Trefwoorden

onderwijs

Mannen met migratieachtergrond in bus

Filter op thema

Artikel - 27 september 2016

De toon van het debat, de felle reacties na de mislukte staatsgreep, de berichtgeving in de media. Turks-Nederlandse professionals maken zich zorgen over de groeiende polarisatie in Nederland.

Blog - 17 augustus 2016

De sociaaleconomische positie van jonge nieuwkomers is niet rooskleurig en hun talent blijft onbenut, dat stelt het Verwey-Jonker Instituut in het onderzoeksrapport "Onderwijs en doorstroom naar de arbeidsmarkt van jonge nieuwkomers in Nederland". Wat we nodig hebben zijn jonge ondernemers die dit land naar een hoger niveau kunnen tillen.

Artikel - 25 juni 2016

Vanwege onder meer grote niveauverschillen tussen de jongeren en gebrek aan begeleiding, wordt er nu nog te weinig talent benut en werken veel vluchtelingen uiteindelijk onder hun niveau.

Publicatie - 21 juni 2016

Een promotieonderzoek naar de betekenis van recht op onderwijs voor kinderen in Nederland gericht op thuisonderwijs, thuiszitters en Roma kinderen.

Publicatie - 10 juni 2016

De overheid zet sterk in op het verminderen van taalachterstanden. In deze rapportage verkennen we het aanbod van taalonderwijs voor anderstaligen en hun deelname daaraan.

Vraag & antwoord - 7 juni 2016

Onder andere door de tweetaligheid van kinderen te ondersteunen.

Artikel - 9 mei 2016

Het gezin waarin een kind wordt geboren, is steeds bepalender voor zijn loopbaan in het onderwijs. Dat concludeerde de Inspectie van het Onderwijs. Anita Nanhoe deed er in 2012 promotieonderzoek naar: ‘Als er geen drastische maatregelen worden getroffen, blijft het een onderwijssysteem voor welgestelden.’

Vraag & antwoord - 4 maart 2016

In de afgelopen jaren zijn verschillende onderzoeken gedaan naar dit onderwerp. Kennisplatform Integratie en Samenleving vulde de bestaande kennis aan door een perspectief te kiezen dichtbij ouders en kinderen uit de groepen zelf.

Artikel - 25 februari 2016

Veel Poolse en Bulgaarse ouders en kinderen zijn kort in Nederland. Dit levert bij velen van hen typische ‘nieuwkomersproblemen’ op, bijvoorbeeld op school. Welke kwesties verdienen prioriteit in het ondersteunen van deze Europese migranten? Die vraag stelde Kennisplatform Integratie & Samenleving aan vrijwilligers rondom deze gezinnen.

Publicatie - 25 februari 2016

De afgelopen jaren is vaker onderzoek uitgevoerd naar de problemen waar gezinnen uit Midden- en Oost-Europa in Nederland tegenaan lopen. Daarin kwamen de vrijwilligers, die juist zo dichtbij deze gezinnen staan, echter niet aan het woord. Kennisplatform Integratie & Samenleving vroeg ze naar hun mening.