Trefwoorden

jongeren

diversiteit in de wijk

Filter op thema

Publicatie - 6 december 2018

In deze verkenning kijken we naar hoe nieuwe religieuze aanspraken zich verhouden tot ‘gangbare waarden’ in de publieke ruimte waar  mensen met diverse etnische achtergronden elkaar ontmoeten. In het bijzonder op scholen en op de werkvloer.

Publicatie - 27 november 2018

Vluchtelingenkinderen zijn niet vanzelfsprekend in beeld bij de jeugdgezondheidszorg (JGZ), in tegenstelling tot (de meeste) in Nederland geboren kinderen. En dat terwijl juist vluchtelingenkinderen vaak extra kwetsbaar zijn. KIS deed onderzoek en schreef een verkenning over hoe de positie van deze kinderen kan worden verbeterd.

Vraag & antwoord - 27 november 2018

We zetten op een rijtje wat de belangrijkste voorwaarden zijn bij het afnemen van de vragenlijst onder jongeren uit het instrument 'Zicht op radicalisering.'

Vraag & antwoord - 27 november 2018

Om zicht te krijgen op de lokale voedingsbodem voor radicalisering kunnen gemeenten het onderzoeksinstrument 'Zicht op radicalisering' inzetten.

Artikel - 15 november 2018

‘Er zijn geen uitreizigers meer en er wordt veel minder over radicalisering gesproken, maar dat betekent niet dat jongeren niet meer radicaliseren', stelt KIS onderzoeker Rozetta Meijer. KIS evalueerde een onderzoeksinstrument voor gemeenten om de voedingsbodems voor radicalisering in kaart te brengen. 

Artikel - 19 oktober 2018

‘Het hoort nou eenmaal zo, dit is onze cultuur.’ Dat krijgen meisjes en vrouwen soms te horen wanneer zij vrouwonvriendelijke gebruiken aan de kaak stellen in hun gemeenschap. Dat moet anders, betoogt Naima Azough die als dagvoorzitter het spits afbijt van de bijeenkomst Platform Eer en Vrijheid.

Artikel - 10 september 2018

Tienermeiden met een Marokkaanse achtergrond hebben vaker dan andere leeftijdsgenoten negatieve ervaringen met sexting, het maken en online versturen van seksueel getinte beelden. KIS onderzoekt hoe hun moeders beter ondersteund worden in de opvoeding om dit te voorkomen en aan te pakken.

Artikel - 24 augustus 2018

Bijna tweederde van de Nederlandse terreurverdachten is eerder verdacht geweest van een ander misdrijf en heeft alleen de basisschool afgemaakt. Het profiel van een terrorist blijkt nauwelijks te verschillen van die van een ‘gewone’ crimineel.

Artikel - 26 juli 2018

Bijna de helft van de jongeren in Nederland met een migratieachtergrond ervaart discriminatie op basis van hun etnische en culturele achtergrond. De publicatie ‘Weerbaar tegen discriminatie’ heeft tot doel professionals beter zicht te geven op ‘wat werkt’ in het weerbaar maken van deze jongeren.

Publicatie - 10 juli 2018

Waaraan moeten interventies die erop gericht zijn het vertrouwen tussen jongeren en politie te verbeteren, voldoen voor een zo groot mogelijke kans op slagen? Deze vraag staat centraal in deze handreiking. Doel van deze handreiking is inzicht te geven in de manier waarop interventies bij deze jongeren het vertrouwen in instituties kunnen verbeteren.