Trefwoorden

onderwijs

vluchtelingen asielzoekers

Filter op thema

Artikel - 11 februari 2016

Het maatschappelijk debat over de pluriforme samenleving polariseert en is volgens leraren voelbaar in de klas. Volgens onderzoekers Yvonne Leeman en Wim Wardekker is de pedagogische kennis en kunde van de leraar cruciaal om de spanningen te verminderen.

 

Artikel - 9 februari 2016

Vijf aanbevelingen voor onderwijsinstellingen om ouders van nieuwkomers te stimuleren om hun kinderen te ondersteunen bij hun schoolcarrière.

Publicatie - 5 februari 2016

Twee scholen in Schiedam vroegen Kennisplatform Integratie & Samenleving in 2015 hoe zij de ouderbetrokkenheid van nieuwkomers uit Midden- en Oost-Europa en vluchtelingengroepen kunnen vergroten. De scholen streven vooral naar versterking van de onderwijsondersteuning van ouders thuis. Dit rapport geeft voorbeelden hoe scholen ouderbetrokkenheid vorm kunnen geven bij nieuwkomers. Daarnaast biedt het relevante aanbevelingen voor alle scholen die met deze groepen te maken hebben. 

Artikel - 21 december 2015

Lastig pubergedrag, sociaal-emotionele problematiek of een vroeg stadium van radicalisering. Voor docenten en zorgcoördinatoren op middelbare scholen is dat verschil niet altijd even gemakkelijk te signaleren. We lichten daarom intervisie-tool Radicx uit.

Artikel - 11 november 2015

‘Ons schoolsysteem laat talent onbenut.' Dat zei hoogleraar Diversiteit in het onderwijs Maurice Crul over de institutionele uitsluiting van vluchtelingen in het (hoger) onderwijs. Zijn kritiek wordt ook door anderen erkend. Wat is er aan de hand?

Artikel - 10 november 2015

Vluchtelingen moeten in Nederland snel mee kunnen doen. Dat is momenteel de heersende opvatting in politiek en maatschappij. Een baan of opleiding zijn belangrijke voorwaarden om te participeren. Movisie start daarom met K!X Works.

Artikel - 29 september 2015

Op 27 november is de Nacht van de Rechtsstaat. Thema: uitsluiting en de rechtsstaat. In de aanloop naar 'De Nacht' arrangeert Kennisplatform Integratie en Samenleving een aantal vraaggesprekken over dit thema. De eerste is tussen rechtsonderzoeker Sohail Wahedi en Maurice Crul, hoogleraar Diversiteit in het onderwijs. Zij zetten het vergrootglas vooral op institutionele uitsluiting in het onderwijs.

Artikel - 12 augustus 2015

Wat heeft een mbo-student nodig om later een baan te vinden? Naast een diploma ook vaardigheden als netwerken en zelfverzekerdheid, concludeerde docent Adelkarim Seghau van het Lentiz LIFE College in Schiedam. De school startte daarom met K!X. Dit schooljaar wordt het project structureel ingebed in het lesprogramma.

Artikel - 24 juni 2015

Onderwijs is verreweg het meest onderzochte thema als het gaat om de integratie van Roma en Sinti. Sinto en Holocaust-overlever Zoni Weisz noemde eerder onderwijs ‘de sleutel tot integratie’. Een verbetering van deelname aan het (hoger) onderwijs én het creëren van een betere arbeidssituatie, zijn een belangrijke prioriteit als het gaat om de integratie van Roma en Sinti in Nederland.

Publicatie - 19 mei 2015

Welke problemen ervaren gemeenten ten aanzien van schoolverzuim onder Roma-jongeren, en met name meisjes? Hoe bevordert het gemeentebeleid de schoolgang van Roma-jongeren in het voortgezet onderwijs? Deze studie geeft antwoord.