeugd en Gezin (CJG’s) en wijk – en jeugdteams een blauwdruk voor het houden van de teambijeenkomst Waardenopvoeding in Diversiteit.

Artikel - 17 mei 2017

Zwart en zelfbewust. De winnaars van de Decade Innovation Award, een nieuwe prijs om anti-zwart racisme en vooroordelen op basis van huidskleur tegen te gaan, zijn er meer dan klaar voor om stereotypen te doorbreken en nuance te verspreiden.