Trefwoorden

onderwijs

Mannen met migratieachtergrond in bus

Filter op thema

Publicatie - 18 maart 2015

Veel kinderen van islamitische huize krijgen godsdienstonderwijs in de moskee. Zowel in binnen- als buitenland wordt steeds meer gepleit voor pedagogische vernieuwing van dit onderwijs. Empirisch onderzoek hiernaar is uitermate schaars.

Publicatie - 18 maart 2015

Veel kinderen van islamitische huize krijgen godsdienstonderwijs in de moskee. Zowel in binnen- als buitenland wordt steeds meer gepleit voor pedagogische vernieuwing van dit onderwijs. Empirisch onderzoek hiernaar is uitermate schaars

Publicatie - 18 maart 2015

Veel kinderen van islamitische huize krijgen godsdienstonderwijs in de moskee. Zowel in binnen- als buitenland wordt steeds meer gepleit voor pedagogische vernieuwing van dit onderwijs. Empirisch onderzoek hiernaar is uitermate schaars.

Publicatie - 4 maart 2015

In opdracht van de gemeente Amsterdam evalueerden FORUM en het Verwey-Jonker Instituut de Trainingen Amsterdamse professionals in het herkennen en omgaan met radicalisering. De evaluatie bestaat uit vier deelrapporten en geeft inzicht in de kwaliteit en effectiviteit van de trainingen.

Publicatie - 3 maart 2015

Hoewel het belang van ouderparticipatie breed erkend wordt, blijft het lastig om ouders te activeren en te mobiliseren als vrijwilliger op de school van hun kinderen. Dit geldt nog sterker voor ouders met een biculturele achtergrond.

Project - 27 februari 2015

Het programma K!X is een beproefde en succesvolle aanpak voor jeugdwerkloosheid onder migrantenjongeren. De aanpak is ontwikkeld door FORUM en inmiddels bij diverse scholen uitgevoerd. In 2015 wordt de expertise en materialen geborgd en scholen ondersteund om K!X zelfstandig te continueren.

Project - 27 februari 2015

Het huidige overheidsbeleid benadrukt dat mensen zelf verantwoordelijk zijn om te participeren. Dus ook om de kennis en vaardigheden te verwerven die nodig zijn om een zelfredzaam bestaan op te bouwen. Het leren van de taal is een eerste vereiste om mee te kunnen doen.

Blog - 30 januari 2015

Directies en docenten weten niet goed wat ze kunnen doen tegen radicalisering van hun leerlingen. Een gemiste kans omdat scholen, net als de ouders, daarbij bewust of onbewust een belangrijke rol spelen.