Hoe kunnen gemeenten beter zicht krijgen op de lokale voedingsbodem voor radicalisering?

Om zicht te krijgen op de lokale voedingsbodem voor radicalisering kunnen gemeenten het onderzoeksinstrument 'Zicht op radicalisering' inzetten.

Vluchtelingen en werk: investeer vooral in oplossingen voor de lange termijn

Jaco Dagevos is bijzonder hoogleraar integratie en migratie aan de Erasmus Universiteit en onderzoeker bij het SCP. Hij stelt dat het goed is dat KIS in een nieuw dossier op een rij heeft gezet wat rond de arbeidsdeelname van statushouders werkt en wat niet werkt.

Arbeidstoeleiding nieuwkomers: durf buiten de gebaande paden te denken

In september is de KIS-monitor ‘Gemeentelijk beleid arbeidstoeleiding vluchtelingen 2018’ gepresenteerd. KIS sprak met Connie de Neef en Ellen de Bruin, twee experts verbonden aan Divosa, over hun ervaringen met de rol van gemeenten bij de arbeidstoeleiding van vluchtelingen.

Johan Tijink van KFC Lelystad: 'Begin gewoon met één vluchteling'

Het product, het merk en dan de mensen. Sinds zijn eerste baan in 1986 als managementtrainee bij een fastfoodrestaurant, was dat Johan Tijinks visie op bedrijfsvoering. Totdat zijn vader overleed en hij het roer omgooide. Nu is hij eigenaar van een KFC-restaurant aan de A6 bij Lelystad en heeft hij elf vluchtelingen in dienst.

Monitor gemeentelijk beleid arbeidstoeleiding vluchtelingen 2018

Dit is de derde uitgave van de monitor ‘Vluchtelingen aan het Werk'. Doel van de monitor is om via een online vragenlijst de ontwikkelingen in het gemeentelijk beleid voor de arbeidstoeleiding van statushouders in kaart te brengen.

Financiële en sociale zelfredzaamheid van nieuwkomers

Hoe kan de financiële en sociale zelfredzaamheid van vluchtelingen, EU-arbeidsmigranten en gezinsvormers worden vergroot? En wat kan de bijdrage van nieuwkomers zelf, de gemeente, professionals, vrijwilligers en buurtbewoners zijn? In deze publicatie heeft KIS in kaart gebracht wat de integratie van nieuwkomers in de weg staat en hoe belemmeringen op het gebied van zelfredzaamheid kunnen worden weggenomen. 

Veel nieuwkomers worstelen met financiën

Het systeem van zorgtoeslagen, naheffingen en eigen risico is dusdanig complex dat nieuwkomers snel schulden maken. De geldzorgen die dan ontstaan, kunnen de verdere integratie van statushouders in de weg staan.

Barrières en mogelijkheden voor de arbeidsparticipatie van vluchtelingenvrouwen

Vrouwelijke vluchtelingen komen lastiger aan het werk dan mannelijke vluchtelingen. Om meer inzicht te krijgen in de belemmerende factoren en de rol van gemeenten deed KIS een verkennend onderzoek. 

Hoe zorgen we dat vluchtelingenvrouwen net zo vaak werk vinden als mannen?

Vluchtelingenvrouwen hebben minder kans op werk dan mannen. Door een lagere arbeidsparticipatie lopen zij het risico om in een isolement te raken, wat de kans vergroot om slachtoffer te worden van huiselijk of eergerelateerd geweld.

Dit zijn de zeven grootste misvattingen over diversiteitsproof werken

Twijfelt u als professional aan het nut van diversiteitsproof werken voor sociale wijkteams? Of heeft u wellicht collega's die dat doen? KIS-onderzoekers Hans Bellaart, Ahmed Hamdi, Mehmet Day en Jamila Achahchah hebben de zeven meest gehoorde argumenten die gemeenten en wijkteams ervan weerhouden om aandacht te besteden aan diversiteitsproof werken op een rijtje gezet én voorzien van tegenargumenten.

Pagina's

Abonneren op RSS - gemeenten