Trefwoorden

diversiteit

Vrouwen met touw

Filter op thema

Publicatie - 17 maart 2015

De toenemende etnische en culturele diversiteit stelt sportclubs voor tal van uitdagingen. Lukt het bijvoorbeeld om nieuwkomers bij de sportwereld te betrekken? En wordt sociaal kapitaal gecreëerd of liggen eerder wij-zij tegenstellingen op de loer?

Publicatie - 17 maart 2015

De etnisch-culturele diversiteit onder cliënten van zorginstellingen neemt toe. Het is daarom nodig dat instellingen gerichte aandacht besteden aan het verbeteren van de kwaliteit van de zorg voor mensen met een andere etnische achtergrond dan de Nederlandse.

Publicatie - 3 maart 2015

Hoewel het belang van ouderparticipatie breed erkend wordt, blijft het lastig om ouders te activeren en te mobiliseren als vrijwilliger op de school van hun kinderen. Dit geldt nog sterker voor ouders met een biculturele achtergrond.

Publicatie - 3 maart 2015

Doordat organisaties hun krachten bundelen, ontdekken steeds meer vrouwen hun eigen kracht. Deze krachtenbundel is er voor alle organisaties die zich op lokaal niveau inspannen om de participatie en emancipatie van allochtone vrouwen te bevorderen.

Publicatie - 3 maart 2015

In het handboek wordt beschreven hoe je ontmoetingen kunt organiseren tussen mensen met verschillende achtergronden. Van de opstelling van de tafels en stoelen tot aan het evalueren van de ontmoetingen.

Publicatie - 2 maart 2015

Deze verkenning bevat interventies waarmee vrijwilligersorganisaties specifieke doelgroepen bij hun werk kunnen betrekken. De onderzochte interventies zijn initiatieven vanuit het perspectief van de vrijwilligersorganisatie.

Project - 27 februari 2015

De grondwet is de basis van onze rechtsstaat. Fundamentele normen en waarden zoals gelijkheid tussen man en vrouw, privacy, godsdienstvrijheid en de scheiding van kerk en staat zijn hierin verankerd. In de praktijk van onze multiculturele samenleving komt een aantal van deze waarden soms met elkaar in conflict.