Hoe radicalisering ontstaat en wat u kunt doen om in te grijpen

Allard Feddes onderzocht samen met Lars Nickolson en Bertjan Doosje de triggerfactoren in het radicaliseringsproces. Welke zijn dat? En als we ze kennen, kan dat helpen om radicalisering te voorkomen?

Populair in april

Een interview met een oud-vluchteling, het essay van Hans Boutellier over de 'omstreden vluchteling' en een lijstje met negen integratiestudies die u niet mag missen. Deze en meer artikelen staan in de top 5 van onze best gelezen artikelen van april.

We moeten hard inzetten op integratie

Na de aanslag in Brussel vecht ik zoals velen tegen angst, wanhoop en moedeloosheid. Het integratiedebat kantelt en verhardt. Het is één ding als een samenleving niet geïntegreerd is. Het is wat anders als groepen mensen elkaar naar het leven gaan staan.

Deze 9 integratiestudies mag u niet missen

Welke studies op het snijvlak van integratie en diversiteit mag u zeker niet missen? Onderzoeker Mehmet Day (Verwey-Jonker Instituut) selecteert negen studies die vorig jaar zijn gepubliceerd en die volgens hem gezien de actualiteiten in het oog springen.

Populair in maart

Een gesprek tussen hoogleraar Hans Boutellier en rapper Fresku, een interview met oud-vluchteling Ahmed Saleh en ons recente onderzoek naar stagediscriminatie in het mbo. Deze artikelen staan in de top 5 van onze best gelezen artikelen van maart. De vijf best gelezen stukken op een rij.

Hoe knopen leraren en jongerenwerkers gevoelige gesprekken aan met moslimjongeren?

Handelingsverlegenheid in gesprek met moslimleerlingen over gevoelige onderwerpen; veel leerkrachten en jongerenwerkers hebben er mee te kampen. Of het nu gaat om de strijd in Syrië, terroristische aanslagen of cartoons van de profeet Mohammed. De gemakkelijkste weg lijkt om deze kwesties dan maar uit de weg te gaan. Ons advies: niet doen, blijf in dialoog. Maar hoe doet u dat? Tien tips.

Naar een signaleringsinstrument voor de voedingsbodem van radicalisering in wijken

Geradicaliseerde jongeren zorgen al enkele jaren voor hoofdbrekens bij nationale en lokale overheden, hulpverleningsprofessionals, ouders en andere betrokkenen. De vraag die altijd de boventoon voert is: hoe kunnen we radicalisering voorkomen? Binnen dit onderzoek is een instrument ontwikkeld dat de risicofactoren signaleert die gezamenlijk een voedingsbodem voor radicalisering kunnen vormen.

Instrument om risico’s op radicalisering in de wijk te signaleren in de maak

Het Kennisplatform ontwikkelt een instrument dat op basis van risicofactoren de voedingsbodem voor radicalisering onder jongeren in een wijk meet. In twee Amsterdamse wijken is het instrument met succes getest.

Meeste aanpakken tegen radicalisering richten zich op bewustwording

De meeste aanpakken om radicalisering te voorkomen, zijn erop gericht om jongeren die niet zijn geradicaliseerd kennis en bewustwording bij te brengen over de samenleving, de democratie, het gevaar van radicalisering, waarden en normen. Verreweg de meeste van deze interventies hebben de vorm van training of dialoog.

13 praktijkvoorbeelden om radicalisering te voorkomen

Kennisplatform Integratie & Samenleving heeft dertien praktijkvoorbeelden beschreven die de afgelopen tien jaar in Nederland zijn ontwikkeld en toegepast om radicalisering van islamitische jongeren te voorkomen. De voorbeelden zijn niet bewezen effectief, maar dienen ter inspiratie voor professionals die radicalisering willen tegengaan.

Pagina's

Abonneren op RSS - radicalisering