Divers werven en selecteren in de praktijk

Het creëren van een divers personeelsbestand vraagt een bewuste inzet van wervings- en selectieprocessen. In deze rapportage geven we inzicht in de mogelijkheden die er zijn om culturele en etnische diversiteit binnen de (gemeentelijke) organisatie te versterken op basis van werving en selectie.

WRR: ‘Gemeenten moeten beter zicht krijgen op verscheidenheid en diversiteit’

Gemeenten en andere organisaties moeten beter zicht krijgen op de diversiteit en verscheidenheid van burgers binnen de eigen gemeente. Ze moeten kennis over  de lokale diversiteit ontwikkelen en op een toegankelijke manier beschikbaar maken. Dat stelt de WRR.

Onderzoek naar culturele diversiteit rechtbank Amsterdam

De rechtbank Amsterdam streeft naar culturele diversiteit onder haar medewerkers van het juridisch personeel. Dit is echter geen makkelijke opgave - dat geldt voor vele organisaties. Onze onderzoekers gingen in gesprek met medewerkers van de rechtbank. Hoe denken zij over de diversiteit binnen hun organisatie?

Pedagogiek in de moskee: kansen voor verbinding

Zorg voor een kwaliteitskader moskeeonderwijs, waarin pedagogische randvoorwaarden staan en dat een verbinding legt met de samenleving. Daarvoor pleit Ahmed Hamdi, onderzoeker bij het Verwey-Jonker Instituut.

Diversiteitsbeleid: hoe ontwikkel je urgentiebesef?

Hoe zorg je ervoor dat diversiteitsbeleid op de werkvloer tot prioriteit wordt gemaakt? In een deze publicatie beschrijft KIS hoe je in vijf stappen urgentiebesef rond diversiteitsbeleid ontwikkelt.

Zo ontwikkel je urgentiebesef rond diversiteitsbeleid

Zelf zie je het belang in van diversiteitsbeleid op de werkvloer. Maar wat als dat niet geldt voor je leidinggevende of collega's? In een nieuwe, compacte publicatie beschrijft KIS hoe je in vijf stappen urgentiebesef rond diversiteitsbeleid ontwikkelt.

Dit zijn de zeven grootste misvattingen over diversiteitsproof werken

Twijfelt u als professional aan het nut van diversiteitsproof werken voor sociale wijkteams? Of heeft u wellicht collega's die dat doen? KIS-onderzoekers Hans Bellaart, Ahmed Hamdi, Mehmet Day en Jamila Achahchah hebben de zeven meest gehoorde argumenten die gemeenten en wijkteams ervan weerhouden om aandacht te besteden aan diversiteitsproof werken op een rijtje gezet én voorzien van tegenargumenten.

‘Als je inclusief werkt, kun je veel meer voor bewoners betekenen'

Bewoners met een migratieachtergrond worden vaak niet tijdig bereikt door de vrijwillige hulpverlening. Om sociale wijkteams en gemeenten te ondersteunen om hun hulp te verbeteren, lanceert KIS vandaag het diversiteitskader Wijkteams voor álle doelgroepen effectief. 

Wijkteams voor álle doelgroepen effectief

Gemeenten en wijkteams worstelen met het tijdig bereiken van bewoners met een migratieachtergrond. Om hen te ondersteunen heeft KIS het diversiteitskader 'Wijkteams voor álle doelgroepen effectief' opgesteld.

‘Diversiteitsproof werken begint met erkennen dat je niets van een ander weet’

Voor veel wijkteams en gemeenten is het een uitdaging om effectief om te gaan met diversiteit. KIS wijdde onlangs een conferentie aan dit onderwerp. Lees hier over de kennis, ervaringen en best practices die onderzoekers en professionals met elkaar uitwisselden. 

Pagina's

Abonneren op RSS - diversiteitsbeleid