Hoe wij na Parijs het samenleven weer verleerden

Even leek de collectieve ontsteltenis over de tragedie in Parijs zich te vertalen in een onderlinge maatschappelijke eensgezindheid. Helaas was het geen lang leven beschoren. Zijn wij het samenleven verleerd?

Kennis uit de wijk efficiënter inzetten voor aanpak radicalisering

De beste terreurbestrijder is een wijkagent. Aldus een van de heldere lessen van terrorisme-expert Beatrice de Graaf. De gemeente heeft echter een belangrijke rol voor de inzet van preventief beleid op de juiste plek. Hiervoor is het wel van belang dat signalen over een verhoogd risico op radicalisering uit de wijk bij de gemeente terechtkomen. Dit verloopt momenteel niet gestructureerd genoeg.

Bestrijden van radicalisering: sluit mensen in, niet uit

Zo’n vijftig wijkagenten, zorgprofessionals, jongerenwerkers, professionals uit het onderwijs, ambtenaren en onderzoekers verzamelen zich in De Doelen in Rotterdam. Ze zijn aanwezig voor een seminar over preventie en aanpak van radicalisering, georganiseerd door Gemeente.nu. Een impressie.

Wanneer zijn we weerbaar tegen extremisme?

Veel onderzoek richt zich op waarom en hoe jongeren ontvankelijk worden voor radicalisering. Een nieuwe studie van de UvA en VU legt de nadruk op de andere kant van de medaille: wat maakt Nederlanders weerbaar tegen extremistische boodschappen?

Populair in september

De blog over de vluchtelingencrisis van Halleh Ghorashi, hoogleraar en ooit zelf vluchteling, was in september populair. Daarnaast viel van alles wat in de smaak: publicatie huwelijksdwang, een pilot voor voedingsbodems in de wijk te herkennen en meer. Hieronder vindt u de vijf best gelezen stukken van de maand.

Seminar aanpak radicalisering

Wat is radicalisering en gewelddadig jihadisme? En wat is uw rol bij de preventie ervan? Gemeente.nu organiseert op 8 oktober in Rotterdam een seminar over de preventie van radicalisering voor professionals in het sociaal domein.

‘Mijn vader de expat’

Theatervoorstelling 'Mijn vader de expat' blijkt een veerkrachtige remedie voor gevoelens van onbehagen in de Nederlandse samenleving stelt universitair docent Jacomijne Prins.

Pilot om voedingsbodems voor radicalisering in de wijk te herkennen

Om radicalisering onder jongeren effectief tegen te gaan, is het van belang dat gemeenten scherp zicht hebben op de voedingsbodems. Hebben zij behoefte en mogelijkheden tot de ontwikkeling van een instrument om trends vroegtijdig te herkennen? Kennisplatform Integratie & Samenleving voert momenteel een verkenning uit in een multiculturele wijk.

Met dwaallichten moeten we juist in gesprek

Na De Telegraaf op 20 juli kraakt nu ook Elma Drayer van mijn eigen Volkskrant het rapport Puberaal, lastig of radicaliserend? af. Drayer voegt zich met haar column Met dwaallichten ga je niet in gesprek in het toch al zo luide koor van ‘nieuwe realisten’ die menen dat we met een snoeiharde houding verder komen dan met mildheid.

Pagina's

Abonneren op RSS - radicalisering