Trefwoorden

onderwijs

diversiteit in de wijk

Filter op thema

Publicatie - 6 december 2018

In deze verkenning kijken we naar hoe nieuwe religieuze aanspraken zich verhouden tot ‘gangbare waarden’ in de publieke ruimte waar  mensen met diverse etnische achtergronden elkaar ontmoeten. In het bijzonder op scholen en op de werkvloer.

Publicatie - 27 november 2018

Vluchtelingenkinderen zijn niet vanzelfsprekend in beeld bij de jeugdgezondheidszorg (JGZ), in tegenstelling tot (de meeste) in Nederland geboren kinderen. En dat terwijl juist vluchtelingenkinderen vaak extra kwetsbaar zijn. KIS deed onderzoek en schreef een verkenning over hoe de positie van deze kinderen kan worden verbeterd.

Vraag & antwoord - 27 november 2018

We zetten op een rijtje wat de belangrijkste voorwaarden zijn bij het afnemen van de vragenlijst onder jongeren uit het instrument 'Zicht op radicalisering.'

Vraag & antwoord - 27 november 2018

Om zicht te krijgen op de lokale voedingsbodem voor radicalisering kunnen gemeenten het onderzoeksinstrument 'Zicht op radicalisering' inzetten.

Artikel - 7 november 2018

‘Bewustwording is het allerbelangrijkst’. In de aanpak van discriminatie is dit een belangrijke principe. Veel antidiscriminatie-methoden in het onderwijs zijn erop gericht dat leerlingen zich bewust worden van hun eigen vooroordelen en stereotiepe beelden.

Publicatie - 11 oktober 2018

Actieve organisaties voor en door Antilliaanse Nederlanders in Den Haag hebben KIS verzocht om de situatie van de Antilliaanse gemeenschap in Den Haag in kaart te brengen. Dit heeft geresulteerd in een factsheet waarin op een groot aantal thema’s kerncijfers zijn verzameld.

Artikel - 20 april 2018

Mbo-studenten met een migratieachtergrond zoeken langer naar een stageplek. Als onderwijsprofessional kun jij een cruciale rol spelen in het bevorderen van gelijke kansen op de stagemarkt. We geven vier tips.

Project - 15 maart 2018

Binnen de onderwijssector is er toenemende aandacht voor de omgang met cultureel religieuze diversiteit. Het belang daarvan lijkt ook in de lerarenopleidingen en Pabo’s steeds meer onderkend te worden.

Artikel - 14 maart 2018

Zorg voor een kwaliteitskader moskeeonderwijs, waarin pedagogische randvoorwaarden staan en dat een verbinding legt met de samenleving. Daarvoor pleit Ahmed Hamdi, onderzoeker bij het Verwey-Jonker Instituut.

Publicatie - 27 februari 2018

Het is belangrijk dat jongeren vertrouwen hebben in instituties zoals de politie, het onderwijs en de politiek. Dat ze zich gehoord en gerespecteerd voelen. Hoe groter dat vertrouwen, hoe meer kans op een samenleving waarin deze jongeren zich thuis voelen.