Trefwoorden

onderwijs

Vrouwen met touw

Filter op thema

Artikel - 9 maart 2017

Hoe groot is het ongemak van onze docenten voor de klas? Hoe diversiteitsensitief is het curriculum van onze opleidingen?  Wat vinden de studenten van het leerklimaat? Het zijn vragen waar het hoger onderwijs in Nederland al langer mee worstelt. Het e-handboek ‘Diversity sensitive instructional design' biedt een praktische leidraad voor opleidingscoördinatoren.

Artikel - 14 februari 2017

Het gaat over aanslagen, over een minuut stilte, over migratie-achtergrond en Nederlandse achtergrond, over extreme opvattingen. Docenten in het hbo worstelen dagelijks met allerlei lastige maatschappelijke kwesties. Het ongemak voor de klas is groot, blijkt uit het verkennende onderzoek ‘Maatschappelijke Spanningen in het hoger onderwijs, hoe gaan we daar mee om’ van Hogeschool Utrecht (HU) en Kennisplatform Integratie & Samenleving.

Publicatie - 14 februari 2017

Hoe ga je om met ingrijpende gebeurtenissen in de klas? Moet je als onderwijsinstelling wel of geen aandacht besteden aan maatschappelijke spanningen en aan welke wel en aan welke niet? Het ongemak voor de klas is groot, blijkt uit verkennend onderzoek van Hogeschool Utrecht (HU) en Kennisplatform Integratie & Samenleving.

Artikel - 27 september 2016

De toon van het debat, de felle reacties na de mislukte staatsgreep, de berichtgeving in de media. Turks-Nederlandse professionals maken zich zorgen over de groeiende polarisatie in Nederland.

Blog - 17 augustus 2016

De sociaaleconomische positie van jonge nieuwkomers is niet rooskleurig en hun talent blijft onbenut, dat stelt het Verwey-Jonker Instituut in het onderzoeksrapport "Onderwijs en doorstroom naar de arbeidsmarkt van jonge nieuwkomers in Nederland". Wat we nodig hebben zijn jonge ondernemers die dit land naar een hoger niveau kunnen tillen.

Artikel - 25 juni 2016

Vanwege onder meer grote niveauverschillen tussen de jongeren en gebrek aan begeleiding, wordt er nu nog te weinig talent benut en werken veel vluchtelingen uiteindelijk onder hun niveau.

Publicatie - 21 juni 2016

Een promotieonderzoek naar de betekenis van recht op onderwijs voor kinderen in Nederland gericht op thuisonderwijs, thuiszitters en Roma kinderen.

Publicatie - 10 juni 2016

De overheid zet sterk in op het verminderen van taalachterstanden. In deze rapportage verkennen we het aanbod van taalonderwijs voor anderstaligen en hun deelname daaraan.

Vraag & antwoord - 7 juni 2016

Onder andere door de tweetaligheid van kinderen te ondersteunen.

Artikel - 9 mei 2016

Het gezin waarin een kind wordt geboren, is steeds bepalender voor zijn loopbaan in het onderwijs. Dat concludeerde de Inspectie van het Onderwijs. Anita Nanhoe deed er in 2012 promotieonderzoek naar: ‘Als er geen drastische maatregelen worden getroffen, blijft het een onderwijssysteem voor welgestelden.’