Trefwoorden

onderwijs

Vrouwen met touw

Filter op thema

Vraag & antwoord - 7 juni 2016

Onder andere door de tweetaligheid van kinderen te ondersteunen.

Artikel - 9 mei 2016

Het gezin waarin een kind wordt geboren, is steeds bepalender voor zijn loopbaan in het onderwijs. Dat concludeerde de Inspectie van het Onderwijs. Anita Nanhoe deed er in 2012 promotieonderzoek naar: ‘Als er geen drastische maatregelen worden getroffen, blijft het een onderwijssysteem voor welgestelden.’

Vraag & antwoord - 4 maart 2016

In de afgelopen jaren zijn verschillende onderzoeken gedaan naar dit onderwerp. Kennisplatform Integratie en Samenleving vulde de bestaande kennis aan door een perspectief te kiezen dichtbij ouders en kinderen uit de groepen zelf.

Artikel - 25 februari 2016

Veel Poolse en Bulgaarse ouders en kinderen zijn kort in Nederland. Dit levert bij velen van hen typische ‘nieuwkomersproblemen’ op, bijvoorbeeld op school. Welke kwesties verdienen prioriteit in het ondersteunen van deze Europese migranten? Die vraag stelde Kennisplatform Integratie & Samenleving aan vrijwilligers rondom deze gezinnen.

Publicatie - 25 februari 2016

De afgelopen jaren is vaker onderzoek uitgevoerd naar de problemen waar gezinnen uit Midden- en Oost-Europa in Nederland tegenaan lopen. Daarin kwamen de vrijwilligers, die juist zo dichtbij deze gezinnen staan, echter niet aan het woord. Kennisplatform Integratie & Samenleving vroeg ze naar hun mening.

Artikel - 11 februari 2016

Het maatschappelijk debat over de pluriforme samenleving polariseert en is volgens leraren voelbaar in de klas. Volgens onderzoekers Yvonne Leeman en Wim Wardekker is de pedagogische kennis en kunde van de leraar cruciaal om de spanningen te verminderen.

 

Artikel - 9 februari 2016

Vijf aanbevelingen voor onderwijsinstellingen om ouders van nieuwkomers te stimuleren om hun kinderen te ondersteunen bij hun schoolcarrière.

Publicatie - 5 februari 2016

Twee scholen in Schiedam vroegen Kennisplatform Integratie & Samenleving in 2015 hoe zij de ouderbetrokkenheid van nieuwkomers uit Midden- en Oost-Europa en vluchtelingengroepen kunnen vergroten. De scholen streven vooral naar versterking van de onderwijsondersteuning van ouders thuis. Dit rapport geeft voorbeelden hoe scholen ouderbetrokkenheid vorm kunnen geven bij nieuwkomers. Daarnaast biedt het relevante aanbevelingen voor alle scholen die met deze groepen te maken hebben. 

Artikel - 21 december 2015

Lastig pubergedrag, sociaal-emotionele problematiek of een vroeg stadium van radicalisering. Voor docenten en zorgcoördinatoren op middelbare scholen is dat verschil niet altijd even gemakkelijk te signaleren. We lichten daarom intervisie-tool Radicx uit.

Artikel - 11 november 2015

‘Ons schoolsysteem laat talent onbenut.' Dat zei hoogleraar Diversiteit in het onderwijs Maurice Crul over de institutionele uitsluiting van vluchtelingen in het (hoger) onderwijs. Zijn kritiek wordt ook door anderen erkend. Wat is er aan de hand?