Trefwoorden

radicalisering

diversiteit in de wijk

Filter op thema

Vraag & antwoord - 27 november 2018

We zetten op een rijtje wat de belangrijkste voorwaarden zijn bij het afnemen van de vragenlijst onder jongeren uit het instrument 'Zicht op radicalisering.'

Vraag & antwoord - 27 november 2018

Om zicht te krijgen op de lokale voedingsbodem voor radicalisering kunnen gemeenten het onderzoeksinstrument 'Zicht op radicalisering' inzetten.

Publicatie - 15 november 2018

In 2015 en 2016 ontwikkelde KIS een onderzoeksinstrument voor gemeenten om de voedingsbodem voor radicalisering vanuit gewelddadig jihadisme en rechts-extremisme te meten. Een onderdeel van dit instrument is een vragenlijst die onder jongeren wordt afgenomen. KIS evalueerde deze vragenlijst en het afnemen ervan.

Artikel - 15 november 2018

‘Er zijn geen uitreizigers meer en er wordt veel minder over radicalisering gesproken, maar dat betekent niet dat jongeren niet meer radicaliseren', stelt KIS onderzoeker Rozetta Meijer. KIS evalueerde een onderzoeksinstrument voor gemeenten om de voedingsbodems voor radicalisering in kaart te brengen. 

Artikel - 24 augustus 2018

Bijna tweederde van de Nederlandse terreurverdachten is eerder verdacht geweest van een ander misdrijf en heeft alleen de basisschool afgemaakt. Het profiel van een terrorist blijkt nauwelijks te verschillen van die van een ‘gewone’ crimineel.

Artikel - 20 juni 2018

Polarisatie en radicalisering doen zich vaak lokaal voor en stellen gemeenten daarom voor flinke uitdagingen. De Expertise-unit Sociale Stabiliteit (ESS), onderdeel van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, heeft een handreiking uitgebracht die gemeenten ondersteunt bij het tegengaan van polarisatie en radicalisering.  

Artikel - 28 juni 2017

Bertjan Doosje is bijzonder hoogleraar Radicalisering aan de UvA. Doosje en co leveren met hun onderzoek belangrijke bouwstenen die helpen om greep te krijgen op het fenomeen radicalisering. Hoe kunnen we het tegengaan en nog beter: hoe kunnen we radicalisering tijdig signaleren?

 

Artikel - 23 juni 2017

Hoe help je islamitische moeders om hun kinderen weerbaar op te voeden tegen radicalisering? De aanpak Weerbaar opvoeden tegen radicalisering van stichting Attanmia biedt uitkomst. Dat blijkt uit de beschrijving, onderbouwing en prakijkevaluatie die KIS uitvoerde. 

Publicatie - 23 juni 2017

Hoe kunnen moeders hun islamitische kinderen zo opvoeden dat zij minder vatbaar zijn voor radicalisering? De aanpak Weerbaar opvoeden tegen radicalisering van Stichting Attanmia biedt uitkomst. In een nieuwe publicatie heeft KIS deze preventie aanpak beschreven, onderbouwd en in de praktijk geëvalueerd.

Artikel - 13 juni 2017

Dertig tot veertig procent van de geradicaliseerde eenlingen die tot een aanslag komt, heeft psychische problemen. Ggz-hulpverleners spelen daarom in potentie een belangrijke rol bij de vroegtijdige signalering van radicalisering. De training Werken met Solistische Dreigers in de Zorg kan hen hierbij ondersteunen.