Trefwoorden

polarisatie

vluchtelingen asielzoekers

Filter op thema

Artikel - 6 december 2018

Een gebedsruimte voor gelovige collega’s? Wat te doen met islamitische feestdagen? In een land dat in een razend tempo is geseculariseerd, schuurt het soms in de praktijk, blijkt uit nieuw onderzoek van KIS.

Artikel - 15 november 2018

Vijf jaar geleden landde Zwarte Piet in het hart van het publieke debat. Sindsdien laait elk jaar de felle discussie tussen voor- en tegenstanders op. Het lijkt een jaarlijkse herhaling van zetten, waarbij het onbegrip groeit. Maar wie goed kijkt, ziet dat er behoorlijk wat is veranderd.

Artikel - 14 november 2018

Gemeenten vinden het soms lastig om met religieuze organisaties samen te werken in de aanpak van maatschappelijke problemen. Waar komt deze ‘religieuze kramp’ vandaan en hoe kunnen we dit oplossen? KIS ging hierover in gesprek met onderzoeker Hans Bellaart.

Artikel - 14 september 2018

Laat voor- en tegenstanders rondom maatschappelijke kwesties met elkaar in gesprek gaan. Wat blijkt? De ‘wereld van verschil’ is in de praktijk lang zo groot niet. Maar het beeld van twee uitersten die tegenover elkaar staan, is hardnekkig. En dit versterkt juist de polarisatie.

Artikel - 11 september 2018

De kwaliteit van leven in Nederland is hoog, maar de structurele verschillen tussen groepen zijn hardnekkig. De verschillen op het gebied van gezondheid, opleiding en inkomen kunnen uitgroeien tot een diepere kloof die de kwaliteit van de samenleving aantast, waarschuwen onderzoekers van het SCP.

Artikel - 20 juni 2018

Polarisatie en radicalisering doen zich vaak lokaal voor en stellen gemeenten daarom voor flinke uitdagingen. De Expertise-unit Sociale Stabiliteit (ESS), onderdeel van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, heeft een handreiking uitgebracht die gemeenten ondersteunt bij het tegengaan van polarisatie en radicalisering.  

Artikel - 30 november 2017

Van een interview met socioloog Sawitri Saharso over botsende waarden tot een onderzoek naar de integratie van Eritreeërs en wat werkt tegen discirminatie: dit is in november het best gelezen op deze website.

Artikel - 16 november 2017

Goed met elkaar samenleven ondanks onze verschillende culturen en religies. Hoe doe je dat in een maatschappij waarin waarden steeds vaker lijken te botsen? Socioloog Sawitri Saharso betoogt in haar oratie dat de overheid hiervoor randvoorwaarden moet scheppen, maar dat ook burgers nodig zijn. Een interview.

Blog - 15 november 2017

Annemarie van Hinsberg riep eerder professionals op om met elkaar te komen tot een gemeenschappelijk handelingskader. Een kader voor het omgaan met morele dilemma’s in de beroepspraktijk, onafhankelijk van de individuele meningen van medewerkers. Maar hoe doe je dat?

Artikel - 11 oktober 2017

Orthodoxe, religieuze waarden zorgen soms voor frictie als ze niet overeenkomen met breed gedragen opvattingen in de samenleving. KIS onderzoekt welke waarden vooral voor schuren en gaat daarover in gesprek. Dit keer met theoloog en schrijver Abdulwahid van Bommel.