Trefwoorden

gemeenten

vluchtelingen asielzoekers

Filter op thema

Artikel - 27 september 2018

In september is de KIS-monitor ‘Gemeentelijk beleid arbeidstoeleiding vluchtelingen 2018’ gepresenteerd. KIS sprak met Connie de Neef en Ellen de Bruin, twee experts verbonden aan Divosa, over hun ervaringen met de rol van gemeenten bij de arbeidstoeleiding van vluchtelingen.

Artikel - 19 september 2018

Het product, het merk en dan de mensen. Sinds zijn eerste baan in 1986 als managementtrainee bij een fastfoodrestaurant, was dat Johan Tijinks visie op bedrijfsvoering. Totdat zijn vader overleed en hij het roer omgooide. Nu is hij eigenaar van een KFC-restaurant aan de A6 bij Lelystad en heeft hij elf vluchtelingen in dienst.

Publicatie - 12 september 2018

Dit is de derde uitgave van de monitor ‘Vluchtelingen aan het Werk’, uitgevoerd door Kennisplatform Integratie & Samenleving in samenwerking met Divosa.

Publicatie - 1 maart 2018

Hoe kan de financiële en sociale zelfredzaamheid van vluchtelingen, EU-arbeidsmigranten en gezinsvormers worden vergroot? En wat kan de bijdrage van nieuwkomers zelf, de gemeente, professionals, vrijwilligers en buurtbewoners zijn? In deze publicatie heeft KIS in kaart gebracht wat de integratie van nieuwkomers in de weg staat en hoe belemmeringen op het gebied van zelfredzaamheid kunnen worden weggenomen. 

Artikel - 28 februari 2018

Het systeem van zorgtoeslagen, naheffingen en eigen risico is dusdanig complex dat nieuwkomers snel schulden maken. De geldzorgen die dan ontstaan, kunnen de verdere integratie van statushouders in de weg staan.

Project - 25 februari 2018

Hoe pakken leer-werktrajecten uit voor kwetsbare jongeren met een migratieachtergrond? KIS gaat enkele veelbelovende praktijkaanpakken bestuderen en de geleerde lessen uit de praktijk toegankelijk maken voor een breed publiek. 

 

Artikel - 8 februari 2018

Vluchtelingenvrouwen hebben minder kans op werk dan mannen. Door een lagere arbeidsparticipatie lopen zij het risico om in een isolement te raken, wat de kans vergroot om slachtoffer te worden van huiselijk of eergerelateerd geweld.

Publicatie - 8 februari 2018

Vrouwelijke vluchtelingen komen lastiger aan het werk dan mannelijke vluchtelingen. Om meer inzicht te krijgen in de belemmerende factoren en de rol van gemeenten deed KIS een verkennend onderzoek. 

Artikel - 1 februari 2018

Twijfelt u als professional aan het nut van diversiteitsproof werken voor sociale wijkteams? Of heeft u wellicht collega's die dat doen? KIS-onderzoekers Hans Bellaart, Ahmed Hamdi, Mehmet Day en Jamila Achahchah hebben de zeven meest gehoorde argumenten die gemeenten en wijkteams ervan weerhouden om aandacht te besteden aan diversiteitsproof werken op een rijtje gezet én voorzien van tegenargumenten.

Artikel - 29 januari 2018

Bewoners met een migratieachtergrond worden vaak niet tijdig bereikt door de vrijwillige hulpverlening. Om sociale wijkteams en gemeenten te ondersteunen om hun hulp te verbeteren, lanceert KIS vandaag het diversiteitskader Wijkteams voor álle doelgroepen effectief.