Radicalisering voorkomen: vier inspirerende praktijkvoorbeelden

Hoe kunnen professionals voorkomen dat iemand radicaliseert? En hoe kunnen zij bovendien van elkaars aanpak leren? In een nieuwe publicatie beschrijft KIS vier nieuwe inspirerende praktijkaanpakken die worden ingezet om radicalisering te voorkomen en tegen te gaan. 

Radicalisering voorkomen en tegengaan: 4 praktijkvoorbeelden

Professionals bij gemeenten, politie en welzijns-, onderwijs- en maatschappelijke organisaties hebben te maken met radicalisering. Praktijkvoorbeelden over zij hoe radicalisering kunnen voorkomen of tegengaan, blijken vaak lastig vindbaar. Een nieuwe publicatie van KIS beschrijft vier uiteenlopende aanpakken die inzicht geven in geleerde lessen uit de praktijk.

Populair in april

Van het in kaart brengen van de begeleidingstrajecten van statushouders in vijf gemeenten tot een praktische gids met tools om wijkteams 'diversiteitsproof' te maken: dit zijn de best gelezen stukken van de maand.

‘Het zijn geen aliens die we moeten bestuderen, maar jongens die verkeerde keuzes maken’

Aandacht daar gaat het om. In de wijk, op school. Jongeren willen gewoon gehoord worden, zegt docent Karim Amghar. Hij en voormalig uitreiziger Engin Baydar pleiten voor een bredere aanpak om radicalisering te voorkomen. ‘Het zijn gefrustreerde jongeren.'

Wie spelen een rol bij de preventieve aanpak van radicalisering?

Veel verschillende personen en partijen kunnen bijdragen aan preventie van radicalisering, waaronder de ouders, jongerenwerkers, werkservicepunten van gemeenten en de politie.

Hoe pakt de gemeente preventief radicalisering aan?

Dat hangt af van het soort problemen dat er speelt in een gemeente. Kennisplatform Integratie & Samenleving ontwikkelde een onderzoeksinstrument dat deze problemen blootlegt.

Radicalisering is gevaarlijk

Radicalisering is gevaarlijk. Het tast het vertrouwen in de samenleving aan en het heeft een negatief effect op het integratieproces. Het is een urgent probleem, daarom pleit onderzoeker Jolijn Broekhuizen voor vroegtijdig ingrijpen. Voor dat het te laat is.

Zicht op radicalisering

Kennisplatform Integratie & Samenleving heeft een onderzoeksinstrument ontwikkeld voor gemeenten waarmee de voedingsbodem van radicalisering kan worden vastgesteld. Zodat jongeren weerbaarder worden tegen radicale invloeden.

DIAMANT werkt aan identiteit en participatie moslimjongeren

Kennisplatform Integratie & Samenleving beschreef begin 2016 dertien praktijkvoorbeelden die in Nederland zijn ontwikkeld en toegepast om radicalisering van islamitische jongeren te voorkomen. Zes van deze interventies zijn nu versterkt en overdraagbaar gemaakt waardoor ook andere organisaties of gemeenten ermee aan de slag kunnen. Een van die interventies is DIAMANT van stichting Interculturele Participatie en Integratie (SIPI). Dit is één van de bestaande methoden om de identiteit van jongeren te versterken.

Bondgenoten: een relatie opbouwen tijdens het eten

Kennisplatform Integratie & Samenleving beschreef begin dit jaar dertien praktijkvoorbeelden die in Nederland zijn ontwikkeld en toegepast om radicalisering van islamitische jongeren te voorkomen. Enkele van deze interventies zijn versterkt en overdraagbaar gemaakt zodat ook anderen ze kunnen gebruiken. Een daarvan is de netwerkmethode Bondgenoten van de politie. We spreken met Rachid Habchi van Politie Midden Nederland.

Pagina's

Abonneren op RSS - radicalisering