Trefwoorden

jeugdwerkloosheid

vluchtelingen asielzoekers

Filter op thema

Project - 25 februari 2018

Hoe pakken leer-werktrajecten uit voor kwetsbare jongeren met een migratieachtergrond? KIS gaat enkele veelbelovende praktijkaanpakken bestuderen en de geleerde lessen uit de praktijk toegankelijk maken voor een breed publiek. 

 

Artikel - 5 juli 2017

Kinderen met een niet-westerse migratieachtergrond groeien bijna zes keer zo vaak in armoede op als hun leeftijdgenoten met een Nederlandse achtergrond. Dat komt naar voren uit onderzoek van KIS. Voor deze kinderen is ander, specifiek beleid nodig.

Publicatie - 5 juli 2017

Het databoek van Kinderen in Tel (KIT) brengt al jaren de leefomstandigheden van kinderen onder de 18 in Nederland in beeld. Voor KIS zijn deze cijfers nu uitgesplitst naar de migratieachtergrond van kinderen en jongeren.

Blog - 7 februari 2017

De aanpak van de werkloosheid van migrantenjongeren faalt. Wees alert op vooroordelen, dat kan hen aan een baan helpen.

Interventie - 20 januari 2017

De ToekomstAcademie biedt voor (ex-)asielzoekers- en vluchtelingenjongeren een alternatieve vorm van ontwikkeling gericht op hun carrière. Door middel van een intensief empowermentprogramma met een wekelijkse training en begeleiding door vrijwillige coaches en maatjes, probeert men de jongeren weer de regie in eigen hand te laten nemen. Er zijn vier ToekomstAcademies in Nederland.

Artikel - 10 januari 2017

Jongeren in achterstandswijken staan er beroerd voor, zo stellen onderzoekers Suzanne Tan en Maarten Davelaar in hun boek De jeugd maar geen toekomst?. Zij onderzochten wat de aandacht van de overheid deze jongeren oplevert. Een gesprek met de twee onderzoekers.

Artikel - 6 december 2016

Er is weinig bewijs dat jongeren met een migratieachtergrond over minder werknemerscompetenties beschikken dan autochtone jongeren. Dat blijkt uit ons literatuuronderzoek. Zet daarom niet in op het vergroten van die competenties maar verricht andere inspanningen om de jeugdwerkloosheid van deze groep te verminderen, adviseren de onderzoekers.

Publicatie - 6 december 2016

Hoewel het opleidingsniveau van jongeren met een migratieachtergrond de afgelopen jaren is toegenomen, is hun positie op de arbeidsmarkt niet verbeterd. Kennisplatform Integratie & Samenleving onderzocht op basis van literatuuronderzoek wat er bekend is over de relevantie van eventuele verschillen tussen competenties van jongeren met een migratieachtergrond en met een Nederlandse achtergrond, en hoe werkgevers daarop selecteren.

Artikel - 25 oktober 2016

Goed georganiseerd contact tussen werkgevers en jongeren van niet-westerse herkomst, kan eventuele vooroordelen van deze werkgevers verminderen. Dit komt de aanpak van jeugdwerkloosheid ten goede. Wel zijn onder de juiste omstandigheden de beste resultaten te verwachten. Zeven tips uit het onderzoek.

Publicatie - 25 september 2016

Kennisplatform Integratie & Samenleving onderzocht op basis van literatuuronderzoek of kennismaking tussen werkgevers en migrantenjongeren vooroordelen vermindert en deze jongeren een eerlijkere kans geeft op de arbeidsmarkt.